دانلود

Report
‫مایع درمانی‬
‫‪ane‬‬
‫‪1‬‬
‫نقش آب در ساختار بدن موجودات‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫تا ‪ %90‬وزن بدن تعداد زيادي از موجودات زنده را آب تشكيل‬
‫مي‌دهد‪.‬‬
‫تا ‪ %60‬وزن بدن انسان را آب تشكيل مي‌دهد‪.‬‬
‫تا ‪ %70‬وزن ماهيچه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد‪.‬‬
‫تا ‪ %80‬خون انسان را آب تشكيل مي‌دهد‪.‬‬
‫تا ‪ %90‬ريه‌هاي انسان را آب تشكيل مي‌دهد‪.‬‬
‫و ‪ %70‬مغز انسان را آب تشكيل مي‌دهد‬
‫‪2‬‬
‫اقسام مایعات بدن‪:‬‬
‫• مایعات ‪ %60‬وزن بدن انسان با توجه به سن وجنس ومیزان چربی بدن‪.‬‬
‫• مایعات بدن در کودکان ‪ ،‬مردان وافراد الغر بیشتر است‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫مایع درمانی‪Infusion therapy‬‬
‫درمان داخل وریدی ‪) Intravenous) IV therapy‬‬
‫اهداف مایع درمانی‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫ایجاد وحفظ تعادل مایع والکترولیت‬
‫تجویز داروها وعوامل شیمی درمانی‬
‫انتقال خون وفراورده های خونی‬
‫تجویز غذاهای تزریقی ومکمل های غذایی‬
‫‪BMSU - NF [email protected]‬‬
‫‪4‬‬
‫خطرهای مایع درمانی‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫خونریزی‌‬
‫ارتشاح‪( infiltration‬تزریق محلول ‪ IV‬به داخل بافت های‬
‫اطراف به جای رگ خونی)‬
‫عفونت‬
‫مسمومیت‪orerdose‬‬
‫ناسازگاری بین داروها یا محلول های ‪IV‬‬
‫پاسخ حساسیتی(آلرژیک)‬
‫‪5‬‬
‫تدابیر مایع درمانی وتزریقات مناسب‪:‬‬
‫آب‪ :‬در بالغین روزانه به ‪ 2-3‬لیتر آب نیاز است‪.‬‬
‫آب از دست رفته‪:‬نامحسوس ‪700ML‬‬
‫‪ 100 ml‬در مدفوع‬
‫‪100ML‬تعریق‬
‫‪ 1000 -2000 ml‬در ادرار‬
‫‪6‬‬
7
‫در انتخاب روش تزریق مناسب‪:‬‬
‫‪ -1‬سن‬
‫‪ -2‬وضعیت عروق‬
‫‪ -3‬تشخیص‬
‫‪ -4‬طول درمان‬
‫‪ -5‬دفعات تزریق‬
‫‪ -6‬حجم مایع تزریق‬
‫‪ -7‬نوع محلول یا داروی تزریقی‬
‫‪8‬‬
9
‫• انواع اسکالپ وین‪:‬‬
‫شكل‬
‫رنگ‬
‫سایز‬
‫زرد‬
‫‪20G‬‬
‫سبز‬
‫‪21G‬‬
‫مشکی‬
‫‪22G‬‬
‫آبی‬
‫‪23G‬‬
‫‪24G‬‬
‫نارنجی‬
‫‪10‬‬
‫‪25G‬‬
‫انواع آنژیوکت‪:‬‬
‫شكل‬
‫‪11‬‬
‫ابعاد سوزن‬
‫قدرت ورود‬
‫مایع‬
‫سایز‬
‫رنگ‬
‫‪0.9×25mm‬‬
‫‪36ml/min‬‬
‫‪22G‬‬
‫آبی‬
‫‪1.0×32mm‬‬
‫‪54ml/min‬‬
‫‪20G‬‬
‫صورتی‬
‫‪1.3×45mm‬‬
‫‪96ml/min‬‬
‫‪18G‬‬
‫سبز‬
‫‪1.7×50mm‬‬
‫‪196ml/min‬‬
‫‪16G‬‬
‫خاکستری‬
‫‪2.2×50mm‬‬
‫‪343ml/min‬‬
‫‪14G‬‬
‫نارنجی‬
‫روش های دیالتاسیون ورید‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫تورنیکه‪ :‬کنترل نبض بعد از بستن ( ده تاپانزده سانتی متر باالی‬
‫تزریق) بیش از ‪ 2‬دقیقه بسته نشود‪.‬‬
