Kruh Svetog Ante. - Socialwork

Report
Listopad, 2010.
Kratki prikaz djelatnosti
HKO “Kruh sv. Ante”
Pučke kuhinje
2010.
• Dvije kuhinje u Sarajevu i jedna u Varešu.
• Podijelimo oko 1.200 toplih obroka svaki dan.
• “Jelo na kotačima” za oko 56 bolesnih i slabo pokretnih osoba u Sarajevu.
Pomoć izbjeglicama, raseljenim licima i
povratnicima - Obnova kuća
2010.
• Do 2007. godine pomagali smo
pri obnovi obiteljskih kuća i
opremanje za njihovo useljenje.
•
Prikupljanje i podjela hrane,
odjeće, namještaja i drugih
potrepština za povratnike.
•
Od 2000. – 2007. godine
obnovljeno preko 370 kuća.
Pomoć izbjeglicama, raseljenim licima i
povratnicima - Zimska pomoć
2010.
• Financijsku podršku za Zimsku
pomoć dobijali smo posljednjih 7
godina.
• 2009. godine realizirana je Zimska
pomoć za 370 obitelji (1.315 članova)
na području cijele BiH.
• Vrijednost projekta u 2009. je
192.729,30 € .
• Donator je Vlada Republike Njemačke
(Auswärtiges Amt), posredstvom i uz
dodatnu pomoć od Bosnienhilfe-visionteilen e.V., Franjevačke provincije
Köln.
• Zimska pomoć sastoji se od: kreveta i
madraca, paketa hrane, peći na drva i
ogrijeva.
Franjevački studentski dom
u Sarajevu
• Od siječnja 2005. godine
Franjevački studentski dom pruža
smještaj za studente iz Bosne i
Hercegovine, ali i studente iz svih
eurospkih zemalja koji studiraju na
Univerzitetu u Sarajevu.
• U akademskoj 2010/2011. u FSD-u
stanuje 112 studenata. Uz
minimalnu novčanu naknadu,
moderno uređeni Dom pruža
studentima ugodnu atmosferu za
učenje i udoban boravak.
• Studentima se nude različite
radionice za stručno osposobljavanje, a
pruža im se mogućnost volonterskog
rada u HKO "Kruh sv. Ante".
2010.
Stipendiranje studenata –
Fond Kap dobrote
• Šest godina HKO "Kruh sv. Ante”,
“Svjetlo riječi” i Fond "Gospa Sinjska"
pružaju stipendiju/potporu studentima
putem fonda Kap dobrote.
• U školskoj 2009/2010 stipendirali
smo 50 studenata diljem BiH.
• U šest godina stipendirali smo oko
400 studenata koji su lokalnoj zajednici
darovali preko 80.000 sati volonterskog
rada!
• Stipendistima su omogućene
radionice i neformalna edukacija
(pisanje CV-a i biografije, pisanje
projekata, nenasilna komunikacija,
prezentacijske vještine, rad s djecom).
• Rad studenata u protekle tri godine
popraćen je u preko 120 medijskih
priloga.
2010.
“Kapljice”
projekti studenata -stipendista
2010.
U protekle 3 godine, stipendisti su
samostalno osmislili, napisali i
implementirali 4 projekta
od koristi za lokalnu zajednicu.
1. Kapljice – pomoć za djecu bez
roditeljskog staranja
2. Kapljice 2 – pomoć osobama
smještenim u kolektivnim
smještajima.
3. Eko-kapljica – obnavljanje Parka
mladenaca u Sarajevu.
4. Kapljice i hipoterapija – pomoć za
djecu s posebnim potrebama.
Trauma centar
2010.
• U 2008. godini otvoren je Trauma
centar u Sarajevu.
• Cilj Trauma centra jeste educirati
psihologe, pedagoge, socijalne i
zdravstveni radnike, vjerske
službenike i ostale o tome kako
trauma utječe na pojedinca, obitelj i
društvo.
