Oplæg - Skoletjenesten

Report
Etiske udfordringer
og etiske fordringer i
museumsformidlingen
Temadag 9. april 2014
Arrangeret af MID - Museumsformidlere i Danmark,
Skoletjenesten på Sjælland, Nationalmuseet og
Koldkrigsmuseum Stevnsfort/Østsjællands Museum
Program for temadagen
10:15-12:00
POP-UP1864: Når museet giver
unge en stemme i debatten om krig
12:00-12:45
Frokost på Nationalmuseet
13:00-14:00
Workshop 1
14:00-15:00
Workshop 2
15:00-15:15
Kaffepause
15:15-16:00
Et spørgsmål om etik: Etiske
dilemmaer i museumsformidling
Når museet giver unge en
stemme i debatten om krig
Mette Liv Skovgaard
Undervisnings- og udviklingsansvarlig
Skoletjenesten Nationalmuseet
POP-UP1864: Unge fortolker krig
• Hvad er POP-UP1864
• Tre etiske udfordringer og spørgsmål
• I skal selv fortolke krig…
POP-UP1864: Unge fortolker krig
Undervisning til udskoling og ungdomsuddannelser
• Teater om 1864
• Billedanalyse og udstillingsanalyse
• Produktion/ fortolkningsøvelse:
Udstilling af POP-UP1864
• Produktion på museet: iPad-værker (80 klasser+)
Udstilles på Tøjhusmuseet, instagram og hjemmeside
•
Produktion i klassen: Kunstværker (10 klasser+)
Udstilles på Tøjhuset og i hele landet
Baggrundsmateriale
Digital vidensbank med Historiecenter Dybbøl Banke
• Originalkilder (kommenterede)
• Lærervejledninger og elevopgaver
Produktionsmodul med Arken
• Fire instruktionsvideoer med danske samtidskunstnere
• Produktionsvejledning
Når unge fortolker krig i POP-UP1864, så…
• Er de konkret historieskabende
• Erfarer de, at historie er en fortolkningsvidenskab
• Interagerer de med museets genstande
• Bruger de sig selv
• Identificerer de sig med fortiden
• Skaber de nutidskobling for at få relevans
Etiske udfordringer i POP-UP1864
1) Hvordan rummer god undervisning krig?
2) Hvornår bliver krigen for meget – eller for lidt?
3) Hvordan giver vi plads til de kontroversielle
emners modsætninger?
1: Hvordan rummer god undervisning krig?
RELEVANS
AKTUALITET
RELEVANS
RELEVANS
RETIK?
ETIK?
Etik er subjektiv med afsæt i eleven
(Hiim og Hippe)
2: Hvornår bliver krigen for meget –
eller for lidt?
Dette er ikke en krig…
Hvornår er det for meget….
….. Eller for lidt?
KRIG?
3: Hvordan giver vi plads til modsætninger?
•
Passende balance mellem frygt og fascination
•
Et trygt sted for utrygge emner
•
Underviser som kvalitetssikring
Det kontroversielle er i alt….
Etiske overvejelser til debat…
• Der er kontroversielle elementer i alt – og modsætninger i det
kontroversielle. Hvordan rammesætter vi det?
• Hvordan skaber vi den passende forstyrrelse?
• Hvad er museets rolle: Ramme eller autoritet?
• Hvad er vores demokratiske forpligtelse?
• Etik er dynamisk: Hvordan holder vi os i bevægelse og dialog?
Hvilke etiske dilemmaer er der på
din kulturinstitution?
Tal med din nabo i 2 minutter
Jeres egen nutidsfortolkning af Krigen 1864
1) Beslut hvilket budskab, I vil fortælle med afsæt i Krigen 1864
2) Find på en titel og virkemidler. Tag fotos i udstillingen, der
understøtter jeres budskab
3) Gruppens tekniknørder sætter jeres værk op i ”brushes”
4) Resten af gruppen laver oplæg om jeres budskab, valg og fravalg
5) I fremlægger for en anden gruppe (15 min)
6) Jeres fortolkningsværk bliver en del af Tøjhusmuseets udstilling
Tidsplan: 30 minutter til produktion og 15 minutter til fremlæggelse
Etiske udfordringer og fordringer i
din formidling
Hvilke kontroversielle emner og etiske dilemmaer er der på
din kulturinstitution?
Hvornår bliver det kontroversielle for meget – eller for lidt?
Hvordan skaber I plads til det kontroversielles
modsætninger i jeres formidling?
