101_ideja_za_poticanje_čitanja

Report
101 IDEJA ZA
POTICANJE
ČITANJA
Josip Rihtarić
lipnja 2012.
Većina ideja preuzeta i prezentacija napravljena
na temelju prezentacije “Projekt veselo branje”
Andreje Vukmir, školske knjižničarke OŠ
Marije Vere Kamnik
ČITANJE ZA VESELJE,
ZABAVU, UŽITAK
Čitanje svega: beletristike, komedija, horora,
časopisa, poučnih knjiga, elektroničnih i tiskanih
tekstova, blogova...
ČITATELJSKO OKRUŽJE
Osobni interes i entuzijazam
nastavnika i školskog knjižničara,
koji se ogleda u malim svakodnevnim
stvarima, ključni je čimbenik u
oblikovanju čitateljskog okružja.
»MNOGO JE MALIH STVARI, A NE
JEDNA VELIKA STVAR«
101 deja kako potaknuti čitanje u školi...
IDEJE…VRIJEME I REDOVITO PONAVLJANJE!
RAZRED
RODITELJI
UČITELJI
KNJIŽNICA
ŠKOLA
LOKALNA
ZAJEDNICA
RAZRED
Ideje za poticanje čitanja u razredu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Čitanje na glas.
Razgovori o knjigama.
Na vratima razreda stoji navedeno koju knjigu
razred trenutačno čita.
Čitateljske družine, čitateljske proslave
(razredne).
Knjižne nagrade. (nagrađivanje knjigom)
Natjecanja u recitiranju pjesama.
Pripovijedanje događaja iz različitih država i o
različitim temama.
Međusobna razmjena knjiga.
9. POSVOJENI PISAC
Razred posvoji jednog pisca ili spicateljicu te se
nazovu po njemu ili njoj.
Na vrata učionice stave natpis, primjerice
“Razred Hrvoja Kovačevića”.
Tijekom cijele školske godine sakupljaju građu o
njemu, pišu mu e-pisma, šalju fotografije
razreda... čitaju njegova djela.
Naprave prezentaciju, objave svoj rad na mrežnim
stranicama.
10. KNJIGA KOJA KRUŽI
(RAZREDNA KNJIGA)
O Knjizi koja kruži piše se na forumu mrežnih
stranica.
Obavijest o knjizi koja kruži razredom stavi se na
vrata razreda.
Svatko tko pročita knjigu napiše nešto o njoj u
bilježnicu dojmova i na mrežne stranice.
Napravi se prezentacija o knjizi.
11. Redovit dolazak u školsku knjižnicu,
unutar svih predmeta, potaknite i motivirajte
kolege učitelje neka s učenicima posjećuju
školsku knjižnicu.
12. Učenici donose svoje omiljene knjige.
13. Jutranja priča u školi ili u razredu.
14. Koralno čitanje pjesama.
15. PP prezentacije o knjigama ili pjesmama.
16. LISTOMANIJA
Svaki razred sastavi svoj popis omiljenih knjiga.
Taj popis zalijepi se na vrata razreda i objavi na
mrežnim stranicama.
13 KNJIGA KOJE MORAŠ PROČITATI DO SVOJEGA
13. ROĐENDANA:
1. Kušan: ZAGONETNI DJEČAK
2. Cabot: PRINCEZINI DNEVNICI
3. Lindgren: PIPI DUGA ČARAPA
4. Kästner: BLIZANKE
5. Spyri: HEIDI
6. May: WINNETOU
7. Blyton: 5 PRIJATELJA
8. Salten: BAMBI
9. Lovrak: DRUŽBA PERE KVRŽICE
10. Krilić: VELIKI ZAVODNIK
11. Hitrec: EKO, EKO
12. Carrol: ALICA U ZEMLJI ČUDESA
13. DNEVNIK ANE FRANK
17. NAJ-ČITATELJ
Do tjedna knjige izabere se najbolji čitatelj u
razredu. Tijekom tjedna knjiga najčitatelji dobe
pohvalnicu i knjižnu nagradu.
Više puta tijekom godine: čitatelj mjeseca, čitatelj
polugodišta.
18. Starija djeca crtaju nove ilustracije
slikovnicama iz djetinjstva, skeč, film…
19. Pregledavanje mrežnih stranica književih
autora.
20. Pisanje pisma poznatim autorima.
21. Izrada reklamnih poruka za pojedine knjige
(u školskim novinama, na radiju, izrada
logotipa...)
22. Igranje izmišljenog intervjua s autorom, igranje
vrućeg stolca.
23. Istraživanje autora na mrežnim stranicama.
24. Snimanje video-kamerom prilikom
pripovijedanja priča (za mlađe učenike).
25. Oblikovanje (računalno) vlastite antologije
poezije.
26. Izrada plakata o omiljenim knjigama
27. Čitanje rock poezije omiljenih pjevača.
28. Posjet knjižnim događajima (Interliber)
29. ‘5-dnevna promidžba’ zdravog čitanja u razredu:
bolji čitači čitaju slabijim čitačima u razredu.
30. NAJ KNJIGA
Svaki razred izabere svoju najbolju knjigu.
Obavijest o najboljoj knjizi zalijepi se na vrata
učionice.
31. PROMOTORI ČITANJA
U svakom razredu izabere se promotor čitanja.
Jednom mjesečno promotori čitanja sastaju se u
školskoj knjižnici.
HODNIK
Kao prostor u kojemu se potiče čitanje
32. PJESMA MJESECA
Na vidljivom mjestu u hodniku (moguće i na
zaslonu monitora) i na mrežnoj stranici škole
objavljuje se pjesme mjeseca.
Početkom svakog mjeseca zamjenjuje se novom.
33. KNJIGA MJESECA
Na vidljivom mjestu u hodniku (moguće i na
zaslonu monitora) i na mrežnoj stranici škole
objavljuje se knjiga mjeseca: jedna za razrednu
nastavu i jedna za predmetnu nastavu u osnovnoj
školi.
Obavijest o knjizi mjeseca mijenja se na početku
svakog mjeseca.
KNJIŽNICA
Kao prostor za poticanje čitanja
34. OBJAVE NA MREŽNIM STRANICAMA
Knjižničar redovito postavlja obavijesti o knjigama
i knjižnici na mrežnim stranicama.
U razredu se više puta posjećuju te mrežne
stranice.
35. OBJAVE NA FACEBOOKU

