Pluss Leadership

Report
Pluss Leadership
MEA - introduktion
Modul 1: Virksomhedernes mindset i forhold til vækst
Karsten Vind, Pluss Leadership A/S
Pluss Leadership
Indhold





Rationale og formål
Målgruppe og udbytte
Modulets indhold
Form og metode - niveau A, B, C
Pluss kræfterne
Pluss Leadership
Rationale og formål
 MEA’s målgruppe arbejder med virksomheders
vækstpotentiale -> de skal findes og hjælpes!
 Kriterier for vækstpotentiale er fastlagt…
–
–
–
–
–
Ambition
Skalérbarhed
Organisatorisk kapacitet
Markedspotentiale/strategi for internationalisering
Anvedlese af/perspektiver ift. Ny teknologi
–
Potentiale som rollemodel
 … men mindsettet skal enten være til stede eller kunne
skabes, før det giver mening at igangsætte et forløb
 Formål: At spotte og vejlede virksomheder i overvejelser om
udviklingsforløb
– Finde de, som har det rette mindset
– Mobilisere de, som har potentiale, men ikke eller kun
delvist mindsettet
Pluss Leadership
Målgruppe – og udbytte
 At forstå virksomheders mindset
– ALLE medarbejdere (kulturbærende og smittende)
 At spotte mindset for vækst
– Konsulenter, der rekrutterer virksomheder til samarbejde
 At bearbejde virksomheders mindset
– Konsulenter, der er i rekrutterings- eller udviklingsforløb
med virksomheder
 At lede indsatser målrettet vækst
– Ledere og øvrige ansvarlige for prioritering og
planlægning af indsatser
Anvendelsesorienteret – højt fagligt indhold – skræddersyet til aktørernes behov
Pluss Leadership
Indhold
 Mindset - hvad er denne ”Z-faktor”?
– Balancemodel
– Virksomhed og nøgleaktører
• Ejer, direktion, medarbejdere, eksterne relationer
– Det rationelle, det typebestemte og det følelsesmæssige
 Det bevidste arbejde med vækstfremmende mindset
– Forskellige niveauer i balancemodellen
• Fra vækstkompetencer til holdninger og identitet
– Forskellige ”steder” i og udenfor virksomheden
• Fra ejerafklaring til forandringsledelse og til stakeholder
management
 Konsulentpositioner og faser i udviklingsforløb
Pluss Leadership
Balanceringsmodel
Pluss Leadership
Niveauer og modeller (eksempler)
Kompetence perspektiv
Kilde: Man, Lau & Chan, Journal of Business Venturing
Handlingsperspektiv
Kilde: Hein & Kjerullf: Handlekraft
Pluss Leadership
Konsulentposition
Fokus på
Opgave
Proces
Analyse
Ekspertrådgiver
Diagnostiker
Interaktion
Sparringspartner
Proceskonsulent
(Facilitator)
Pluss Leadership
Niveauer, form og metode
Niveau C
Niveau B
• Introduktion og
forståelse af mindset
for vækst
• Niveau C (resumé) +
• A+B (resumé) +
• Bearbejdning af
mindset
• Evt. yderligere teori
og værktøjer
• Teori, værktøjer og
eksempler
• Teori og værktøjer
• ”Træningslejr”
baseret på egne
cases og roller
• Lærerstyret
• Konsulentroller
• Dialogorienteret
• Ingen forberedelse og
• Casearbejde (Pluss
opfølgning
og egne)
• Dagskursus
• Forberedelse – læse
og mindre opgave
• Opfordring til træning
efterfølgende
• 1-2 dage
Niveau A
• Forberedelse –
beskrive case og
mindre opgave
• Opfordring til
forankring
efterfølgende
• 1-2 dage
Pluss Leadership
Pluss kræfterne
 Erfarne konsulenter i fht. opgaven
– Med virksomheder i SMV segmentet
• Lederudvikling, bestyrelsesudvikling, strategi- og forretningsudvikling,
ejerafklaring, ledelsesafklaring, organisationsprocesser
– Med konsulentmålgruppen
• Senest ”Vækst via ledelse”, ”Ejerskifteprojekt”, ”Bedre bestyrelse på 3
dage”, ”Launchpad Denmark”, Væksthus 2.0, Beskæftigelsesområdet,
div. vækstforløb
– Teoretisk: MBA, HD, cand.merc., Organisationspsykologi, Coach,
Pædagogik
Peter Jensen
Helle Kaspersen
Lars Fjalland
Karsten Vind
Pluss Leadership
MEA - introduktion
Modul 2: Virksomhedernes strategiske og organisatoriske tilgang
Karsten Vind, Pluss Leadership A/S
Pluss Leadership
Indhold





