Nuorten työllistäminen -palkansaajajärjestöjen näkemyksiä

Report
Nuorten
työllistäminen
-palkansaajajärjestöjen
näkemyksiä
NYT-ryhmä 15.12.2011
9.12.2011
1
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
lisääminen
•
Työssäoppimisen lisääminen
oppisopimuskoulutuksen laajentamisen sijaan
–
•
Laajennettu työssäoppiminen ja 2+1-malli
Koulutuskorvausten määrät vaihtelevat
kohtuuttomasti
– Käytäntöjä syytä yhdenmukaistaa
– Koulutuskorvausten porrastaminen
9.12.2011
•
Työssäoppimisen laajentuminen lisää
ammatillisen koulutuksen riippuvuutta talouden
suhdanteista
•
Työssäoppijat korvaavat palkkattua
henkilökuntaa?
•
Opettajien mahdollisuudet ohjata oppimista ja
2
Työssäoppimisen ja
oppisopimuskoulutuksen laadusta
huolehdittava
•
•
•
•
•
•
•
9.12.2011
Työpaikkakouluttajien osaaminen
Riittävän ohjauksen järjestäminen opiskelijalle
Opintojen henkilökohtaistaminen
Soveltuuko työpaikka työssäoppimiseen ja
oppisopimuskoulutukseen
Tiedonkulku ja sitoutuminen
oppisopimusverkostossa
– Eri osapuolten vastuut ja tehtävät- työnjako
Oppisopimus useassa työpaikassa
Työpaikkojen tarpeet, odotukset ja niiden
huomioiminen
3
Esimerkkejä nuorten
palkkauksesta
LIITTO
SOPIMUSALA
Kuukausipalkka
Metalli
Teknologiateollisuus
1272 euroa/ kk
SEL
Leipomot
1173 euroa/ kk
Alle 18-v. 3kk
1408
Uusi työntekijä
1032
Koululaispalkka 70 %
1254
Harjoittelija 85 %
1047
Koululaispalkka 70 %
1194
Alle 18-v ja
oppisopiskelija 1. v
1201
harjoittelija
PAM
PAM
PAM
Kauppa
Mara
Kiinteistö
4
Työllistämistoimet työttömille
nuorille
• Koulutetuille työttömille nuorille
ensisijaisesti palkkatuettua työtä
– Sanssi-kortin jatkaminen, 3 kk
odotusaika
• Työharjoittelun pelisäännöt
• Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut
• Työnhakuun valmentaminen jo
koulutuksessa
• Erityishuomio osatyökykyisiin nuoriin
9.12.2011
5
Porkkanoita?
•
•
Opintotuen epäkohtien korjaaminen
toisen asteen opiskelijoilla
Pitäisikö etuuksien kannustaa myös
nuoria aktiivisuuteen?
–
–
–
9.12.2011
Ylläpitokorvaus työmarkkinatuen
harjoittelun ajalta?
”Pakkohaun” epäkohdat?
Syksyn yhteishaun kehittäminen
6

similar documents