Knjižničar napravi stranicu školske knjižnice na
FB-u koju učenici posjećuju.
36. PREPORUČAMO ZA ČITANJE
U knjižnici imamo poseban pano.
Na nj učenici napišu što su pročitali i zašto to
preporučaju za čitanje.
37 KNJIGOMJER
HTTP://OS-GKRKLECA-ZG.SKOLE.HR/SKOLA/KNJIZNICA
38. LILI ODGOVARA – KUTIĆ ZA PITANJA
Kutić za pitanja namijenjen je djeci koja pitaju i
dobe odgovor.
U odgovoru knjižničar uvijek preporuči određenu
knjigu u kojoj se obrađuje problem o kojem je
dijete pitalo.
O odgovorima djeci knjižničar se konzultira sa
stručnom službom škole (pedagog, psiholog i sl.).
39. POSEBNA OZNAKA: TOČKA
Knjige koje su namijenjenen djeci s disleksijom
označene su s posebnom oznakom.
40. NOĆ BAJKI: 8.4.2012.
Djeca prespavaju u školskoj knjižnici. Odvijaju se
različite aktivnosti povezane s bajkama.
41. TULUM
S(L)OVA
http://www.evarazdin.
hr/tulum-slovaknjiznice-drazenkastancic-tulumi-uhrvatskoj/
42. RADIONICE LITERARNOGA
STVARALAŠTVA
Za učenike koje to zanima, knjižničar organizira
tečaj literarnog stvaralaštva.