‫نیروی جاذبه‪ :‬عضو چند دقیقه پایین تر از سطح قلب‬
‫دوشیدن‪ :‬ماساژ از قسمت باالتر از (پروگزیمال) به طرف پایین‬
‫(دیستال)‬
‫ضربه آهسته‬
‫گره کردن مشت‬
‫کمپرس گرم‬
‫تمدد اعصاب‪ :‬آرام کردن بیمار‪ -‬تمرکز فکری وتصورات ذهنی‬
‫وکاهش استرس‬
‫‪12‬‬
‫بیحسی موضعی قبل از وارد کردن سوزن‪:‬‬
‫وسیله تزریقی بزرگتر از ‪18‬‬
‫بیمار نگران وحساس‬
‫مزایا ‪  ‬درد‪،‬نگرانی‪ ،‬اضطراب‬
‫معایب ‪ ‬هزینه ‪  ،‬واکنش های آلرژیک‪  ،‬درد ناشی از فرو رفتن سوزن‬
‫اضافی‪ ،‬سوزش ‪ ‬بالقوه آلودگی و عفونت‬
‫لیدوکائین ‪%1‬‬
‫استفاده از سرنگ توبرکولین ‪1-26-‬سی سی لیدوکائین آسپیره‪ 45-90 -‬ثانیه‬
‫صبر‬
‫ضدعفونی کردن محل‪ :‬بتادین والکل ‪%70‬‬
‫‪13‬‬
‫روش های ورود به رگ‪:‬‬
‫‪ -A‬روش مستقیم‪ :‬با یک حرکت پوست وتمام الیه های عروقی را سوراخ‬
‫کنید از روی ورید یا کنار ورید‬
‫‪ -B‬روش غیر مستقیم‪ :‬ابتدا پوست اندکی پایین تر از نقطه ورود به‬
‫رگ سوراخ‪ ،‬سپس زاویه ورود وسیله تزریقی کاهش وبا حرکت‬
‫دوم وسیله دیواره رگ را سوراخ می کند‪.‬‬
‫بازگشت خون‪:‬‬
‫عدم مشاهده بازگشت خون‪  :‬بررسی وسیله تزریقی‪ ،‬تورنیکه باز‪،‬‬
‫اتصال به ست تزریقی وتزریق مقدار کم محلول‬
‫تورم‪ ‬خروج سوزن‬
‫بیشتر از ‪ 2‬بار وارد رگ نشوید‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫حفظ وتوقف درمان داخل وریدی‪:‬‬
‫تعویض ست سرم هر ‪ 24‬ساعت‬
‫بر چسب زمان‬
‫تعویض کانول یا سوزن هر ‪ 48-72‬ساعت‬
‫تعویض پانسمان هر ‪ 24-48‬ساعت‬
‫هر ‪ 8‬ساعت بررسی محل پانسمان‬
‫کنترل محل تزریق‪ :‬از نظر قرمزی ادم ترشح ونشت‬
‫‪BMSU - NF [email protected]‬‬
‫‪15‬‬
‫محلول های مایع درمانی‪:‬‬
‫‪ -1‬ایزوتونیک‪ :‬اسموالریته( با تونیسیته) یکسان با سرم وسایر مایعات بدن ‪ ،‬یکی از موارد‬
‫مصرف محلول های ا یزوتونیک جبران کاهش فشار خون در اثر کاهش حجم است رینگر‬
‫الکتات ونرمال سالین( در داخل عروق باقی می ماند)‪.‬‬
‫‪ -2‬هیپرتونیک‪ :‬اسموالریته باالتر از اسموالریته سرم‪ ،‬کشیده شدن مایع از اجزای بینابینی وداخل‬
‫سلول به درون رگ های خونی( بعد از عمل جراحی کاهش ادم‪ -‬تنظیم ‪ B.P‬و برون ده ادرار‪-‬‬
‫‪ D/W5%‬در نیم نرمال سالین‪ -‬کلراید سدیم‪ -%3‬آلبومین ‪ -%25‬خطر شوک‬
‫عدم مصرف‪ :‬اختالل عملکرد قلب یا کلیه‬
‫‪ -3‬هیپو تونیک‪ :‬اسموالریته پایین تر از اسموالریته سرم‪ .‬مایع به خارج از رگ های خونی رانده‬
‫می شود و وارد سلول ها وفضاهای بینابینی می شود‪ .‬سلول ها هیدراته‪ ،‬کاهش مایع گردش‬
‫خون‬
‫موارد مصرف‪ :‬کتواسیدوز دیابتی‪ -‬درمان دیورتیک‪-‬‬
‫مثال‪ 0 /5 :‬نرمال سالین ‪ D/W5%‬در آب ودکستروز ‪%2/5‬‬
