Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév Lovassy László Gimnázium

Report
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Lovassy László Gimnázium
Felvételi tájékoztató
2015/2016-os tanév
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Miről lesz szó?





Céljaink
Helyzet – A Lovassyban …
Kínálat 2015/2016-ra
Pontszámítás – bekerülési feltételek
Felvételi eljárás menete
–
–
–
–
jelentkezés írásbelire
jelentkezés a középiskolák - Lovassy László Gimnázium - képzéseire
szóbeli felvételi
eredmény
 Tájékozódási lehetőségek
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Céljaink
 Legmagasabb presztízsű felsőoktatási intézmények
– Bekerülés
– Bennmaradás
– Piacképes szakma
 Magas szintű szaktárgyi ismeretek
 Használható nyelvtudás – 2 nyelv
 Informatikai ismeretek
 Befogadó, nyitott közegben
 Tanulók és pedagógusok együttműködésén alapuló
munkavégzés
 Mindenki másképp egyforma
 Diákévek
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyban
 300 év hagyományaira építve - XXI. század
elvárásainak megfelelő oktatás
–
–
–
–
–
1711 alapítás
1968-ig a veszprémi várban
1968-tól a jelenlegi épületben működik
2007 teljes körű felújítás, tornacsarnokkal bővítés
„Lovassy szelleme”
 Van folytatás
–
–
–
–
Lovassy Esték – Veszprém TV
20 éves a nemzetiségi tagozat
évkönyv
egeszseg.lovassy.hu
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyban
 Szaktárgyak tanítása – jól felszerelt szaktantermekben
–
–
–
–
–
4 informatika tanterem
fizika, kémia, biológia, földrajz, rajz, dráma, média szaktanterem
fizika labor, kémia labor
tornacsarnok, tornaterem, konditerem
legnagyobb iskolai könyvtár
 Kiemelkedő tanulmányi eredmények
– az iskolai átlag 4,33
– 86 kitűnő (606 diákból)
– érettségi átlag
4,76
• középszint: 4,72
• emelt szint: 4,89
• 56 kitűnő (118 érettségizőből)
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyban
 2014-ben a 118 végzősből 110 fő (93,2 %) nyert felvételt
a felsőoktatásba (a jelentkezők 95,7 %-a)
–
–
–
–
2013-ban 95,2 %
2012-ben 92,9 %
2011-ben 93,2 %
2010-ben 93,7 %
 Hagyományosan erős a reálképzés DE!!!
– BME
• Villamos és Informatikai Kar
• Gépészmérnöki Kar
41 fő
26 fő
10 fő
– Általános orvostudományi karok
– Corvinus Gazd.tud. + Közgazd.tud. Kar
– ELTE Állam és Jogtudományi Kar
14 fő
10 fő
5 fő
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyban
 Kiemelkedő tanulmányi eredmények
– OKTV
• 11 kategóriában 25 döntős
• első 10 között
–
–
–
–
spanyol nyelv
német nyelv
német nemzetiségi nyelv és irodalom
történelem (1.hely !!!)
– Zrínyi – az ország legeredményesebb vidéki 4 osztályos középiskolája
(6. alkalommal)
– Nyelvvizsgák száma
• 166 nyelvvizsga - 118 végzős (1,41 db/fő)
• 86 felsőfokú nyelvvizsga
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyban
 Kiemelkedő tanulmányi eredmények
– Kompetenciamérés 10. évfolyam
• matematika
– jobb
– 1 db
– hasonló – 5 db
• szövegértés
– jobb
– 1 db
– hasonló – 15 db
 100 legjobb magyar középiskola
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyban
 Minden emelt szintű képzés órarendbe építetten, délelőtt
zajlik
 Környezettudatosságra törekszünk
 Diákönkormányzat
 Egészséges a fiú – lány arány!
 Sítábor
 Tehetséghidak – kiemelt EU-s projekt
 Élénk a művészeti és sport élet
– csapatsportok
– Helikoni Ünnepségek – legeredményesebb dunántúli
középiskola – 4. alkalommal
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Diák, sport és művészeti élet
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A Lovassyt mások is „észrevették”









