Nov*ane doznake BIH dijaspore: Uticaj na siroma*tvo

Report
Novčane doznake BIH dijaspore:
Uticaj na siromaštvo, nejednakost i
zapošljavanje
Doznake u BIH
➔ BIH je među vodećim zemljama prema iznosu doznaka
u ukupnom GDP
➔ 2012 god: 2,092 mil KM (CB); 2,733 mil KM (SB)
7,1 % bruto domaćeg proizvoda
podaci Svjetske banke i
Centralne banke BIH
◆ razlika zbog procjene iznosa
poslatih doznaka neformalnim
kanalima
◆ ograničene informacije o
upotrebi doznaka u BIH
◆
Karakteristike doznaka u BIH
Upotreba:
1. potrošnja
2. edukacija djece (22,3%)
3. štednja (27,8%)

*Izvor: Lianos, 2005

1.
2.
Ko šalje doznake?
migranti iz EU
migranti iz bivše
Jugoslavije
3.
migranti iz
USA/Canada/Australia
*Izvor: de Zwagner, Gressmann, 2010

•
•
Kanali slanja
doznaka:
neformalno (77%)
formalno (23%)
Tok doznaka u 2007-2011
Prosječan god.
iznos doznaka
po
domaćinstvu
(EUR)
%
domaćinstava
koja primaju
doznake
Procijenjena
vrijednost
ukupnih
doznaka (mil.
EUR)
Podaci WB o
ukupnim
doznakama
(mil. EUR)
Prije krize
2,499
7,72
203,45
2,001
Poslije krize
3,188
5,88
197,69
1,524
Izvor: HBS 2007, HBS 2011
•
ruralna domaćinstva dobivaju veći iznos doznaka nego urbana (još naglašenije
kod dobrostojećih domaćinstava) – graf (a) – (c)
•
% doznaka u potrošnji najveći kod siromašnih domaćinstava – graf (d) – (f)
(a) – (c)
Doznake
Potrošnja
(d) – (f)
% doznaka
u potrošnji
Potrošnja
Profil domaćinstava (2007-2011)
•
•
•
•
•
•
domaćinstva vođena od strane žena češće primaju doznake, prije i
poslije krize
% samozaposlenih porastao sa 15,75 % na 27,6% (IMF podaci)
ruralna domaćinstva dobivaju veći iznos doznaka nego urbana (još
naglašenije kod dobrostojećih domaćinstava)
smanjila se prosječna veličina domaćinstvava koja primaju doznake
obje ankete pokazuju približan nivo obrazovanja vođe
domaćinstva
% zaposlenih vođa domaćinstava porastao, posebno u
domaćinstvima koja primaju doznake
Uočeni obrasci u doznakama i
siromaštvu (FBIH)
•
•
•
domaćinstva koje vode žene u ruralnim područjima
češće su siromašnija te je povećana stopa siromaštva u
odnosu na domaćinstva koja vode muškarci –
siromaštvo izraženije poslije krize
nakon krize stopa siromaštva veća među domaćinstvima
koja primaju doznake
nakon krize stopa siromaštva povećana u ruralnim
domaćinstvima u odnosu na urbana
Zaključak

Efekat doznaka:
•
doznake smanjuju apsolutni nivo siromaštva, ali ne smanjuju
relativni, jer većina novca se ne šalje najsiromašnijima, nego gotovo
podjednako svim prihodovnim grupama;
utiču na reduciranje finansijske nejednakosti među stanovništvom u
BIH te smanjuju mogućnost samozaposlenja
moguće povećanje nejednakosti (komparacija potrošnje i iznosa
doznaka)
značajna uloga u potrošnji siromašnijih domaćinstava – ublažavanje
siromaštva
uočeno povećanje doznaka poslije krize – vodi do zaključka da
doznake mogu reducirati siromaštvo i nejednakost u ovom periodu
•
•
•
•
HVALA!

similar documents