Rationale og formål
Målgruppe og udbytte
Modulets indhold
Form og metode - niveau A, B, C
Pluss kræfterne
Pluss Leadership
Rationale og formål
 MEA målgruppen arbejder med virksomheders
vækstpotentiale -> brug for forståelse og aktiv
bearbejdning af virksomheder strategiske tilgang
 Strategisk tilgang i fht.:
– Tænkning – Beslutning – Eksekvering - Opfølgning
 Håndtering af væsentligste udfordringer:
– At kunne agere langsigtet i en kortsigtet verden
• Alibiforløb, der ikke holder
• ”Laden stå til”
– At kunne omsætte strategi til handling
– At kunne skabe sammenhæng mellem strategisk og
organisatorisk tilgang
Pluss Leadership
Målgruppe – og udbytte
 At kende til virksomheders strategibehov og nyere
måder at arbejde med strategi
– ALLE virksomhedsvendte medarbejdere
 At kunne vejlede og modne virksomheder i fht.
–
–
–
–
–
Strategisk kapacitet vs. behov
Moderne strategisk tilgang
Strategisk helhedstænkning
Den vejledende dialog med virksomheden
Konsulenter, der rekrutterer og udvikler virksomheder
Anvendelsesorienteret – højt fagligt indhold – skræddersyet til aktørernes behov
Pluss Leadership
Indhold
 Behovsforståelse – hvorfor strategi i en foranderlig
verden
 Strategiskoler og -begreber
– Begrebsforståelse -> operationaliseret
– Fra klassisk til moderne strategisk tilgang
 Emergerende strategi
– Den strategiske intention
– Dynamisk strategisk ledelse (hverdagsstrategi)
 Fra strategi til handling
– Strategieksekvering
– Strategi – organisation og ledelse
 Konsulentpositioner og faser i udviklingsforløb
Pluss Leadership
Strategiske tilgange
Kilde: Lægaard & Vest, Guldager, mfl., Fly Steensen, Minzberg
Pluss Leadership
Strategisk og organisatorisk tilgang
Kilde: Jay Morgan
Pluss Leadership
Strategi eksekvering
Kilde: Poulfelt & Mikkelsen
Pluss Leadership
Niveauer, form og metode
Niveau C
• Introduktion og
forståelse af
strategisk behov og
moderne strategisk
tilgang
• Teori, værktøjer og
eksempler
• Lærerstyret
Niveau B
Niveau A
• Niveau C (resumé) +
• A+B (resumé) +
• Teori og værktøjer,
udbygning
• Evt. yderligere teori
og værktøjer
• Konsulents dialog om • ”Træningslejr”
strategi med
baseret på egne
virksomheden
cases og roller
• Dialogorienteret
• Casearbejde (Pluss
• Ingen forberedelse og
og egne)
opfølgning
• Forberedelse – læse
• Dagskursus
og mindre opgave
• Opfordring til
casearbejde
efterfølgende
• 1-2 dage
• Forberedelse –
beskrive case og
mindre opgave
• Opfordring til
forankring
efterfølgende
• 1-2 dage
Pluss Leadership
Pluss kræfterne
 Erfarne konsulenter i fht. opgaven
– Med virksomheder i SMV segmentet
• Lederudvikling, bestyrelsesudvikling, strategi- og forretningsudvikling,
ejerafklaring, ledelsesafklaring, organisationsprocesser
– Med konsulentmålgruppen
• Senest ”Vækst via ledelse”, ”Ejerskifteprojekt”, ”Bedre bestyrelse på 3
dage”, ”Launchpad Denmark”, Væksthus 2.0,
Beskæftigelsesforvaltning, div. vækstforløb
– Teoretisk: MBA, HD, cand. scient., Coach, Pædagogik
Thomas Lyhne
Lars Fjalland
Karsten Vind
Pluss Leadership
MEA - introduktion
Modul 6: Virksomheders forretningsmodeller
Karsten Vind, Pluss Leadership A/S
Pluss Leadership
Indhold





