ppt - Szociális Intézmények Országos Szövetsége

Report
A kiváltás stratégia
Dr. Bordás Ákos
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály
Hol tartunk?
1014/2011. Stratégia Stratégia
Korm. hat. kialakítása elfogadása Testület TIOP 341A
megalakul
2011
2012
Cselekvési Terv
2013
2014
hatályba lép a támogatott lakhatás
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
A Stratégia elkészítésének indokai
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) 17. §
• 50 főnél nagyobb férőhelyszámú fogyatékos személyek
számára ápolást-gondozást nyújtó intézményeket ki kell
váltani
• forrása – EU társfinanszírozás
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013 évekre
szóló akciótervének jóváhagyásáról szóló 1014/2011. (I.19.)
Kormányhatározat
• a pályázat kiírásának feltétele a stratégia elkészítése
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Hol tartunk?
1014/2011. Stratégia Stratégia
Korm. hat. kialakítása elfogadása Testület TIOP 341A
megalakul
2011
2012
Cselekvési Terv
2013
2014
hatályba lép a támogatott lakhatás
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Stratégia kialakítása
Széleskörű társadalmi egyeztetés
• régiós szinten vitanapok – 400 résztvevő
• véleményező szervezetekkel több személyes egyeztetés
összesen:
- 4 társadalmi szervezet
- 20 civil szervezet
- 7 egyéni szakértői vélemény
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Stratégia
Nóvuma:
• önálló életvitelt segítő szolgáltatás és a lakhatási szolgáltatás
• igénybevevő komplex szükségletfelmérésén alapszik
szükséglet, képesség, készség, AKARAT
Integráció
Célcsoport:
• jelenleg ápoló-gondozó intézményben élő fogyatékos
személyek
Tervezés:
• hároméves tervezési ciklus
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Hol tartunk?
1014/2011. Stratégia Stratégia
Korm. hat. kialakítása elfogadása Testület TIOP 341A
megalakul
2011
2012
Cselekvési Terv
2013
2014
hatályba lép a támogatott lakhatás
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Stratégia elfogadása
1257/2011. (VII.21.) kormányhatározatot a
fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának
stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos
kormányzati feladatokról
• az első három év feladatait a Korm. hat tartalmazza
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Hol tartunk?
1014/2011. Stratégia Stratégia
Korm. hat. kialakítása elfogadása Testület TIOP 341A
megalakul
2011
2012
Cselekvési Terv
2013
2014
hatályba lép a támogatott lakhatás
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Garanciális védelem
Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület
- civil, érdekvédő, szakmai szervezetek, felsőoktatási
intézmények delegáltjai
-a TIOP 3.4.1.A pályázat esetében a megvalósíthatósági
tanulmányok szakmai véleményezése
- a Testület támogatása nélkül nem lehet pályázni
- szigorúbb feltételeket határoz meg, mint a Stratégia, vagy a
Szociális törvény
- a teljes folyamatot monitorozza
Jövőbeni feladat
- átalakítás hároméves Cselekvési Tervének kialakítása
www.szocialisportal.hu
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
TIOP 3.4.1. A – Bentlakásos intézmények
kiváltása
A pályázatok beadási határideje:
I. szakasz: 2012. június 1-től 2012. november 5-ig
4 db pályázat érkezett be
II. szakasz:2013. január 1-től 2013. február 15-ig lehetséges
(megvalósíthatósági tanulmányok beadása: 2012.
november 30)
A pályázatok benyújtása és elbírálása két szakaszban
történik.
Keretösszege 7 Mrd Ft - konvergencia régiók
Pályázható keretösszeg 250 M Ft – 1 Mrd Ft
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
TIOP 3.4.1. A – Bentlakásos intézmények
kiváltása
Célcsoport:
-fogyatékos személyek
-pszichiátriai betegek
-szenvedélybetegek
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Hol tartunk?
1014/2011. Stratégia Stratégia
Korm. hat. kialakítása elfogadása Testület TIOP 341A
megalakul
2011
2012
Cselekvési Terv
2013
2014
hatályba lép a támogatott lakhatás
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Jogszabályi háttér
1993. évi III. törvény 75. § - támogatott lakhatás bevezetése
2013.01.01.
Célcsoport: fogyatékos, pszichiátriai-, szenvedélybetegek, hajléktalan
személyek
a) a lakhatási szolgáltatást,
b) az önálló életvitel fenntartása, segítése érdekében mentálhigiénés,
szociális munka körébe tartozó és egyéb támogató technikák
alkalmazásával végzett esetvitelt,
c) az ellátott életkörülményeinek figyelemmel kísérését biztosító kísérő
támogatást,
d) az ellátott komplex szükségletfelmérése alapján, erre vonatkozó
igény esetén:
da) az étkezést,
db) az ápolás-gondozást,
dc) a fejlesztést,
dd) a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatásokat.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Jogszabályi háttér
A lakhatási szolgáltatás háromféle formában
biztosítható:
a) legfeljebb hat fő számára kialakított lakásban
vagy házban, vagy
b) hét-tizenkét fő számára kialakított lakásban vagy
házban, vagy
c) legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások,
épületek együttesében.
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Jogszabályi háttér
2013. január 1-jét követően fogyatékos, pszichiátriai és
szenvedélybeteg személyek ápolást-gondozást nyújtó
intézményi ellátása céljából új férőhelyeket
a) nagy létszámú intézmény átalakítása esetén csak
támogatott lakhatás,
b) új intézmény létrehozása esetén csak a támogatott
lakhatás szerinti lakás és lakóotthoni formában lehet.
Bentlakásos intézményi ellátás 2014. december 31-éig
működtethető lakóotthoni formában
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet – működési
engedélyeztetés
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Jövő
-
Szakmai irányelv
Végrehajtási rendelet
Finanszírozás
Pályázók támogatása - mentorhálózat
Folyamat monitorozása
Hároméves Cselekvési Terv kidolgozása
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
Köszönöm a figyelmet!
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma

similar documents