‫عدم مصرف‪:‬ادم مغزی یا افزایش فشار داخل جمجمه(‪)ICP‬‬
‫‪16‬‬
‫تجویز مایع درمانی‪:‬‬
‫بر اساس غلظت یک محلول‪ :‬ورید محیطی‪‬کم غلظت‬
‫" مرکزی‪ ‬غلیظ‬
‫روش های تجویز‪:‬‬
‫انفوزیون مداوم ‪ Continuous infusion‬دراز مدت‬
‫انفوزیون متناوب ‪ Intermit ten infusion‬کوتاه‬
‫مدت(‪) AB‬‬
‫انفوزیون مستقیم ‪ infusion Direct‬یکباره‬
‫انفوزیون شلیک‪ -IV Push:IV‬بولوس ‪Bolus‬‬
‫‪17‬‬
‫آموزش به بیمار‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫توضیح روش کار(داشتن یک کاتتر ونشان دادن خروج‬
‫سوزن وبه دست بیمار دادن)‬
‫مدت زمان باقی ماندن کاتتر‬
‫درد گذرا‬
‫لزوم مایع درمانی‬
‫محدودیت حرکت و ‪CBR‬‬
‫آموزش به خانواده‬
‫رفع اضطراب‬
‫ثبت در پرونده بیمار‬
‫‪18‬‬
‫متسع کردن ورید‪:‬‬
‫• تورنیکه‪ ‬پوست سرد‪:‬مالیدن وضربه های مالیم یا‬
‫کمپرس گرم به مدت‪ 5-10‬دقیقه‬
‫• ‪ 15-20‬سانتی متر باال تر از ورود کاتتر‬
‫• بیش از ‪ 2‬دقیقه باقی نماند به خصوص در سالمندان‬
‫‪19‬‬
‫عوارض موضعی مایع درمانی‪:‬‬
‫• ارتشاح‪ -‬فلبیت‪ -‬جابجایی کاتتر‪ -‬تحریک یا درد ورید‬
‫درمحل فصد‪ -‬خم شدن یا شکستن کاتتر‪ -‬هماتوم‪ -‬اسپاسم‬
‫وریدی‪ -‬ترومبوز –آسیب عصب‪ ،‬رباط یا زردپی‬
‫• عوارض منتشر‪ :‬آمبولی هوا‪ -‬واکنش حساسیتی‪ -‬عفونت‬
‫سپتی سمی‬
‫• بیشترین خطر ارتشاح‬
‫‪20‬‬
‫انواع محلولها‬
‫‪ -7‬رینگر الکتات‬
‫‪-1‬آمینو اسیدها‬
‫‪ -8‬رینگر‬
‫‪ -2‬دکستران‬
‫‪ -9‬کلروسدیم‬
‫‪ -3‬کربوهیدرات ها‬
‫‪ -4‬دکستروز ‪ %5‬والکل‪ -10 %5‬ژالتین تعدیل‬
‫یافته(هماکسل)‬
‫‪ -5‬اینترا لیپید‬
‫‪ -6‬مانیتول‬
‫‪21‬‬
‫مانیتو ‌ل‪Manitol:‬‬
‫گروه درمانی‪ :‬دیورتیک‪ -‬ضد گلوکوم‪ -‬ضد همولیز‬
‫موارد مصرف‪ -1 :‬درمان ادم مغزی‌(‪‬فشار داخل جمجمه)‬
‫‪ -2‬فشار داخل چشم برای اعمال جراحی داخل چشم(گلوکوم)‬
‫‪ -3‬درمان کم ادراری در نارسایی کلیه‬
‫‪ -4‬تسریع دفع ادراری مواد (سالسیالت – باربیتورات‪ -‬لیتیم) وجلوگیری از آسیب‬
‫‪ -5‬پیشگیری از همولیز و ‪ ‬هموگلوبین آزاد خون در حین جراحی پروستات برای‬
‫اندازه گیری سرعت فیلتراسیون گلومرو لی‬
‫نیمه عمر ‪ 100‬دقیقه ودر صورت بی کفایتی کلیه ‪ 36‬ساعت‬
‫زمان شروع اثر‪ 1-3‬دقیقه ودفع دارو از راه کلیه است وحدود ‪ %10‬از دارو طی ‪3‬‬
‫ساعت پس از تزریق وریدی دفع می شود‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫مانیتو ‌ل‪Manitol:‬‬
‫موارد منع مصرف‪:‬‬
‫بی ادراری همراه با نکروز حاد توبولر‬
‫از دست دادن شدید آب بدن‬
‫خونریزی فعال داخل جمجمه‪ ،‬احتقان یا ادم ریوی‬
‫مصرف بااحتیاط‪ :‬اختالل قلبی ریوی‪ -‬هیپر کالمی وهیپوناترمی وکاهش حجم خون‬