Kiváló Akkreditált Tehetségpont - VKK
Tehetséggondozó középiskola
Kiváló Érettségiztető Vizsgahely
A Semmelweis Egyetem partneriskolája
Együttműködés – Pannon Egyetem MIK, MK, GTK
BME - Pro Progressio Alapítvány
Mathias Corvinus Collégium
DSD nyelvvizsgaközpont
Külföldi kapcsolatok, utazási lehetőségek
–
–
–
–
Bottrop, Zágráb, …
Comenius projekt (lengyel, német, litván, romániai partner)
Goethe Intézet – Zágráb (HR, SRB, BIH)
Sítábor, Anglia
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Képzési kínálatunk – 2015/2016-os tanév
 Matematika emelt szintű képzés
Kód: 01
 Német nemzetiségi képzés
Kód: 02
 Kiemelt angol nyelvi képzés
Kód: 03
 Informatika+ emelt szintű képzés
Kód: 04
 Arany János Tehetséggondozó Program
Kód: 05
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Matematika tagozat (Kód: 01)
 Aki szereti a matematikát,
 Aki a matematikával a Lovassyban is magas
szinten szeretne foglalkozni...
 Akit érdekelnek a műszaki, közgazdasági,
természettudományos vagy pénzügyi pályák...
annak ajánljuk a matematika specializációt!
Felvehető létszám: 32 fő
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Német nemzetiségi tagozat (Kód: 02)
 Aki már most is tanul németül...
 Aki szeretne az EU legerősebb gazdaságú országának
nyelvéből kiemelkedő - német nyelvterületen való
továbbtanuláshoz is elegendő - nyelvtudást szerezni...
 Aki többet szeretne tudni a magyarországi németek
történelméről, kultúrájáról...
 Aki szeretne a német nyelv és irodalomtárgyon kívül más
tárgyakat is – népismeret, történelem, földrajz, ének, etika,
társadalomismeret, országismeret - németül tanulni
annak a német nemzetiségi tagozatot ajánljuk!
Felvehető létszám: 29 fő
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Kiemelt angol nyelvi képzés (Kód: 03)
 Aki már most is tanul angolul…
 Aki szeretné a nyelvi ismereteit tovább
fejleszteni és elmélyíteni...
 Aki alaposabban szeretné megismerni a brit és az
amerikai kultúrát…
 Aki a gimnázium után jogi, idegen nyelvi vagy
közgazdasági pályára készül...
annak a kiemelt angol nyelvi képzést ajánljuk!
Felvehető létszám: 16 fő
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Informatika+ tagozat (Kód: 04)




info.lovassy.hu
Aki szeret logikusan és szisztematikusan
gondolkodni...
Akit érdekel a programozás...
Aki a matematikával is barátságban van…
Akit érdekel az informatikai, műszaki,
természettudományos vagy pénzügyi pálya...
annak az informatika specializációt ajánljuk!
Felvehető létszám: 30 fő
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
AJTP csoport (Kód: 05)
 Akit az általános iskolai tanárai tehetségesnek
tartanak...
 Akit a helyi önkormányzat is támogat a
jelentkezésben...
 Aki vállalja a kollégiumi életet...
 Aki szeretne egy országos csapat tagja lenni...
annak az Arany János
Tehetséggondozó Programot ajánljuk!
Felvehető létszám: 16 fő
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Az AJTP-be jelentkezés feltétele
 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 a Gyvt. 52. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó
ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a
programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal
elhelyezett,
 a Gyvt. 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgálat - az általános iskola
és a szülő kezdeményezésére elkészített - javaslata alapján
rászorult. (A gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében
annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e a Tehetséggondozó
Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt.
39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie.)
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Előkészítő évfolyam
 Választható idegen nyelvek
1. Idegen nyelv
2. Idegen nyelv
Matematika tagozat
angol, német
angol, német, francia, spanyol, orosz
Német nemzetiségi tagozat
német
angol, francia, spanyol, orosz
Kiemelt angol nyelvi képzés
angol
német, francia, spanyol, orosz
Informatika tagozat
angol, német
angol, német, francia, spanyol, orosz
AJTP csoport
angol/német
német/angol (csak a 9. osztálytól)
 Az első idegen nyelv az általános iskolában tanult nyelv!
 A második idegen nyelvből a csoportbasorolást az indítható
csoportok száma, az igények befolyásolják!
 Emelt informatika óraszám!
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Előkészítő évfolyam +
 Óraszámok idegen nyelvből
– 1. idegen nyelv 10 óra
– 2. idegen nyelv 8 óra