• Trauma centar nudi trodnevne
edukacije u cijeloj BiH. Do sada su
održani 21 bazični seminar (za 584
sudionika) i 5 naprednih (za 110
sudionika), u 13 bh. gradova.
• Osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti o posljedicama traume, kao što je PTSP,
je jedan od glavnih stubova za izgradnju mira.
Zbornik radova
“Trauma i pomirenje”
2009.
• U Sarajevu 15. srpnja 2009. izdat je prvi
Zbornik radova “Trauma i pomirenje”.
• Trenutno je u pripremi drugi Zbornik
radova u kojem će biti objavljeno 15
tekstova eminentnih stručnjaka.
• U bh. društvu se nedovoljno govori o
povezanosti traume i izgradnje mira,
stoga je Zbornik radova nastao kako bi se
što više osoba informiralo o traumi i
izlasku iz začaranog kruga žrtve i
počinioca.
Psihoterapija u zajednici
2010.
• U veljači 2009. počeli smo pružati
psihoterapijske i savjetodavne usluge.
• Terapeuti u procesu edukacije imaju mogućnost
stjecanja neophodne prakse.
• Uspostavljena je suradnja sa udruženjima
veterana u Federaciji BiH i RS-u. Za veterane se
posebno organiziraju individualne i grupne
psihoterapije.
• 2009. godine održan je prvi susret
veterana iz sve tri boračke populacije
(oko 80 sudionika).
• 27.10.2010. godine održat će se
drugi susret veterana.
Zdravstvena skrb –
Centar za fizikalnu terapiju
2010.
• Od polovine mjeseca 2006. godine
počeli smo pružati besplatne usluge
djeci sa smetnjama u razvoju, sa
područja Županije/Kantona Sarajevo,
u okviru našeg Centra za fizikalnu
terapiju.
• Za djecu iz socijalno ugroženih obitelji
osiguravamo besplatan prijevoz do Centra.
Povremeno i za pojedine slučajeve nabavljamo
lijekove ili pomažemo u liječenju.
Zdravstvena skrb - Kućna njega
2010.
• Kućna njega na području Županije/Kantona Sarajevo i Istočnog Sarajeva
djeluje pod našim okriljem od polovine 2007. godine.
• Liječnica, socijalna radnica, medicinska sestra i fizioterapeutkinja
pružaju besplatno stručne usluge teže bolesnim, slabo pokretnim i
nepokretnim osobama u njihovim stanovima. Trenutno je u programu oko
35 pacijenata.
NARKO-NE
2010.
Kroz Udrugu građana “NARKO-NE”, čiji je
prvenstveni cilj prevencija ovisnosti, pružaju se
savjeti mladima za zdrav život, putem različitih
radionica.
Već treću godinu izdaje se bilten PREVENTEEN,
kojeg uređuju mladi iz cijele BiH.
Preko projekta Stariji brat/Starija sestra
pruža se pomoć djeci bez roditeljske skrbi i u
rizičnim obiteljima na području
Županije/Kantona Sarajevo.
Terapijska zajednica - Izvor
2010.
• TZ “Izvor” za liječenje ovisnosti je
namijenjena muškim ovisnicima o
psihoaktivnim supstancama iz BiH, kao i
regiona.
• Savjetovališta se nalaze u Sarajevu i
Banja Luci, dok je sama TZ na Plehanu,
općina Derventa.
• TZ “Izvor” može primiti do 30
klijenata.
•Rehabilitacija i resocijalizacija su
bazirani na temeljima “Projekta Čovjek”
i prinicipima Teorije izbora.
2010.
Kontakt:
Humanitarno karitativna organizacija
“Kruh sv. Ante”
Zagrebačka 18
71 000 Sarajevo
Tel: 00387 33 711 121
Faks: 00387 33 711 120
E-mail: [email protected]
Hvala na pažnji!

similar documents