Editör Penceresinden Dergi (ADS) Ayarlar*

Report
Yazar ve Editör
Penceresinden
Makale Başvurusu
Doç. Dr. Aytekin ALÇELİK
AİBÜ Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD
Abant Tıp Dergisi
Acta Medica Anatolia
Sunum Planı
• Açık Dergi Sistemi (ADS) ile Makale Göndermek
•
•
•
•
•
Giriş
Yazar Penceresinden Makale Başvurusu
Editör/Sekreterya Penceresinden Makale Başvurusu
DergiPark Yeni Arayüz
What Women Want
• Pratik Uygulama
ADS de Yazar Rolü
• Üye olma süreci
• Yazı gönderme
• Yazı süreç takip
• Revizyon
• Baskı öncesi kontrol
1. Aşama:
Gönderiye başlama
1/2
2/2
2. Aşama:
Gönderi dosyalarının
yüklenmesi
3. Aşama:
Gönderiyle ilgili üst
verinin girilmesi
1/4
2/4
3/4
4/4
4. Aşama:
Ek belge ve dosyaların
yüklenmesi
Editör
Penceresi
1/2
2/2
Yazar
Penceresi
Editör
Penceresi
1/2
2/2
1/2
2/2
DergiPark Yeni
Arayüz
Yazar Ne İster?
• Yazısını online olarak en basit ve kısa şekilde yüklemeyi,
• Yazısının anlık(?) olarak hangi aşamalarda olduğunu
görebilmeyi (Sekreterya-Editör-Hakem-Son Karar AşamasıBaskıda…),
• Yazısına kabul alsa bile yazısının basılacağını garantide
hissetmek için DOI numarası olan baskı öncesi makale taslağını
alabilmeyi,
• Makalesinin okuyuculara en iyi şekilde ulaştırılıp atıf
alabilmeyi,
Editör Ne İster?
• Dergisindeki makalelerin değerlendirme işlemini, e-posta
okuma rahatlığında sürdürebilmeyi,
• Sisteme yüklenen yazının kabul edildiği takdirde en az sorunla
sistemde yayınlanabilmesi;
• Yazar adı, makale başlık, özet sorunsuz olmalı,
• İntihal olmamalı,
• Referansların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması…
Sabrınız için teşekkür ederim…
www.aytekinalcelik.com / [email protected]

similar documents