folytatás: 5+5+3+3 óra
folytatás: 3+3+3+3 óra
Informatika 3,5 óra illetve 4 óra (nemzetiségi, angol, AJTP)
Testnevelés 5 óra
Matematika 2 óra illetve 2,5 óra (matematika, informatika)
Tagozatos képzések az előkészítő év után kezdődnek
Matematika tagozat
matematika: 5 óra + 5 óra + 7 óra + 7 óra
Német nemzetiségi tagozat
német nyelv és irodalom: 5 óra + 5 óra + 5 óra + 5 óra
Kiemelt angol nyelvi képzés
angol nyelv: 5 óra + 6 óra + 5 óra + 5 óra
Informatika tagozat
informatika: 3 óra + 3 óra + 2 óra (5 óra mat.) + 4 óra (5 óra mat.)
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
A 11-12. évfolyam választási lehetőségei
 Emelt szintű érettségire felkészítés
– Választható tárgyak a következők:
biológia, fizika, kémia, magyar nyelv és irodalom, matematika és
történelem
– Természetesen a tagozat óratöbblete megmarad!
 Minden tantárgyból + 2 órát jelent hetente!
 Az emelt és középszint képzése külön válik
– matematika: 11. évfolyamon heti 3 vagy 5 óra
– magyar nyelv és irodalom: 11. évfolyamon heti 4 vagy 6 óra
– fizika: 11. évfolyamon heti 2 vagy 4 óra
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Bekerülés a Lovassy László Gimnáziumba I.
Hozott pontok
Szerzett pontok
Összesen: 60 pont
Összesen: 140 pont
A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos
félévi jegyekből
 magyar nyelv és magyar irodalom átlaga
(max. 10 pont)
 matematika (max. 10 pont)
 történelem (max. 10 pont)
 Írásbeli felvételi dolgozatok megírásával
(központi anyanyelvi és matematika, iskolai
német nyelvi feladatsor) szerzett pontszám
VALAMINT
 Az iskola saját szóbeli felvételi vizsgáján
szerzett pontszám (kiemelt angol, német
nemzetiségi képzés)
 fizika (max. 10 pont)
 idegen nyelv (max. 10 pont)
 biológia, földrajz és kémia közül az egyik,
de mindkét esetben ugyanaz
(max. 10 pont)
Összesen max: 60 pont
ÖSSZEGE
Összesen max: 140 pont
Maximum: 200 pont
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Bekerülés a Lovassy László Gimnáziumba II.
 Matematika specializáció
Szerzett pontok
Max 50 pont
Központi anyanyelvi feladatsor
Központi matematika feladatsor
Max 50 pont
*1,8
Max 90 pont
: 140 pont
 Német nemzetiségi tagozat
Szerzett pontok
Központi matematika feladatsor
Max 50 pont
: 140 pont
Iskolai német nyelvi írásbeli
Max 50 pont
Iskolai német nyelvi szóbeli
Max 40 pont
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Bekerülés a Lovassy László Gimnáziumba III.
 Kiemelt angol nyelvi képzés
Szerzett pontok
Központi anyanyelvi feladatsor
Max 50 pont
Központi matematika feladatsor
Max 50 pont
Iskolai angol nyelvi szóbeli
Max 40 pont
: 140 pont
 Informatika specializáció
Szerzett pontok
Max 50 pont
Központi anyanyelvi feladatsor
Központi matematika feladatsor
Max 50 pont
*1,8
: 140 pont
Max 90 pont
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Bekerülés az AJTP csoportba
Hozott pontok
Szerzett pontok
Összesen: 25 pont
Összesen: 75 pont
A 7. osztályos év végi és a 8. osztályos
félévi jegyek ÁTLAGA
 magyar nyelv és magyar irodalom
(max. 5 pont)
 matematika (max. 5 pont)
 Központi írásbeli dolgozatok megírásával
szerzett pontszám
magyar nyelvi dolgozat
25 pont
matematika dolgozat
25 pont
Összesen max: 50 pont
 történelem (max. 5 pont)
 idegen nyelv (max. 5 pont)
 egy reál tantárgy (max. 5 pont)
 AJTP mérés
Összesen max: 25 pont
Összesen max: 25 pont
Maximum: 100 pont
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Felvételi eljárás I. - AJTP
Pályázat benyújtása a Lovassy László Gimnáziumba és
jelentkezés a központi írásbelire.
• Határidő: 2014. december 11. (csütörtök) illetve december 9. (kedd)
• Egységcsomag letölthető:
www.lovassy.hu Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt
• AJTP mérés: 2015. január 16. (péntek) 14.00 óra