Rationale og formål
Målgruppe og udbytte
Modulets indhold
Form og metode - niveau A, B, C
Pluss kræfterne
Pluss Leadership
Rationale og formål
 MEA målgruppen arbejder med virksomheders
vækstpotentiale -> forståelse for forretningsmodel,
effektivitet og udvikling et MUST
 Forståelse af virksomheders forretningsmodeller
–
–
–
–
Business Model Canvas som grundmodel
Forskellige typer af forretningsmodeller
Forretningsudvikling – innovation og værdiskabelse
Forretningstilpasning – effektivisering
 Fremme evnen til at kunne udfordre virksomheder på
nuværende forretningsmodel og motivere til
nytænkning
Pluss Leadership
Målgruppe – og udbytte
 At kende til virksomheders forretningsmodeller og
hvordan man kan arbejde med disse i fht.
effektivisering og udvikling
– ALLE virksomhedsvendte medarbejdere
 At kunne vejlede og modne virksomheder i fht.
–
–
–
–
Nuværende forretningsmodel
Nye forretningsmodeller i fht. udvikling og vækst
Den vejledende dialog med virksomheden
Konsulenter, der rekrutterer og udvikler virksomheder
Anvendelsesorienteret – højt fagligt indhold – skræddersyet til aktørernes behov
Pluss Leadership
Indhold
 Behovsforståelse – hvorfor aktivt og bevidst arbejde
med forretningsmodel giver mening
 Grundig forståelse af Business Model Canvas
modellen
– Forskellige typer af forretningsmodeller
– De forskellige elementer i forretningsmodellen – og
sammenhængen




Forretningsmodel i fht. effektivisering og styring
Forretningsmodel i fht. innovation og nytænkning
Praktisk arbejde med forretningsmodellering
Konsulentpositioner og faser i udviklingsforløb
Pluss Leadership
Forretningsmodel
- Business Model Canvas
Partnere
Aktiviteter
Ressourcer
Omkostningsstruktur
www.businessmodelgeneration.com
Værditilbud
Kunderelationer
Afsætningskanaler
Indtægtsstrømme
Kundesegmenter
Pluss Leadership
Forretningsmodel
- Business Model Canvas
Partnere
Omkostningsstruktur
Aktiviteter
Værditilbud
Kunderelationer
Modellens enkeltelementer
Modellens sammenhæng
Ressourcer
AfsætningsModellen som effektiviseringsværkøj
kanaler
Modellen som innovationsværktøjsværktøj
Brancher
Klassiske mønstre
Alternative strategier og deres forretningsmodel
Indtægtsstrømme
Arbejdet med forretningsmodellen
www.businessmodelgeneration.com
Kundesegmenter
Pluss Leadership
Reglab: Den industrielle stjerne
Pluss Leadership
Niveauer, form og metode
Niveau C
•
Niveau B
Niveau A
Introduktion og forståelse
af forretningsmodel i fht.
drift og udvikling
•
Niveau C (resumé) +
•
A+B (resumé) +
•
Teori og værktøjer,
udbygning og dybere
•
Evt. yderligere teori og
værktøjer
•
Teori, værktøjer og
eksempler
•
Konkret anvendelse af
forretningsmodeller
•
”Træningslejr” baseret på
egne cases og roller
•
Lærerstyret
•
•
•
Ingen forberedelse og
opfølgning
Konsulentens vejledning
og dialog om
forretningsmodeller i fht.
vækst
Forberedelse – beskrive
case og mindre opgave
•
Opfordring til forankring
efterfølgende
•
Dialogorienteret
•
1-2 dage
•
Casearbejde (Pluss og
egne)
•
Forberedelse – læse og
mindre opgave
•
Opfordring til casearbejde
efterfølgende
•
1-2 dage
•
Dagskursus
Pluss Leadership
Pluss kræfterne
 Erfarne konsulenter i fht. opgaven
– Med virksomheder i SMV segmentet
• Lederudvikling, bestyrelsesudvikling, strategi- og forretningsudvikling,
ejerafklaring, ledelsesafklaring, organisationsprocesser
– Med konsulentmålgruppen
• Senest ”Vækst via ledelse”, ”Ejerskifteprojekt”, ”Bedre bestyrelse på 3
dage”, ”Launchpad Denmark”, Væksthus 2.0, Beskæftigelsesområdet,
div. vækstforløb
– Teoretisk: MBA, HD, cand. scient., Coach, Pædagogik
Peter Jensen
Ane Iversen
Karsten Vind

similar documents