ab bakanlıgi

Report
BİRLİK PROGRAMLARI
ülkeler arasında işbirliğini geliştirerek ortaklık bilincinin
yerleşmesini desteklemek, Birlik politikalarının ve mevzuatının
uygulanmasına ve Birliğin karşılaştığı sorunlara ortak çözümler
üretilmesine katkı sağlamak
Birlik Programları
çok ortaklı
Katılım Öncesi Mali Destekler
ülke bazlı
Birlik Programlarının Özellikleri
AB
28 farklı mekanizma
MÜKTESEBAT

Belirli alanlarda AB ülkeleri arasında işbirliğini teşvik etmek,

Bu alanlardaki uygulamaları yakınlaştırmak, bilgiyi paylaşmak

İşbirliğini geliştirmek için farklı ülkelerden ortakların gerekebildiği başlıklar içerir,

Belirli alanlarda konu bazlı programlardır,

Yatırım içermeyen projeler desteklenmektedir (kültürel faaliyetler, personel
değişimi, araştırma projeleri, bilgi paylaşım, inovasyon projeleri gibi)
Birlik Programlarının Özellikleri

Genelde Brüksel merkezli yürütülür... Başvurular doğrudan Avrupa
Komisyonu’na gönderilmektedir.

Merkezi olmayan bazı programlar için ulusal ajanslar başvuru
yapılmaktadır.
Bütçesi = Katılımcı Ülkelerin Katkı Payları
+ AB Bütçesinden Tahsisat
BİRLİK PROGRAMLARI
Katılım:
Talep
AB Bakanlığı
İlgili Kamu Kurumu
Teklif
Müzakere
Katılım Anlaşması
İç Onay
BİRLİK PROGRAMLARI
2014-2020 Döneminde 24 Birlik Programı
***Kopernik Programı, Sivil Koruma Mekanizması, Sağlık Programı, Tüketici Programı
Erasmus+
1
2
3
Bireylerin Öğrenme
Hareketliliği (KA1)
Yenilik ve İyi Ugulama
Değişimi İçin İşbirliği (KA2)
Politika Reformu Desteği
(KA3)
• Personel Hareketliliği
(Yükseköğretim, okul eğitimi,
mesleki eğitim, yetişkin eğitimi,
gençlik)
• Yüksek öğretim/mesleki
eğitim öğrencilerinin
hareketliliği
• Ortak Yüksek Lisans Derecesi
• Stratejik Ortaklıklar
• Bilgi Ortaklıkları
• Sektörel Beceri Ortaklıkları
• Yapılandırılmış Diyalog:
Gençler ve karar alıcılar
arasında gençlik alanında
toplantılar
• Merkezi Teklif Çağrıları
• Gençlik Alanında Kapasite
Geliştirme
• Yükseköğretim Alanında
kapasite geliştirme
• Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi
Garantisi
• Büyük Çaplı Avrupa Gönüllü
Hizmeti
Özel Eylemler
•Spor
•Jean Monnet
Erasmus+
Erasmus+ Gençlik
Küresel Çevre Derneği
Avrupa Yeryüzü Ağı (Europe Earth Network-EEN)
Proje ile AB’ye üye 7 farklı ülkeden çevre koruma ve gençlik konusunda çalışan 7 sivil
toplum kuruluşu ve Türkiye’den Küresel Çevre Derneği (GEO)’nin içerisinde yer alacağı
“Avrupa Yeryüzü Ağı” kurulacaktır.
Kurulacak bu ağın amacı periyodik olarak yapılacak çevre bilinci artırma projelerini
Avrupa genelinde gerçekleştirmenin yanı sıra her sene “22 Nisan Dünya Günü”
kapsamında 8 Farklı ülkede aynı anda “ EEN Dünya Günü Festivali” organizasyonun
düzenlenmesidir.
HORIZON 2020
BİLİMDE MÜKEMMELİYET
SANAYİDE LİDERLİK
1) Avrupa
Araştırma 1) Kolaylaştırıcı
ve
Konseyi (ERC)
Endüstriyel
2) Yeni
ve
Gelişen
Teknolojilerde
Teknolojiler (FET)
Liderlik
3) Marie-Sklodowska2) Risk
Finansmanına
Curie Eylemleri
Erişim
4) Araştırma Altyapıları 3) KOBİ’lerde
Yenilikçilik
TOPLUMSAL ZORLUKLAR
1) Sağlık ve Demografik
Değişim
2) Gıda Güvenliği
3) Verimli Enerji
4) Akıllı,
Bütüncül
Taşımacılık
5) İklim Hareketi, Kaynak
Verimliliği ve Hammadde
6) Yenilikçi,
Güvenli
ve
Kapsayıcı Toplum