Samo piši.
Bilo što, slobodne asocijacije.
Najvažnije jest da ne prestaneš pisati.
Shvatiti da čovjek ima u sebi golemo
blago asocijacija.
Uspostaviti kontakt sa sobom.
Opiši gdje se fizički nalaziš.
Gdje si, što osjećaš?
Piši o onomu što ti prolazi kroz glavu.
To je slobodan način pisanja, ne može
ništa biti pogrešno
Budi, što god da jesi, u ovom trenutku.
1. VJEŽBA: PISANJE KAO DISANJE
43. TERAPIJSKO PISANJE
NAPIŠI
JEDNU
STRANICU
44. LITERARNI NATJEČAJ
Tijekom školske godine školski knjižničar raspisuje
više literarnih natječaja.
Nagrađuje tri najbolja učenika.
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
RASPISUJE:
- NATJEČAJ ZA
NAJLJEPŠU
LJUBAVNU PJESMU
I
- NAJLJEPŠE
LJUBAVNO PISMO
Maja Sterle, 4. a,
VOLIM
Volim oca, majku i svoju
sestricu.
Volim baku, djeda i svog
medvjeda.
Najbolja mi je prijateljica
Anja,
Premda me ponekad
naganja.
Prijateljica mi je i knjiga.
A i još nekoga volim –
koga, to vas nije briga.
45. FOTOGRAFSKI NATJEČAJ
Knjižničar raspiše natječaj “Uhvaćeni u čitanju”.
Najbolje fotografije budu nagrađene na posebnoj
priredbi – ili prigodom dana škole
45. FOTOGRAFSKI NATJEČAJ
“Uhvaćeni u čitanju” provela je Tatjana Bosilj, OŠ
“Vladimir Nazor” Sveti Ilija
Najbolje fotografije nagrađene na priredbi uz dan
škole, a pobjednici dobili kvalitetan foto-aparat i
utješne nagrade.
ŠKOLA
Kao cjelina može poticati čitanje
46. ČAROBNI DAN S KNJIGOM
(PROJEKTNI DAN)
13. STUDENOGA 2011.
1. Školski sat:
VOZNI RED
46. ČAROBNI DAN S KNJIGOM
(PROJEKTNI DAN)
13. STUDENOGA 2011.
čitanje
Školski radio
2./3. školski sat:
radionice
4. Školski sat:
prikaz radionica
5. Školski sat:
iznenađenje
UKNJIŽNICI
46. ČAROBNI DAN S KNJIGOM
(PROJEKTNI DAN)
13. STUDENOGA 2011.
Literarni
doručak
Proglavašenje
pobjednika i
uručivanje
nagrada
sudionicima
fotografskog
natječaja
“Uhvaćeni u
čitanju”
RADIONICE
46. ČAROBNI DAN S KNJIGOM
(PROJEKTNI DAN)
13. STUDENOGA 2011.
Opremanje knjiga za
učenike s diskeksijom
Pripovjedačko
bajkovita
-Zemljopisna:
Varaždin u literaturi
i u prirodi
- Izrada stripa
- Izrada knjižnih
stanki
- Likovna radionica –
izrada ilustracija
-Istraživačka
radionica
--
Povijesna radionica
- Novinarska
radionica
- Sudjelovanje na
sajmu knjiga
PRIKAZ RADA U RADIONICAMA
U knjižnici
U računalnoj učionici
U blagovaonici
U maloj dvorani
U velikoj dvorani
KNJIŽNI SAJAM
46. ČAROBNI DAN S KNJIGOM
(PROJEKTNI DAN)
13. STUDENOGA 2011.
U školskoj
blagovaonici
IZNENAĐENJE
46. ČAROBNI DAN S KNJIGOM
(PROJEKTNI DAN)
13. STUDENOGA 2011.
Žongleri
47. TJEDAN KNJIGE, 4. – 8. 4. 2011.
47. TJEDAN KNJIGE, 4. – 8. 4. 2011
Utorak, 5.4.
Srijeda, 6.4.
Literarna konferencija
za tisak u 8.50
Knjižni sajam u 12.00
Predavanje za roditelje:
Psihološka važnost
čitanja u 18.00
Knjižni sajam u 12.00
Knjižni junak:
Crvenkapica
Knjižni junak: Regoč
47. TJEDAN KNJIGE, 4. – 8. 4. 2011
Četvrtak, 7.4.
Petak, 8. 4.
Literarna stvaraonica,
17.00 – 20.00
Noć bajki
Knjižni junak: Ljuban
Knjižni junak: Petar
Pan
48. ŠKOLSKI RADIO
Na školskom radiju redovito su teme povezane s
književnim novostima, natječajim a i svim što je
u vezi s knjigama i čitanjem.
49. ŠKOLSKI PROJEKTI
Aktivnosti povezane s čitanjem uključene su u
različite projekte:
- Eko škola
- UNESCO škola
- E-twinning
- Zdrava škola
- Kids4Future
- Knjigobube
- Mepi
- Nadarena djeca
50. Čitateljski list.
51. Prijedlozi za čitanje na mrežnim stranicama.
52. Stariji učenici za mlađe (motiviraju i čitaju im).
53. Čitateljski pano u školi na koji učitelji i učenici
stavljaju knjižne novosti.
54. U školu se pozivaju pripovjedači bajki i priča
(Jasna Held).
55. Članovi kolektiva, koji ne predaju, neka u
razredu upoznaju učenike sa svojim omiljenim
dječjim knjigama.
56. Forum, blogovi... povezivanje čitanja i pisanja.
57. Posjeti gradskim knjižnicama.
58. Pjesma tjedna u školi (na ulazu u školu, na
školskom igralištu..).
59. Knjiga tjedna u školi.
60. Autor mjeseca u šoli.
61. Čitateljski kutak (kutije za knjižne prijedloge).