Temadag om etiske udfordringer og
fordringer i museumsformidling
12:00
Frokost
12:45
Velkomst til Nationalmuseet
13:00
Workshops: Første runde
14:00
Workshops: Anden runde
15:00
Kaffe og kage
15:15
Et spørgsmål om etik. Etiske dilemmaer i
museumsformidling ved ph.d. Katrine Tinning
16:00
Tak for i dag
Workshops: Første runde (13:00-13:50)
Vi mødes igen i her i Festsalen kl 14:00
RUM U1
Workshop 1: I krig og kunst
(Denne etage)
Kunsten som forløser af krigens dilemmaer
Christina Weber, Arken & Kit Lindved Sværke, Museet for Samtidskunst
RUM U4:
Workshop 2: Etiske udfordringer i naturfaglig formidling
(Næste etage)
Man skyder da giraffer og holder dyr i bur v/Mikkel Broe, Skoletjenesten ZOO
Fortællinger fra Verdens Undergang v/Thomas Tram Pedersen Østsjællands Museum
RUM U2:
Workshop 3: Børn, krig, leg og læring
(Denne etage)
Må vi lege krig på museet? v/ Mads Daugbjerg, Aarhus University
Frygten for den kedelige krig v/ Ane R. Svendsen, Skoletjenesten Kbh’s Befæstning
RUM U5:
Workshop 4: Krigens realitet og aktualitet
(Næste etage)
Kan lyden af krig blive for levende? Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum
Formidling til børn om krig og katastrofer - hvordan? Morten S. Lausten, Røde Kors
Hver gruppe vælger en referent
I krig og kunst
Rum U1 (denne etage)
Naturfaglig formidling
Rum U4 (næste etage)
Børn, krig og læring
Rum U2 (denne etage)
Krigens realiteter
Rum U5 (næste etage)
Linda Nørgaard Andersen
Mette Liv Skovgaard
Anne Mette Høeg Andersen
Sidsel Kirk
Kari Eggert Rysgaard
Katrine Berg
Rikke Maria Nielsen
Pernille Haugaard Jensen
Dorte Vind Krog-Jensen
Marianne Blank
Mette Byriel-Thygesen
Marie Bonde Olsen
Sissel Drejø Langkilde
Kirsten Hegner
Mikkel Knudsen
Bente Garbers
Nana Bernhardt
Karsten Elmose Vad
Michael Gyldendal
Anne – Sofie Rump
Marie Broen Jensen
Louise Liv Holm
Martin Jespersen
Cecilie Wallengren
Kathrine Noes Sørensen
Rasmus Wichmann
Katrine Nielsen
Sarah Yigsaw
Thomas Prisskorn
Ane Damgaard Jepsen
Nikolaj Thide
Kim Hollesen Petersen
Pernille Walgren
Thomas Priiskorn
Ulla Kjær Kaspersen
Lene Hadsbjerg
Maria Louise Tvede
Britt Juhl
Steen Chr. Steensen
Lisbeth Lund
Rasmus Wichmann
Anne Knabe Sørensen
Britt Caroline Juhl
Pernille Walgren
Anton Pihl
Tove Damholdt
Katrine Tinning
Kristine Adler-Nissen
Anita Simonsen
Anders Østerby Knudsen
Morten Holm
Louise Holm
Jutta Eberhards
Søren Ravn
Lisbeth Lund
Arne Reggelsen
Anton Pihl
Lene Hadsbjerg
Workshops: Anden runde (14:00-15:00)
RUM U1
Workshop 1: I krig og kunst
(Denne etage)
Kunsten som forløser af krigens dilemmaer
Christina Weber, Arken & Kit Lindved Sværke, Museet for Samtidskunst
RUM U4:
Workshop 2: Etiske udfordringer i naturfaglig formidling
(Næste etage)
Man skyder da giraffer og holder dyr i bur v/Mikkel Broe, Skoletjenesten ZOO
Fortællinger fra Verdens Undergang v/Thomas Tram Pedersen Østsjællands Museum
RUM U2:
Workshop 3: Børn, krig, leg og læring
(Denne etage)
Må vi lege krig på museet? v/ Mads Daugbjerg, Aarhus University
Frygten for den kedelige krig v/ Ane R. Svendsen, Skoletjenesten Kbh’s Befæstning
RUM U5:
Workshop 4: Krigens realitet og aktualitet
(Næste etage)
Kan lyden af krig blive for levende? Mette Vibjerg Hansen, Give-Egnens Museum
Formidling til børn om krig og katastrofer - hvordan? Morten S. Lausten, Røde Kors
Hver gruppe vælger en referent
I krig og kunst
Rum U1 (denne etage)
Naturfaglig formidling
Rum U4 (næste etage)
Børn, krig og læring
Rum U2 (denne etage)
Krigens realiteter
Rum U5 (næste etage)
Mette Liv Skovgaard
Anne – Mette Høeg Andersen
Linda Nørgaard Andersen
Marie Broen Jensen
Katrine Berg Pedersen
Rikke Maria Nielsen
Kari Eggert Rysgaard
Karsten Elmose Vad
Marianne Blank
Pernille Haugaard Jensen
Dorte Vind Krog-Jensen
Mette Byriel-Thygesen
Sidsel Kirk
Marie Bonde Olsen
Sissel Drejø Langkilde
Mikkel Knudsen
Kirsten Hegner
Ulla Kjær Kaspersen
Nana Bernhardt
Michael Gyldendal
Rasmus Wichmann
Bente Garbers
Anne-Sofie Rump
Martin Jespersen
Lisbeth Lund
Thomas Prisskorn
Cecilie Wallengren
Katrine Nielsen
Britt Caroline Juhl
Maria Louise Tvede
Sarah Yigsaw
Nikolaj Thide
Anton Pihl
Louise Holm
Kim Hollesen Petersen
Ulla Kjær Kaspersen
Lisbeth Lund
Rasmus Wichmann
Marie Bonde Olsen
Steen Chr. Steensen
Thomas Priiskorn
Katrine Tinning
Lene Hadsbjerg
Anne Knabe Sørensen
Britt Juhl
Pernille Walgren
Kristine Adler-Nissen
Anton Pihl
Tove Damholdt
Anders Østerby Knudsen
Ane Damgaard Jepsen
Søren Ravn
Anita Simonsen
Arne Reggelsen
Pernille Walgren
Lene Hadsbjerg
Morten Holm
Jutta Eberhards

similar documents