• Írásbeli: 2015. január 17. (szombat) 10.00 óra
• Betekintés a kijavított dolgozatokba és az
értékelőlapok átvétele: 2015. január 23. (péntek) 8-16 óráig
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Felvételi eljárás I. – nyelvi előkészítő
Jelentkezés a központi írásbeli felvételire és a német nyelvi
iskolai felvételire (csak Lovassy!!!)
•
Határidő: 2014. december 9. (kedd)
•
A jelentkezési lap letölthető:
www.lovassy.hu Felvételi/Jelentkezési lap menüpontja alatt
•
Központi írásbeli időpontja: 2015. január 17. (szombat) 10 óra
•
A német írásbeli időpontja: 2015. január 19. (hétfő) 10 óra
•
Betekintés a kijavított dolgozatokba és az
értékelőlapok átvétele: 2014. január 23. (péntek) 8-16 óráig
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára I.
 A diák csak a Lovassy László Gimnázium német
nemzetiségi tagozatát jelöli meg
Jelentkezési lap a
központi írásbelire
Jelentkezési lap a
Lovassy német
nyelvi írásbelijére
anyanyelvi
német
matematika
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára II.
 A diák a Lovassy László Gimnázium matematika vagy
angol vagy informatika vagy AJTP képzését szeretné
majd megjelölni
Jelentkezési lap a
központi írásbelire
anyanyelvi
matematika
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Minta jelentkezések az írásbeli vizsgára III.
 A diák a Lovassy László Gimnázium matematika tagozatát
és német nemzetiségi tagozatát jelöli majd meg
Jelentkezési lap a
központi írásbelire
Jelentkezési lap a
Lovassy német
nyelvi írásbelijére
anyanyelvi
német
matematika
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Felvételi eljárás II.
Jelentkezés a Lovassy László Gimnázium képzéseire (AJTP is)
•
Határidő: 2015. február 13. (péntek)
•
A jelentkezési lapot az általános iskola állítja ki.
•
Minden - az elképzelésüknek megfelelő - lehetséges
képzést jelöljenek meg a sorrend megadásával.
•
A felvételi eljárás során új specializáció felvételét nem
támogatjuk.
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Felvételi eljárás III. – nyelvi előkészítő
Szóbeli felvételi vizsgák
•
Német nemzetiségi tagozat:
2015. február 17. 18. 19. (kedd, szerda, csütörtök)
•
Kiemelt angol nyelvi képzés:
2015. február 17. 18. 19. (kedd, szerda, csütörtök)
•
Az időpontok az iskolai honlapon lesznek elérhetők, írásbeli
értesítést nem küldünk.
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Felvételi eljárás IV.
 A várakozás időszaka, amelyben a legfontosabb a
megfontoltság és a hiteles információk elfogadása.
 Módosítási lehetőség 2015. március 16 -17.
– Az általános iskolákban történik, módosító adatlappal.
– Csak nagyon ritkán indokolt.
– A bekerülés általában a felvehető létszámnál jóval magasabb
sorszámmal is lehetséges.
– A középiskolák nem ismerik a jelölések sorrendjét, így a
bekerülést az nem befolyásolhatja.
 Öröm és beiratkozás!!!
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Kollégiumi elhelyezés
 Veszprémi Középiskolai Kollégium
– Veszprém, Stadion utca 21.
 Egyéb, nem városi fenntartású kollégium
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Nyitva van az aranykapu…




2014. november 5. (szerda) 15.00-17.00
2014. november 25. (kedd)
15.00-17.00
Tevékenységek a tanítási órán túl
Bemutatkoznak a szakkörök, önképzőkörök, művészeti
csoportok, a diákönkormányzat
 3-szor 30 percig máris lovassys lehetsz!
 Ha egyszer nem elég, gyere újra!
Felvételi tájékoztató – 2015/2016-os tanév
Lovassy László Gimnázium
: www.lovassy.hu : 88-566-360
Egyéb információk
 Felvételi tájékoztatóink
– 2014. november 5. (szerda) 17 óra
– 2014. november 25. (kedd) 17 óra
– Helye: a Lovassy László Gimnázium épülete
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

similar documents