KEMOLITOAUTOTROOFID

Report
BAKTERID
BAKTERITE
AINEVAHETUS
AUTOTROOFID
HETEROTROOFID
ka
KEMOORGANOTROOFID
e. saporotroofid (ka biotroofid)
1Energia org ainete oksüdatsioonist
(elektronide ära võtmine, mille
käigus lagundatakse lihtsamateks
aineteks) nn.HINGAMINE
2Süsinik pärit toiduga saadud org
ainest
KEMOLITOTROOFID
(KEMOLITOAUTOTROOFID)
1energia anorg. ainete oküdatsioonist
2süsinik pärit CO2
AEROOBNE KK : oksüdeerijaks hapnik
1.sulfaatijad - oksüdeerivad S SO2
;H2SH2SO3
2.rauabakterid – oksüdeerivad Fe Fe2O3
3.nitrifitseerijad – oksüdeerivad NH3 HNO2
(Nitrosomonas); ja HNO2HNO3
(Nitrobacter) vastav protsess nitrifikatsioon
ANAEROOBNE KK
1. metanogeenid (kuuluvad arhebakterite
hulka )- oksüdeerivad vesinikku ja
sünteesivad metaani, kasutades aneroobsete
kääritajate ainevahetusprodukte (H2, CO2,
äädikhape, sipelghape vms) H2 CH4
AEROOBSED HINGAJAD
Oksüdeerijaks hapnik .Eraldub H20 ja
C02
1.org.aineks suhkrud ja aminohapped
(sarnane aeroobsele glükolüüsile) Vees,
mullas, taimedel ja loomadel eluts.
bakterid
2.inimesele “söödamatud” org.ained
tselluloosi lagundavad bakterid; naftat
lagundavad bakterid; metaani
oksüdeerivad bakterid
ANAEROOBSED HINGAJAD
Oksüdeerijaks:
1. sulfaatioon SO4 H2S;
mudas (FeS mis moodustub kui protsess
toimub Fe rikkas KK – värvib muda mustaks;
nn. sulfaatijad bakterid
2. nitraatioon NO3 N2
Nitraatioone kasutavad bakteid üliolulised
reovee Puhastamisel – N2 lendub. Vastav
protsess denitrifikatsioon, vastavad bakterid
nn. denitrifitseerijad
bakterid(Pseudomonas)
FOTOSÜNTEESIJAD BAKTERID
(FOTOAUOTROOFID)
1energia - päikeselt; fotosünteesil
2süsinik pärit CO2
1. tsüanobakterid – taimede sarnasedkasutavad fotosüneesil H2O (H saamiseks,
mida oksüdeeritakse); eraldavad hapnikku ;
sobiv temp valgus, toitelemendid (N!) –;
vohavad toodavad toksiine!
2. purpur ja rohebakteridkasutavad fotosünteesil H2O asemel H2S –
vaheprodukt S ladestub – koguneb rakku
(varuaine!)edasi oksüdeeruma, kui H2S
konts. Väheneb.
ANAEROOBSED KÄÄRITAJAD
Vesiniku oksüdeerijat pole - vett ei teki
Anaeroobne glükolüüs kääritajate bakterite
abil; piimhappekäärimine;
võihappekäärimine; propioonhappe
käärimine (juustu valmistamisel)
Glükolüüsil tekib 2 piimhape molekuli,
(mitte 2püroviinamarihappe molekuli ja 4
H, mis seotakse NAD –ga.) Kokku tekib
vaid 2 ATP
HETEROTROOFID
ka
KEMOORGANOTROOFID
e. saporotroofid (ka biotroofid)
1Energia org ainete oksüdatsioonist (elektronide ära võtmine,
mille käigus lagundatakse lihtsamateks aineteks)
nn.HINGAMINE
2Süsinik pärit toiduga saadud org ainest
AEROOBSED
HINGAJAD
Oksüdeerijaks hapnik
.Eraldub H20 ja C02
1.org.aineks suhkrud ja
aminohapped (sarnane
aeroobsele glükolüüsile)
Vees, mullas, taimedel ja
loomadel eluts. bakterid
2.inimesele “söödamatud”
org.ained tselluloosi
lagundavad bakterid;
naftat lagundavad
bakterid; metaani
oksüdeerivad bakterid
ANAEROOBSED
HINGAJAD
Oksüdeerijaks:
1. sulfaatioon SO4 H2S;
mudas (FeS mis moodustub
kui protsess toimub Fe rikkas
KK – värvib muda mustaks;
nn. sulfaatijad bakterid
2. nitraatioon NO3 N2
Nitraatioone kasutavad bakteid
üliolulised reovee
Puhastamisel – N2 lendub.