62. Povezivanje s drugim školama putem interneta
(što čitaju).
63. Popisi preporučenih knjiga za roditelje.
64. Kućica za čitanje na školskom igralištu.
65. Školska mrežna stranica o čitanju.
66. Soba za čitanje u školi
(osim čitaonice školske knjižnice).
67. Nagrađivanje knjigama.
68. Susreti s autorima u školi.
69. Klub čitatelja nastavnika
70. Klub čitatelja učenika
71. Literarne radionice.
72. Knjižni junaci šeću školom.
73. Knjižne zabave.
74. Knjižni sajmovi.
75. Kruženje knjiga (Bookcrossing).
76. ‘Pogodi tko?’
77. Dan autora u cijeloj školi.
UČITELJI
-
Ključni su za poticanje čitanja
-
Bez potpore učitelja, napori školskog
knjižničara polučit će mnogo manje rezultate
78. KNJIGA KOJU TRENUTAČNO ČITAM
Učitelj u razredu izloži korice knjige koju
trenutačno čita ili onu koja ga se je jako dojmila i
naročito mu je draga.
Tijekom nastave predstavi knjigu i porazgovara o
njoj s učenicima.
79. MOJA NALJEPŠA DJEČJA KNJIGA
Učitelj u razredu izloži obavijest o tomu koja je bila
njegova najdraža dječja knjiga.
Te informacije objavljuju se na mrežnim
stranicama školske knjižnice u rubrici “učitelji
čitaju”.
“Moja najdraža dječja knjiga iz mog djetinjstva”
Pokušaj mini-projekta u 2. OŠ Varaždin: učitelji i
stručni suradnici trebali su započeti tjedan
razgovorom o svojoj najdražoj dječjoj knjizi iz
svog djetinjstva
80. LISTOMANIJA
I učitelji mogu sastavljati različite popise koje
postave na panou u razredu:
- Knjige koje smo čitali u vašim godinama
- 40 knjiga koje moraš pročitati prvih 40 godina
života
- Najbolje knjige sa sretnim svršetkom
- Najbolje humorističke knjige
- Najbolje duhovne knjige
- 10 najboljih knjiga koje liječe dušu
- Moje najbolje itd.
81. IZLOŽBA KNJIGA
Učitelj u razredu napravi izložbu knjiga iz svoje
kućne knjižnice.
82. KNJIŽARENJE (BOOKCROSSING)
U zbornici postoji poseban prostor gdje učitelji
mogu staviti knjigu koju može uzeti bilo tko drugi
za čitanje. Jedino je pravilo da knjigu mora
vratiti.
RODITELJI
-
Su najveći uzori svojoj djeci do puberteta
-
Mogu i pomoći i odmoći u poticanju čitanja
83. RODITLJSKI SASTANAK
Na roditeljskom sastanku daje se roditeljima
zadatak neka za neki problem tijekom
roditeljskog sastanka potraže i pročitaju moguće
rješenje iz knjiga o odgoju djece.
84. PREDAVANJE I RADIONICE
U suradnji sa školskim psihologom ili pedagogom
školski knjižničar priredio je za roditelje seriju od
3 predavanja s radionicama.
85. Pozovite roditelje na susrete s autorima.
86. Neka se roditelji uključe u čitateljske družine
(predstave knjige koje čitaju)
87. Knjižni sajmovi za roditelje.
88. Roditelji pripovijedaju o svojem čitateljskom
iskustvu (djeca mogu o tomu napraviti PP
prezentacije).
89. “Nove knjige za starce”.
90. U razredu pripovijedaju o svojim omiljenim
dječjim knjigama
LOKALNA ZAJDNICA
91. Sudjelovanje predstavnika lokalne zajednice:
pripovijedaju o ulozi čitanja u njihovom životu.
92. Povezivanje s lokalnom knjižarom ili
nakladnikom.
93. U školu se pozovu članovi književnog društva.
94. Intervjui s članovima obitelji o čitanju
95. Istraživanje čitateljskih navika u lokalnoj
zajednici.
KNJIŽNICA
96. Pristup do elektroničnih knjiga –
katalogiziranje elektroničkih knjiga.
97. U knjižnici ili razredu “kutija za prijedloge za
čitanje”.
98. Pristup do knjižničnih kataloga.
99. Mrežne stranice nakladnika.
100. Sve što se događa u razredima, izlaže se u
knjižnici.
101. KNJIŽNIČNA NAPRTNJAČA
101. KNJIŽNIČNA NAPRTNJAČA
101. KNJIŽNIČNA NAPRTNJAČA
Na roditeljskim sastancima roditelje s upozna s
projektom, daju im se upute za njihovu ulogu u
projektu
 Nove knjige stave se u naprtnjaču
 Napravi se popis redoslijeda putovanja
naprtnjače ili se izvlači ždrijebom
 U petak učenik ponese naprtnjaču doma
 Svi članovi obitelji svaki dan čitaju knjige iz
naprtnjače, nije bitko kako i koliko
 U utorak se upišu dojmovi u bilježnicu dojmova
 U srijedu učenik vraća naprtnjaču i prepriča
doživljaje

