Sunum Taslağı

Report
GİRİŞİMCİ SUNUMU
1
İÇİNDEKİLER
1- Şirket Hakkında Bilgi
2- Genel Bilgi
3- Sektör ve Pazar Hakkında
4- Teknoloji ve Patent Hakkında
5- Rakip Analizi
6- SWOT Analizi
7- Satış ve Pazarlama Stratejisi
8- Müşteriler Hakkında
9- Finansal Durum Hakkında
10- Sermaye Yapısı
11- Öngörülen Yatırım Miktarı ve Hisse Oranı
2
Şirket Hakkında Bilgi
 Şirket Adı:
 Ortaklar Hakkında:
 Yönetim/Ekip:
CEO/Genel Müdür (İsim, eğitim, tecrübe)
 Toplam çalışan sayısı:
 Yorumlar:
3
Genel Bilgi
 Şirket Kuruluş Detayları:
 Şirket Bilgisi:
 Ürün veya hizmet nedir ve katkısı nelerdir:
 Ürün yada hizmetin hangi aşamada olduğu hakkında bilgi:
- Prototip aşamasında yada aktif hizmet verdiği:
- Satışa başlama süreci:
- Satış aktivitesi var mıdır:
- Var ise yıllara göre gelir dağılımı:
4
Sektör ve Pazar Hakkında
 Odaklanılan Pazar:
 Pazar ölçeği:
 Pazarın gelişim ve büyüme tahmini:
 Yorum:
5
Teknoloji -Patent
 Teknoloji tanıtımı: (50 kelime ile sınırlıdır.)
 Prototip süreci ve uygulama:
 Alınan yada başvurulan patentler, lisanslar:
 Patent ve lisansların kapsamı ve etkinliği:
 KOSGEB, TÜBİTAK ve benzeri kuruluşlardan alınan destekler:
6
Rakip Analizi
 Pazarlama yaklaşımı /Stratejisi:
 Rakipler, pazarda ana oyuncular:
 Mevcut girişimi farklılaştıran ana unsurlar:
 Rekabet avantajları nelerdir:
 Fiyat, yeni özellikler, patent, yetenekli personel, üretim satış
süreç üstünlüğü, müşteri bağlılığı
 Güncel ve muhtemel engeller:
7
SWOT Analizi
 Güçlü Yönleri:
 Zayıf Yönleri:
 Fırsatlar:
 Tehditler:
Not: Sadece SWOT analiz tablosunu da ekleyebilirsiniz.
8
Satış ve Pazarlama Stratejisi
 Gelir Modeli:
 Satış ve pazarlama stratejileri:
 Satış kanalları:
 Satış tahmini: (Bu yıl ve ek 3-5 yıl)
9
Müşteriler
 Sahip olunan mevcut müşteri adedi:
 En büyük mevcut müşteriler:
 Potansiyel müşteriler:
 Ürün dışı satış imkanları: (akım, servis, destek, malzeme satışı)
10
Finansal Durum
 Aylık sabit gider:
 Güncel nakit durumu:
 Başabaş nokta analizi: (Çeyrek dönemler itibariyle)
 En az 3 yıl olmak üzere 5 yıla kadar iş planı:
 Satışlar:
 Giderler:
 Brüt kar:
 Net kar ve zarar
 Ebitda:
11
Sermaye Yapısı
 Güncel yatırımcılar : (Müteşebbisler, aile/arkadaşlar/varsa
diğer yatırımcılar)
 Daha önce melek yatırım yada benzeri yatırım aldı ise
detayları:
 Hisse dağılımı tablosu:
12
Öngörülen Yatırım Miktarı
 Talep edilen yatırım miktar ve hisse oranı
 Yatırım öncesi şirket değeri:
 Talep edilen yatırımın nerelerde kullanılacağı ve kullanım
detayları:
 Girişimin gerçek ihtiyacı / Gelecek vizyon:
 Exit planı:
13
Teşekkürler
14

similar documents