Pankit Suomessa

Report
PANKIT SUOMESSA
Marraskuu 2014
1
SUOMESSA TOIMIVAT PANKKIKONSERNIT 31.12.2013
(1)
Pankit / pankkikonsernit
Pankit
Tase,
milj. €
187
100 981
11 983
485
Nordea Pankki Suomi Oyj
1
304 761
8 876
378
Danske Bank Oyj
1
26 680
2 391
62
Aktia ryhmä
1
10 934
1 114
58
Säästöpankit
29
9 070
1 365
195
Ålandsbanken
1
3 887
708
13
POP Pankit
34
4 788
704
111
Evli Pankki
1
576
245
2
S-Pankki
1
3 188
341
1
LähiTapiola Pankki
1
2 178
230
63
Suomen Hypoteekkiyhdistys
1
1 220
46
1
258
468 263
28 003
1 369
OP-Pohjola-ryhmä
Yhteensä
2
Henkilöstö
(konserni)
Konttorit
Suomessa
SUOMESSA TOIMIVAT PANKKIKONSERNIT 31.12.2013
(2)
Suomessa toimivat ulkomaisten pankkien sivukonttorit
Pankit
Henkilöstö
Konttorit
Suomessa
Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta
1
641
45
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingin sivukonttori
1
233
1
Forex Bank Aktiebolag filial i Finland
1
130
15
Citibank International plc, sivuliike Suomessa
1
17
1
Carnegie Investment Bank AB, Suomen sivukonttori
1
19
1
Royal Bank of Scotland public limited company, filial i Finland
1
7
1
DnB Bank ASA, filial Finland
1
14
1
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Helsingin sivukonttori
1
2
1
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Helsingin Sivukonttori
1
13
1
Swedbank AB (publ), Filial i Finland
1
25
1
Avida Finans Ab, filial i Finland
-
6
-
BIGBANK AS Suomen sivuliike
1
Resurs Bank AB Suomen sivuliike
1
46
15
1
-
Nordnet Bank AB Suomen Sivuliike
1
43
1
AS LHV Pank, sivuliike Suomessa
1
8
1
15
1 216
70
3
Yhteensä
YLEISÖN TALLETUKSET SUOMESTA;
MARKKINAOSUUDET 31.12.2013
36,2%
29,5%
12,6%
ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch
5,4 %
3,1 %
3,0 %
2,9 %
1,4%
1,1 %
0,3 %
4,6 %
4
Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa
asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle.
LAINAT YLEISÖLLE SUOMESSA MARKKINAOSUUDET 31.12.2013
34,2 %
29,0 %
10,2%
ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch
5,6 %
3,4 %
3,4%
1,8 %
1,1 %
0,9 %
0,5 %
9,9 %
5
Lähde: Pankit/pankkikonsernit ovat antaneet suostumuksensa valtakirjoilla siihen, että Suomen Pankki toimittaa
asianomaisten pankkien/pankkikonsernien laina- ja talletusmäärät vuosittain FK:lle.
KOTIMAISTEN TALLETUSPANKKIEN LIIKEVOITTO
Mrd. EUR
6
PANKKISEKTORIN TULOSKEHITYS SUOMESSA
7
Lähde: Fiva
*luotoista ja muista sitoumuksista
SUOMALAISPANKKIEN TUOTTOJEN JAKAUMA
2013
8
SUOMEN PANKKISEKTORIN
ARVONALENTUMISTAPPIOT SEKTOREITTAIN
Mrd. EUR
9
PANKKISEKTORIN VAKAVARAISUUS SUOMESSA
10
SUOMEN PANKKIKONSERNIEN CORE TIER 1 VAKAVARAISUUS, %
31.12.2013
11
%
KOTIMAISTEN TALLETUSPANKKIEN OMAN
PÄÄOMAN TUOTTO (ROE) JA TEHOKKUUS
12
LUOTTOLAITOSTEN LAINAT YLEISÖLLE
13
LUOTTOLAITOSTEN LAINAT YRITYKSILLE*,
KANNAN VUOSIKASVU
%
*kaikki valuutat, ml. asuntoyhteistöt
14
LAINAT KOTITALOUKSILLE SUOMESSA JA
EUROALUEELLA
%, kannan vuosikasvu
15
KORKOMARGINAALI (LAINA- JA TALLETUSKANNAN
KESKIKORKOJEN EROTUS)
%
16
YLEISÖN LAINAT JA TALLETUKSET
Mrd. EUR
17
LUOTTOLAITOSTEN VARAINHANKINTA* JA LAINAT
YLEISÖLLE
Mrd. EUR
18
*pl. interbank-talletukset
KOTIMAISTEN TALLETUSPANKKIEN TASE: SAAMISET
Mrd. EUR
19
KOTIMAISTEN TALLETUSPANKKIEN TASE: VELAT
Mrd. EUR
20
POHJOISMAISTEN PANKKIEN OSAKEKURSSIEN
KEHITYS VERRATTUNA EUROOPAN PANKKEIHIN
kokonaistuoton indeksi 2007=100
21

similar documents