Više od 120 škola iz cijele RH
 Više od 2700 obitelji uključeno u projekt
 Izrazito pozitivni rezultati
 Roditelji zaustavljaju knjižničare na javnim
mjestima i s oduševljenjem im čestitaju na
projektu.

1. Jeste li zadovoljni projektom?
1,800
64.68%
1,600
1,400
1,200
1,000
800
28.61%
600
400
200
0.23%
1
5.65%
0.83%
2
3
4
5
postotci
1
0.23%
2
0.83%
3
5.65%
4
28.61%
5
64.68%
glasovi
6
22
150
760
1,718
2. Je li Vas sudjelovanje u ovom projektu potaknulo na razmišljanje o tomu koliko je važno
djeci pomoći da dobro razviju tehniku čitanja?
2,000
74.41%
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
24.16%
600
400
200
1.42%
nimalo
srednje
mnogo
postotci
nimalo
1.42%
srednje
24.16%
mnogo
74.41%
glasovi
37
628
1,934
3. Je li Vas sudjelovanje u ovom projektu učvrstilo u uvjerenju da je najučinkovitiji način
svladavanja tehnike čitanja – čitati pred djecom i s djecom?
2,000
1,800
71.00%
1,600
1,400
1,200
1,000
800
27.15%
600
400
200
1.85%
nimalo
srednje
mnogo
postotci
nimalo
1.85%
srednje
27.15%
mnogo
71.00%
glasovi
48
706
1,846
4. Je li Vas sudjelovanje u ovom projektu potaknulo da više čitate s djecom i pred djecom?
1,800
1,600
63.77%
1,400
1,200
1,000
31.52%
800
600
400
4.71%
200
nije
jest, ali će sve ostati kao i prije
više ćemo čitati
postotci
nije
4.71%
jest, ali će sve ostati kao i prije
31.52%
više ćemo čitati
63.77%
glasovi
122
817
1,653
7. Mislite li da bi se ovakav projekt trebalo provoditi svake godine s učenicima trećih razreda u
svim školama?
2,500
95.69%
2,000
1,500
1,000
500
4.31%
postotci
DA
95.69%
NE
4.31%
glasovi
2,487
112
10. Koliko novaca biste mogli i željeli odvojiti za provedbu ovakvog projekta?
1,200
1,000
800
600
400
200
9.97%
-
22.83%
43.88%
ništa
23.33%
10 kn
20 kn
40 kn
glasovi
ništa
258
10 kn
591
20 kn
1,136
40 kn
604
postotci
9.97%
22.83%
43.88%
23.33%
KOMENTARI RODITELJA
Dva roditelja projekt drže nepotrebnom domaćom
zadaćom za roditelje.
 Puno navedenih naslova već imamo u privatnoj
biblioteci, no to samo znači da je izbor dobar/
Izbor knjiga je bio u potpunosti promašen
 Na početku se činilo da će nam ovakvi projekti
dodatno oduzeti naše dragocjeno slobodno
vrijeme. Ali istina je sasvim drugačija, i zapravo
za sve ima dovoljno vremena. Tako da apsolutno
podržavam ovakav projekt i zahvaljujem kao
roditelj na svakom novom iskustvu.

