Polovodicova rele a stykace

Report
Polovodičová relé a stykače
2007
Polovodičové stykače R100.xx a R300.xx
 CHARAKTERISTIKA
 Jednofázové nebo třífázové provedení
1. Kompaktní provedení
(dodává se s chladičem)
2. Spíná buď v nule nebo
okamžitě.
3. Chráněno proti dotyku
4. LED display
5. Připraveno k okamžitému
použití.
6. Montáž na DIN lištu nebo
šrouby.
Polovodičové stykače R100.xx a R300.xx
 Vlastnosti
1. Proud 20A,30A a 45A
2. Řízení stejnosměrným napětím
3. Řada R100.xx je jednopólová,řada R300.xx je trojpólová
4. Spínání je zabezpečeno tyristory.
5. Napětí v závěrném směru je 1200V
6. Zkušební průrazné napětí je větší než 4kV
7. Připojovací svorky jsou dimenzovány na 2x2,5mm2
nebo na 1x4mm2.
8. Polovodičový stykač R100.45-SG je vybaven interní
ochranou proti přetížení se signalizací
Polovodičové stykače R100.xx a R300.xx
Typ relé
Šířka
Proud
Spíná
Ochrana
Počet pólů
1
R100.20
22.5mm
1x20A
v nule
nemá
1
2
R100.30-IO
22.5mm
1x30A
okamžitě
nemá
1
3
R100.30-ZS
22.5mm
1x30A
v nule
nemá
1
4
R100.45
45mm
1x45A
v nule
nemá
1
5
R100.45-SG
45mm
1x45A
v nule
Vnitřní se
signalizací
1
6
R300.20
45mm
3x20A
v nule
nemá
3
7
R300.25
90mm
3x25A
v nule
nemá
3
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
Polovodičová relé R111
CHARAKTERISTIKA
Dodávka bez chladiče
Pro jednu fázi
Spínání v nule
Bez varistorové ochrany
Úsporný typ
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
 Relé 111
vyrábí se ve dvou provedeních:
pro rozsah napětí 24-280V AC
a proud 25A je to typ R111/25
a proud 50A je to typ R111/45
pro rozsah napětí 42-530V AC
a proud 25A je to typ R111/20
a proud 50A je to typ R111/40
a proud 90A je to typ R111/90
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
Polovodičová relé R12x
Dodávka bez
chladiče
CHARAKTERISTIKA
Jednofázové se
spínáním v nule
Indikace stavu LED
Ochranný varistor
Ochrana proti
nebezpečnému
dotyku
R126
R120
R122
Stejné rozměry a
vrtací schéma jako u
předchozí
řady(snadná
záměna)
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
 Relé 12x
Vyrábí se ve třech provedeních
pro rozsah napětí 24-265V AC
a proud 25A je to typ R120/25
a proud 50A je to typ R120/50
pro rozsah napětí 42-530V AC
a proud 25A je to typ R121/25
a proud 50A je to typ R121/50
a proud 75A je to typ R121/75
a proud 100A je to typ R121/100
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
 Relé 12x (pokračování)
rozsah napětí 42-530V AC a řídící napětí 24-265V~ /24-48V=
a proud 25A je to typ R126/25
a proud 50A je to typ R126/50
a proud 75A je to typ R126/75
a proud 100A je to typ R126/100
rozsah napětí 42-660V AC
a proud 50A je to typ R122/50
a proud 75A je to typ R122/75
a proud 100A je to typ R122/100
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
Polovodičová relé R31x
CHARAKTERISTIKA
Řada 31x je třífázová
Dodává se bez chladiče
Spíná v nule
Stavová indikace LED
Varistorová ochrana
R311
R315
Zabudovaná ochrana proti
úrazu elektrickým proudem
není třeba žádné dodatečné
krytí.
Stejné rozměry a vrtací
schéma s předchozími
řadami(snadná záměna)
Polovodičová relé R111,R12x a R31x
 Relé 31x
Vyrábí se ve dvou provedeních:
na napětí 42-660V AC s řídícím napětím 4-32V DC
pro proud 25A je to typ R311/25
pro proud 55A je to typ R311/55
pro proud 75A je to typ R311/75
na napětí 42-660V AC s řídícím napětím 24-275V~/24-50V=
pro proud 25A je to typ R315/25
pro proud 55A je to typ R315/55
pro proud 75A je to typ R315/75
Jak vybrat správný chladič pro
polovodičová relé a stykače?
 Je důležité si zodpovědět dvě otázky:
1. Jaký je maximální provozní proud?
2. Jaká je okolní teplota za provozu?
 Znám-li odpověď na tyto otázky,použiji teplotní matici na odečtení
tepelného odporu a vyzářeného výkonu.
V našem případu vlevo
protéká relé 30A,při okolní
teplotě 40˚C
Byl odečten tepelný odpor
1,65K/W a
vyzářený výkon 33W
Jak vybrat správný chladič pro
polovodičová relé a stykače?
pokračování
 Mám-li tepelný odpor a vyzářený výkon,pak pro teplotu
relé platí rovnice:
Teplota relé = teplota okolí+(vyzářený výkon x tepelný odpor)
 Teplota relé nesmí překročit 100˚C
dosadíme-li do výše uvedené rovnice,dostaneme hodnoty:
Trelé= 40˚C + (33W x 1,65K/W) = 94,45˚C
Použili-li bychom chladič o tepelném odporu 1,65K/W,pak by
teplota relé dosáhla 94,45˚C.
 ABB vyrábí chladiče s těmito tepelnými odpory 2,6K/W, 2,1K/W,
1,8K/W, 1,5K/W, 0,7K/W a 0,5K/W.
 Vybereme s nejblíže nižší hodnotou,tj.1,5K/W.
Trelé = 40˚C + (33W x 1,5K/W) = 89,5˚C je OK
Chladiče pro polovodičové stykače a relé
 Pro montážní desku
je to řada KK
Tepelný odpor 2,6K/W typ KK-2,6
Tepelný odpor 1,8K/W typ KK-1,8
Tepelný odpor 0,7K/W typ KK-0,7
Čím nižší je hodnota tepelného odporu,tím je chladič
kvalitnější
Chladiče pro polovodičové stykače a relé
 Pro montáž na DIN lištu:
je to řada KK-R111
Tepelný
odpor
Označení
2,1 K/W
KK-R111-2,1
1,5 K/W
KK-R111-1,5
0,7 K/W
KK-R111-0,7
0,5 K/W
KK-R111-05
Chladiče pro polovodičové stykače a relé
 Pro montáž na DIN lištu a třífázová relé
je to řada KK-R311
Pro třífázová relé R311 a R15 se vyrábí jeden
druh chladiče a to s tepelným odporem 0,8K/W
A jeho označení je KK-R311-08
Polovodičová relé-příslušenství
Kryt přípojných svorek pro R111
Deska pro rychlou montáž R1XX
Deska pro rychlou montáž R31X
EMV-100 Filtr proti elektromagnetickým rázům
jednofázový
 EMV-300 Filtr proti elektromagnetickým rázům třífázový
 TP-01 Tepelně vodivá fólie pro jednofázová relé
 TP-03 Tepelně vodivá fólie pro třífázová relé




KONEC PREZENTACE
Děkuji za pozornost

similar documents