KIE-modellen på museum

Report
KIE-modellen på
museum
HHX Campus Vejle
Innovative uv-former
• Fokus på uv og lektier
• laboratorier
•
•
•
•
•
•
KIE-modellen på museum
Faglig læsning (dansk/engelsk)
Studieteknikforløb
Lektieværksted med CL-elementer
Matematik-blog
Lektier i i-bøger
KIE-modellen på museum
- de involverede
En HH2
klasse
Projektet
3 lærere
på KIEkursus
Et
museum
Give-egnens Museum (GEM)
20 km nord for Vejle
Arrangementer
Røre – prøve – smage
Høj score i evalueringer
Kun få unge på besøg
Smtte
Målene
Projektmålet:
afprøve KIE-modellen
Pædagogiske mål:
Øge motivationen – ud af huset, arbejdsformen, anvendelse, værdi
Skabe sammenhænge mellem fagene
Faglige mål:
Stofområder fra de involverede fag – samtidshistorie, dansk, afsætning
Sociale:
Opbryde de sædvanlige rammer
Møde hinanden på ny måde
Afvikling af projektet
• Undervisning op til projektdagene
• Torsdag 1/9:
• Rundvisning
• 3 grupper/3 museumsfolk
• Emner – transport, livet på landet, tøj, mad, håndværk
•
•
•
•
KIE-processen (mere senere)
Forberede fremlæggelse
Fælles spisning til aften
Overnatte i telt
• Fredag 2/9:
• Fremlæggelse for jury (museet, VAF, Campus Vejle)
Undervisning op til dagene
• Samtidshistorie
• Erindringer perioden 1870 – 90
• Kildekritik
• Dansk
• Litteratur fra perioden
• Eks. Pontoppidans: Ørneflugt, Bonde-idyl, Ane-Mette,
• Litterær periode fra Litteraturens veje, Museologi
• Afsætning
• Oplevelsesøkonomi, innovation, kommunikation, serviceydelser,
målgruppe
• Perch´s Te-handel, første-års-projekt
På Museet
Lidt tøvende tilgang
”Hvad mon der
skal foregå?”
Klargøring
Lærerne gør klar:
KIE-kuffert, papir og
posters
Opdeling i grupper
Eleverne vælger ikke
selv grupper
Kort velkomst af museet
3 museumsfolk viser rundt
Rundvisning
Jeg prøver og jeg forstår
KIE-processen
• Hvordan kan vi tiltrække flere unge
til GEM?
Billedassociation
Ideer på post-its
Ide-stafet: ideer vælges og udvikles
Udviklede ideer gennemgås
Udvikling på den valgte ide
Det sociale element
• Fødselsdag,
• Fællesspisning,
• Telttur
Præsentation af produktet
Jury:
VAF
GEM
CAMPUS VEJLE
Evaluering
Bedømmelseskriterier:
Realisme,
Sammenhæng,
Nytænkning,
Præsentation
Strukturen
•
•
•
•
Opdelt i grupper – 4 – 5 i hver
Grupperne sad adskilt på museet
Ingen faste indlagte pauser
Én lærer til to grupper
Positive
• Tydelig værdi for deltagerne:
• Museet – besøg af unge, input til ideer
• Eleverne – arbejde praktisk med stoffet
• Lærerne – tæt kontakt med eleverne, ”vise” faget
• Evaluering af eksterne
• Godt med blanding af arbejde og det sociale
Tegn/signaler
•
•
•
•
•
Arbejdsindsatsen
Tog billeder, opsøgte museumsfolk,
Arbejdede fra 9 – 17
Anvendte noter fra undervisningen
Tog præsentationen alvorligt (var spændte, pænt klædte –
trods telttur
Mike før:
• ”jeg hader museer – jeg kommer der kun når min onkel holder
familieudflugt!”
Mike efter
• ”det var ikke så slemt”
Obs-punkter
• Mere uv op til projektdagene
• Ikke udtømme emnet
• Mere fleksibilitet i brugen af værktøjer
• Formålet skal være klart defineret
• Eks ”tiltrække flere unge til GEM”
• Kræver plads
• Kræver stor læreropmærksomhed
• Kræver meget koordinering mellem lærerne
• Sikre ens beskeder
• Sikre ens krav til produktet
• Der skal være tydelig værdi for modtageren
Bonus

similar documents