KOMENTARI RODITELJA
Projekt nam se svidio, vidjeli smo da čitanje može
biti puno zabavnije kada čita roditelj i dijete.
 Bilo je vrlo zanimljivo jer do sada nikad nismo
zajedno čitali.
 "Ovo je iznimno važan projekt i svakako bi ga
trebalo nastaviti, čak podići na višu razinu i
medijski popratiti. Kultura čitanja u nas je vrlo
slaba i vjerujem da se ovako može poboljšatiljudi su osjetljivi na vlastitu djecu, i sami će uzeti
knjigu i čitati je, djeci na zadovoljstvo.

KOMENTARI RODITELJA
Ovaj projekt je odličan primjer kako djecu više
zainteresirati da čitaju. Svaki sličan projekt
treba poduprijeti da djeci približimo knjigu i
čitanje.
 Više takvih projekata, gdje roditelji i djeca mogu
zajedno provoditi vrijeme i zajednički se
educiraju.
 Poticajno i korisno ne samo za djecu nego i za
buđenje interesa i povratak knjizi među
odraslima. Ponovo probuđeno zajedništvo i
zanimanje za iste sadržaje.

KOMENTARI RODITELJA
Ovakvih projekata treba biti više jer roditelji
provode vrlo malo vremena sa svojom djecom te
ih takvi projekti zbližuju.
 Poticanje djece da čitaju zajedno s roditeljima je
odličan način realizacije projekta, jer je tada djeci
zanimljivije čitati. ja sam za ovakve projekte, jer
je naša obitelj uživala čitati i bili smo na okupu
kao obitelj i zajedno čitali knjige koje su nam bile
zanimljive.
 Tek sad vidimo koliko je važno čitati i što nam
sve naš knjižničar nudi i za što se sve zalaže u
svojoj struci. Sve pohvale.

KOMENTARI RODITELJA
Jako sam zadovoljna ovakvim projektom, malo je
ovakvih prilika da to radimo zajedno, a djeci to
puno znači.
 Osim što pomaže djeci da savladaju tehniku
čitanja, zbližava obitelj i omogućava da obitelj
skupa provodi kvalitetno vrijeme.
 Podržavamo ovaj i slične projekte i zahvalni smo
svima koji ih izvode. Nadamo se da ćete u
budućnosti biti adekvatno nagrađeni za vaš
nesebični trud i rad i da se ovakvi i slični projekti
neće morati volonterski izvoditi.

KOMENTARI RODITELJA
Smatram da je ovakav projekt odličan i za
roditelje i za djecu jer koliko god ona inteligentna
bila, većinu stvari neće učiniti samoinicijativno
ako ne vide primjer od nas odraslih, a ponajviše
od svojih roditelja. Ovakvi projekti mogli bi se
provoditi i iz drugih predmeta..."
 "ODLIČAN PROJEKT KOJI MNOGO ZNAČI
NAŠOJ DJECI. VRLO POTICAJNO I
KREATIVNO! NADAMO SE DA ĆE PROJEKT
ZAŽIVJETI."
 Trebalo bi više sličnih projekata koji potiču
roditelje sa slobodno vrijeme posvete svojoj djeci."

KOMENTARI RODITELJA
Djeci se treba omogućiti što više novih knjiga,
više ih poticati, češće provoditi ovakve projekte i
u ostalim razredima. Ugodno smo iznenađeni
ovim projektom.
 Svaki projekt koji potiče razvoj djece i uopće
djeluje pozitivno na njihov razvoj i edukaciju je
dobro došao. Jedino je problem što država nema
sluha za financiranje ili ih ne zanima.""
 Ovaj projekt je nešto novo i vrlo zanimljivo.
Poučno je i za djecu i za roditelje. podržavam ga i
neka se i dalje provodi.
 Neka se ovaj projekt održava svake godine.

ŠTO ĆETE OD PREDLOŽENOGA
POSTUPNO UVESTI U ŠKOLSKU
SVAKODNEVICU?

similar documents