Vastav protsess
denitrifikatsioon, vastavad
bakterid nn. denitrifitseerijad
bakterid(Pseudomonas)
B.A. Heterotroofid
ANAEROOBSED
KÄÄRITAJAD
Vesiniku oksüdeerijat pole vett ei teki
Anaeroobne glükolüüs
kääritajate bakterite abil;
piimhappekäärimine;
võihappekäärimine;
propioonhappe käärimine
(juustu valmistamisel)
Glükolüüsil tekib 2 piimhape
molekuli, (mitte
2püroviinamarihappe molekuli
ja 4 H, mis seotakse NAD –
ga.) Kokku tekib vaid 2 ATP
B.A . Autotroofid
AUTOTROOFID
KEMOLITOTROOFID
(KEMOLITOAUTOTROOFID)
1energia anorg. ainete oküdatsioonist
2süsinik pärit CO2
AEROOBNE KK : oksüdeerijaks hapnik
1.sulfaatijad - oksüdeerivad S SO2 ;H2SH2SO3
2.rauabakterid – oksüdeerivad Fe Fe2O3
3.nitrifitseerijad – oksüdeerivad NH3 HNO2
(Nitrosomonas); ja HNO2HNO3 (Nitrobacter)
vastav protsess nitrifikatsioon
ANAEROOBNE KK
1. metanogeenid (kuuluvad arhebakterite hulka
)- oksüdeerivad vesinikku ja sünteesivad
metaani, kasutades aneroobsete kääritajate
ainevahetusprodukte (H2, CO2, äädikhape,
sipelghape vms) H2 CH4
FOTOSÜNTEESIJAD BAKTERID
(FOTOAUOTROOFID)
1energia - päikeselt; fotosünteesil
2süsinik pärit CO2
1. tsüanobakterid – taimede sarnasedkasutavad fotosüneesil H2O (H saamiseks,
mida oksüdeeritakse); eraldavad hapnikku ;
sobiv temp valgus, toitelemendid (N!) –;
vohavad toodavad toksiine!
2. purpur ja rohebakteridkasutavad fotosünteesil H2O asemel H2S –
vaheprodukt S ladestub – koguneb rakku
(varuaine!)edasi oksüdeeruma, kui H2S konts.
Väheneb.
B. A. Kemolitotroofid
KEMOLITOTROOFID
(KEMOLITOAUTOTROOFID)
1energia anorg. ainete oküdatsioonist
2süsinik pärit CO2
AEROOBNE KK : oksüdeerijaks hapnik
1.sulfaatijad - oksüdeerivad S SO2 ;H2SH2SO3
2.rauabakterid – oksüdeerivad Fe Fe2O3
3.nitrifitseerijad – oksüdeerivad NH3 HNO2 (Nitrosomonas); ja HNO2HNO3
(Nitrobacter) vastav protsess nitrifikatsioon
ANAEROOBNE KK
1. metanogeenid (kuuluvad arhebakterite hulka )- oksüdeerivad vesinikku ja
sünteesivad metaani, kasutades aneroobsete kääritajate ainevahetusprodukte (H2,
CO2, äädikhape, sipelghape vms) H2 CH4
AEROOBNE HINGAMINE
C₆ H₁₂ O₆ + 6H₂O + 6O₂
6CO₂ + 12H₂O
38 ADP +38P
O₂ + 4e⁻
12NADH₂ + 6O₂
36 ADP +36P
38ATP
2 O²⁻ + E
12NAD +12H₂O
36ATP
ANAEROOBNE HINGAMINE
(⁺⁶SO₄)²⁻
S⁺⁶+ 8e⁻
2( ⁺⁵NO₃)¹ ⁻
2N⁺⁵+ 10e⁻
H₂S ² ⁻
S²⁻ + E
N₂
N₂ + E
DENITIFIKATSIOON
ANAEROOBNE KÄÄRIMINE
C₆ H₁₂ O₆
(glükoos)
2 ADP +2P
C₆ H₁₂ O₆
(glükoos )
2 ADP +2P
2 C₂ H₄OHCOOH
(piimhape)
2ATP
2 C₂H₃ OCOOH + 4 H
(püroviinamarihape)
2ATP
2 C₂H₃ OCOOH + 4 H
2 C₂ H₄OHCOOH
(püroviinamarihape e. tsitraat) (piimhape)

similar documents