‫تداخالت‪  :‬مسمومیت با ‪ –dig‬مصرف هم زمان با دیگر مدرها‬
‫عوارض جانبی‪:‬‬
‫‪ CNS‬سر درد‪ -‬سر گیجه‬
‫‪ GI ‬تهوع واستفراغ‬
‫چشم‪ :‬تاری دید‬
‫پوست‪ :‬بثورات جلدی وکهیر‬
‫‪  :UT‬دفع ادرار‬
‫خشکی غیر عادی دهان یا تشنگی شدید‬
‫توجهات پرستاری‪:‬‬
‫در دمای پایین بلور تشکیل می شود‪ .‬در آب گرم و ست دارای فیلتر‬
‫منجمد نشود‪ -‬اندازه گیری الکترولیت ها‬
‫‪23‬‬
‫ژالتین تعدیل یافته (هماکسل) ‪:Haemaccel‬‬
‫گروه ‪ :‬حجیم کننده پالسما‬
‫اشکال‪ :‬سرم های ‪ +5/3gr/100cc‬الکترولیت ها‬
‫ن‬
‫ترکیبات‪ :‬سدیم‪ -‬کلسیم‪ -‬نیتروژ ‌‬
‫ن‬
‫میزان مصرف‪ :‬در شوک ناش ی از حجم خو ‌‬
‫در سوختگی مقدار سرم در هر ‪ 24‬ساعت=درصد سطح سوخته‬
‫ضربدر‪ 1CC/Kg‬به مدت دوروز‌‬
‫موارد مصرف‪ :‬شوک‪ -‬سوختگی‪ -‬پریتونیت_صدمات توام با له شدگی‬
‫بافت – از دست دادن آب و الکترولیت ها‬
‫منع مصرف‪ :‬ندارد‬
‫احتیاط مصرف‪ HF :‬شدیدو‪ RF‬تنفس ی بیماران تحت درمان با‪Dig‬‬
‫‪24‬‬
‫ژالتین تعدیل یافته (هماکسل) ‪:Haemaccel‬‬
‫احتیاط مصرف‪ HF :‬شدیدو‪ RF‬تنفس ی بیماران تحت درمان با‪Dig‬‬
‫تداخالت‪ :‬به دلیل وجود کلسیم با فراورده های خونی مخلوط نشود‪.‬‬
‫تداخل با تست های آزمایشگاهی‪ :‬باآزمایشات چربی وکراتینین تداخل ایجاد می کند‪.‬‬
‫عوارض جانبی‪ :‬حساسیت‪ ،‬افزایش بیش از حد حجم خون‪ ،‬اثر بر انعقاد خون‌‬
‫‪ -1N.C ‬محلول تادرجه حرارت بدن گرم شود‪ 500-2 .‬س ی س ی در عرض ‪ 1‬ساعت ‪ -3‬آزاد‬
‫شدن هیستامین در صورت تزریق سریع ‪ ‬بیماران آسماتیک خطرناک‪ -4‬کنترل بیمار از‬
‫لحاظ عالئم حساسیتی ‪ -5‬باقیمانده سرم دور ریخته شود‪ -6.‬با ‪ Nacl‬و رینگرو خون‬
‫هپارینه قابل اختالط است‪ -7.‬داروهای محلول در آب با این سرم سازگار ومی توانند‬
‫همراه باآن از راه انفوزیون تجویز شوند‪.‬‬
‫عدم مخلوط باخون سیتراته‪‬یون های‪ ca++‬باعث کلسیفیکاسیون مجدد می شوند‪.‬‬
‫در صورت کدر شدن مصرف نشود‪.‬‬
‫محلولی حامل برای انسولین است‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫منبع‪:‬‬
‫ی( سرم ها وفراورده های آن)‬
‫‪ -1‬سرم درمانی مراقبت های پرستار ‌‬
‫فروزان آتش زاده شوریده‪‬عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی‬
‫انتشارات فکر نو‪1378‬‬
‫‪ -2‬راهنمای درمان وریدی‪:‬‬
‫دالنی‪ ،‬وایت‪ ،‬راهنمای درمان وریدی‪ ،‬وایت دالنی‬
‫مری لولوئیز ترجمه بهمن رضایی تبریز ‪ :‬انتشارات ساالر‪1374‬‬
‫‪Intravenous therapy a Guide to Quality care -3‬‬
‫‪ -4‬آی‪.‬وی‪.‬تراپی ( درمان داخل وریدی به زبان ساده) سوزان کی‪.‬مارکل‪ -‬پول‬
‫ترجمه ‪ :‬دکتر بابک عزیز افشاری نشر طبیب ‪1384‬‬
‫‪26‬‬
27

similar documents