Rola i zadania Prezesa

Report
Rola i zadania Prezesa
Czyli kim jest Prezes?
Zadania
●
●
Wg Statutu KSM:
organizuje pracę, kieruje bieżącymi sprawami
Stowarzyszenia, reprezentuje je za zewnątrz
Zadania
●
●
●
●
●
●
●
kierowanie pracą Zarządu
razem ze skarbnikiem, składanie w imieniu Stowarzyszenia
oświadczeń woli w sprawach finansowych
zwoływanie posiedzeń Zarządu
przewodniczenie obradom Zarządu, Rady Diecezjalnej oraz
Zjazdu Diecezjalnego
zasiadanie w Krajowej Radzie Stowarzyszenia
nadzorowanie wykonania uchwał i zarządzeń
podpisywanie korespondencji i dokumentów Stowarzyszenia
Zadania
●
egzekwowanie obowiązków Oddziału/Koła
●
Czy to wszystko?
Zadania wg KK
●
●
●
●
●
●
●
●
Jest przywódcą który promieniuje ojcowską miłością
Dalekosiężna wizja tego co chcę osiągnąć
Zarządzanie
Branie odpowiedzialność za każdy aspekt działania
„mojego“...
Opieka nam „moimi ludźmi“
Nadanie wspólnotowego charakteru grupie ludzi do których
zostałem powołany
Motywowuje/inspiruje członków
Przydzielanie i zabieranie zadań
Zadania wg KK
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Być ambasadorem KSM
Usuwanie zagrażających wspólnocie
Być liderem
Potrafi wykorzystać najlepszych
Pozwala członkom na sukcesy i porażki
Dbanie o rozwój wspólnoty/oddziału
Zachecanie do rozwoju członków
Wyznacza „ochotników“ do podejmowanych akcji
Wspiera najsłabszych
Rozmawia z każdym w oddziale
Planuje kazdą sytuację
Zadania wg KK
●
●
●
●
Nie zniechęca się niepowodzeniami
Nie jestem sam – współpraca z innymi kierownictwami i
Zarządem
Umożliwia członkom rozwój, stwarza możliwości
Pilnuje swojego rozwoju
Skąd brać siły?
●
●
●
●
●
●
●
●
Modlitwa/lektura Pisma Św./sakramenty/adoracja
Świadomość misji i powołania
Udział w rekolekcjach
Zawsze jest coś do poprawienia – szkolenia
Czynne angażowanie się w pracę
Mówienie o kłopotach i pomoc
Trzymanie poziomu
Spuścizna „przodków“
Rola
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Ojciec – przywódca grupy
Najważniejsze ogniwo KSM
Pierwsza linia frontu
Prezes – marka sama w sobie
Ambasador
Rozjemca
Wojownik
Kapitan, który schodzi ze statku ostatni
Od niego zależy jak skończą ludzie z jego oddziału
najważniejsze
Od Ciebie zależy wszystko, to wielki dar, wielki.
To wielkie zadanie
„Nie wyście mnie wybrali ale ja Was wybrałem“
Ktoś chciałby porozmawiać?
Przyjmuję całą dobę :)

similar documents