AVRUPA ORTAK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ-NÜKLEER OLMAYAN ARAŞTIRMALAR
HORIZON 2020
Proje Adı: Talos
Türk Ortak: Aselsan
Hibe Miktarı: 12,9 M Avro
Konusu: Uzaktan Kumanda
Edilebilir Otonom Sınır
Gözetleme Sistemleri
HORIZON 2020
Proje Adı: InnoShade
Türk Ortak: Arçelik
Hibe Miktarı: 7,6 M. Avro
Konusu: Beyaz Eşya &
Otomotiv sektöründe Yarı
Geçirgen Malzemeler
HORIZON 2020
Proje Adı: Drops
Türk Ortak: Sabancı
Üniversitesi
Hibe Miktarı: 5,9 M. Avro
Konusu: Kuraklığa dayanıklı
tahılların üretimi
HORIZON 2020/Açık Çağrılar
KOBİ Aracı Çağrısı Faz 1/Faz 2
Bütçe: 25,1 Milyon Avro (Faz 1)
220,8 Milyon Avro (Faz 2)
Son Başvuru Tarihi: 17 Aralık 2014
Başvurabilecek kurumlar: Yenilikçi hizmet ve ürünleri geliştirmek
isteyen KOBİ’ler ve şirket kurmak isteyen girişimciler
Marie-Curie Yenilikçi Eğitim Ağları
Bütçe: 370 Bin Avro
Son Başvuru Tarihi: 13 Ocak 2015
Başvurabilecek kurumlar: Avrupa Üniversitelerinde araştırma yürütmek isteyen
araştırma görevlileri
2015 Mart’a kadar 41 açık çağrı/1,5 milyar Avro hibe desteği
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
COSME
KOBİ’lere 2,3 milyar Avro finansman desteği
Finansmana
Erişim
Pazarlara
Erişim
İş Ortamının
İyileştirilmesi
Girişimcilik
COSME
Proje Adı: Avrupa Kadın
Girişimcileri Mentör Ağı
Türk Ortak: KAGİDER
Hibe Miktarı: 38.648 Avro
Konusu: Kadın
Girişimciliğinin Teşviki
COSME
COSME/Açık Çağrılar
Düşük sezonda Gençlerin Turizme Teşvik Edilmesi
Çağrı Bütçesi: 1,8 Milyon Avro
Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2015
Başvuru yapabilecek kurumlar: Sektördeki firmalar
*http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/index.html
YARATICI AVRUPA
Yaratıcı sektörlere 1.4 milyar Avro
Kültür Bileşeni
Sanatçılar ve kültürel alanda faaliyet gösteren kurumlar
Uluslararası çalışma
Yeni yetenekler
Edebi tercümeler
Medya Bileşeni
Eğitim faaliyetleri
Film festivalleri
Film Okuryazarlığı
İzleyici Geliştirme
YARATICI AVRUPA
Proje Adı: Gölgeye Övgü
Türk Ortak: İstanbul
Modern
Hibe Miktarı: 180.766 Avro
Konusu: Gölge Tiyatrosu
İSTİHDAM ve SOSYAL YENİLİK
•
•
•
•
•
İstihdam
Sosyal İçerme ve Sosyal Koruma
Çalışma Şartları
Ayrımcılıkla Mücadele
Cinsiyet Eşitliği
Analitik faaliyetler
-Karşılıklı öğrenme, farkındalık yaratma ve
bilginin paylaşımına yönelik faaliyetler
-Ana aktörlerin desteklenmesine yönelik
faaliyetler
Toplam Bütçe: 919 milyon Avro
Progress Bütçe: 600 milyon Avro
İSTİHDAM ve SOSYAL YENİLİK
Proje Adı: Türkiye’de
Özürlülüğe Dayalı Ayrımcılıkla
Mücadele
Türk Ortak: Özürlüler İdaresi
Bşk. (Mülga)
Hibe Miktarı: 170.467 Avro
Konusu: Engellilere yönelik
ayrımcılığın önlenmesine
ilişkin politika önerileri
üretilmesi
BİRLİK PROGRAMLARI
Ayrıntılı Bilgi için:
Horizon 2020: TÜBİTAK
COSME: KOSGEB
Yaratıcı Avrupa: Kültür ve Turizm Bakanlığı
İsithdam ve Sosyal Yenilik: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Erasmus+: Ulusal Ajans
Açık Çağrılar: www.ab.gov.tr ve Avrupa Komisyonu internet sitesinde
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
İlginiz için teşekkürler…
İletişim:
Kayhan ÖZÜM
Avrupa Birliği Bakanlığı
Sosyal Bölgesel ve Yenilikçi Politikalar Başkanlığı
Başkan
Tel: 0 312 218 14 90
E-posta: [email protected]

similar documents