Prednaska-danova-soustava-usa-13-10-2014

Report
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
13. října 2014
1.
2.
3.
2
Obecný úvod
Federální daně
Státní daně
A.
B.
C.
3
Území USA
Příjmy a výdaje federálního rozpočtu USA
Daňová soustava USA
4
5
6
7
8



federální daně
státní daně
místní daně
◦ okresní
◦ obecní
9

přímé
A.
B.
C.
D.
E.
daň z příjmů fyzických osob (Individual Income Tax)
daň z příjmů právnických osob (Corporate Income Tax)
daň na sociální zabezpečení (Social Security Tax)
daň na pojištění nezaměstnanosti (Unemployment Tax)
daň z pozůstalosti (Estate Tax) a daň darovací (Gift
Tax)
F. převodní daň při přeskočení generace (Generationskipping Transfer Tax)

nepřímé
A. spotřební daně (Excise Taxes)
10
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
11
Historie
Subjekt
Předmět
Základ
Sazba
Správa











12
1913
1. světová válka
2. světová válka
1964
1981
vláda Reagana
90. léta
2001 - EGTRRA
2003 – JGTRRA
2010 - Tax Relief Act of 2010
2012 - American Taxpayer Relief Act of 2012

daňoví rezidenti
◦ občané
◦ Zelená karta
◦ test podstatné přítomnosti

daňoví nerezidenti

4 skupiny poplatníků
13
2012
14
2013
2014
360 dní
93 dní
31 dní
60 dní
31 dní
31 dní

manželé podávající společné daňové přiznání
manželé podávající samostatná daňová
přiznání
hlava rodiny
jednotliví poplatníci

děti do 18 let



15

syntetická daň
◦ výjimka - kapitálové výnosy

16
není předmětem daně (exempt income)
Gross Income (GI)
– deductions from gross income
= Adjusted Gross Income (AGI)
– standard deduction nebo itemized
deductions
– personal exemption allowance
= Taxable Income
17



náklady v podnikání
ztráty z prodeje či směny majetku
příspěvky do Traditional IRA
◦ IRA (individual retirement acount)
 „Traditional IRA“
 „Roth IRA“



18
příspěvky na Medical Savings Account
stěhovací náklady
náklady na rekvalifikaci
19
Status
Standard deduction
Jednotliví poplatníci
$ 6.200
Manželé podávající společné
daňové přiznání
$ 12.400
Manželé podávající
samostatná daňová přiznání
$ 6.200
Hlava domácnosti
$ 9.100
Osoba závislá na příjmu
někoho jiného
$ 6.200 /
$ 1000 / $ 350

úroky z hypoték
státní a místní daně z příjmů nebo státní a
místní daně z obratu
státní a místní daně z nemovitostí
příspěvky na charitu
zdravotní výdaje nad 10 %, reps. 7,5 % AGI
škody nehrazené pojišťovnou nad 10 % AGI
ostatní (2 %)

omezení celkové výše itemized deductions






20

$ 3.950

omezení pro poplatníky s vysokými příjmy
21
Manželé
podávající
společně
daňové
přiznání
Hlava
domácnosti
Jednotliví
poplatníci
Manželé
podávající
samostatná
daňová
přiznání
Sazba
nad 18.150
nad 12.950
nad 9.075
nad 9.075
10 %
18.151-73.800
12.951-49.400
9.076-36.900
9.076-36.900
15 %
73.801-148.850
49.401-127.550
36.901-89.350
36.901-74.425
25 %
148.151-226.850
127.551-206.600
89.351-186.350
74.426-113.425
28 %
226.851-405.100
206.601-405.100
186.351-405.100
113.426-202.550
33 %
405.101-470.600
405.101-432.200
405.100-406.750
202.551-228.800
35 %
nad 457.600
nad 432.200
nad 406.750
nad 228.800
39,6 %
22

z majetku drženého nad 12 měsíců
◦ 20 %
◦ 15 %
◦ 0%

z ostatního majetku
◦ běžné sazby

od roku 2013
◦ dodatečná daň z čistého příjmu z investic (3,8 %)
23

minimální daň
◦ 26 %
◦ 28 %

24
vyňaté částky

zdaňovací období

daňové přiznání

splatnost daně

FATCA
25
I.
II.
III.
IV.
V.
26
Subjekt
Předmět
Základ
Sazba
Správa

právnické osoby
◦ místo inkorporace

S corporations

investiční entity
◦
◦
◦
◦

27
RICs (Regulated investment companies)
REITs (Real estate investment trusts)
REMICs (Real estate mortgage investment conduits)
FASITs (Financial asset securitization investment trusts)
Partnerships

syntetická daň
◦ celosvětový příjem

28
není předmětem daně



hrubý příjem
daňové a nedaňové výdaje
daňové odpisy
◦ nemovitý majetek
 nebytový - 39
 bytové nájemní domy – 27,5
◦ movitý majetek
 3, 5, 7, 10, 15, 20
◦ nehmotný majetek
 15
29
Zdanitelný příjem
Od
Do
z částky
přesahující
Daň
$0
50,000
15%
-0-
50,001
75,000
$ 7,500 + 25%
$50,000
75,001
100,000
13,750 + 34%
75,000
100,001
335,000
22,250 + 39%
100,000
335,001
10,000,000
113,900 + 34%
335,000
10,000,001
15,000,000
3,400,000 + 35%
10,000,000
15,000,001
18,333,333
5,150,000 + 38%
15,000,000
18,333,333
—
35%
-0-
30

zdaňovací období

daňové přiznání

splatnost daně

FATCA
31

FICA – Federal Insurance Contributions Act
◦ OASDI – 6,2 %
◦ Medicare (HI Tax) – 1,45 % (+ 0,9 %)

SECA – Self-Employment Contributions Act
◦ OASDI – 12,4 %
◦ Medicare (HI Tax) – 2,9 %
32

FUTA – Federal Unemployment Tax Act
◦ 6 % z prvních 7.000 USD mzdy každého
zaměstnance
33

společný systém

daň z pozůstalosti
◦ poplatník

daň darovací
◦ poplatník
◦ roční vynětí u daně darovací

částka vyňatá ze zdanění

sazby
◦ klouzavě progresivní (18 – 40 %)
34

skip persons

vyňato ze zdanění

sazba (lineární 40 %)
35









36
daně z paliv
daň z alkoholu, daň z piva, daň z vína
daň z tabáku
daně k ochraně životního prostředí
daň z telekomunikačních služeb
daň z letecké přepravy
daně na průmyslové zboží
daně z prodeje nákladních aut, přívěsů a
traktorů
daň z lodní osobní přepravy

přímé
◦ daň z příjmů fyzických osob (state individual
income tax)
◦ daň z příjmů právnických osob (state corporate
income tax)
◦ daň z majetku (net worth tax)
◦ daň z pozůstalosti (estate tax)
◦ daň dědická (inheritance tax)

nepřímé
◦ všeobecná prodejní daň (general sales tax)
◦ užívací daň (use tax)
◦ selektivní prodejní daně (selective sales taxes)
37
doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
katedra finančního práva a finanční vědy PF UK
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
email: [email protected]
www.radimbohac.cz
tel.: +420221005530
38

similar documents