Türkçem benİm ses bayrağIm

Report
SEMİNER PROGRAMI
 TARİH: 23.09.2011 CUMA SAAT: 06:30 -8:30

Amaç: Türk Dilinin durumu ve öğretiminin gelişmesi için yapılacak çalışmalar.

Sunucu: Sn Ahmet Kırca














Açılış: Sn Mustafa Çakşak- VTOD Başkanı – Türkçe üzerine yapılan çalışmaların
özeti.
5 dk.
Sn Aydın Nurhan – TC Melburn Başkonsolosu – Türk Dilinin Önemi
5 dk
Sn Hasan Sayar – VSL Area Manager – Türkçenin VCE tarihçesi
5 dk
Saz ve Türküler: M.Ali Bademoğlu
Sn Esila Orak – ATUSA – Türkçe öğrenmenin yararları ve avantajları
5 dk
Sn Levent Özgürler – ATI Başkanı – Eyalet ve Federal dalda yapılan çalışmalar. 5 dk
Mrs Joy Elley - Türkçe Öğrenim Tecrübesi ve Dil bilmenin avantajları
5 dk
Saz ve Türküler M.Ali Bademoğlu
Sn Gökşan Sapmaztürk – İmza kampanyası ve Bakanlık Ziyaretleri
5 dk
Sn Figen Haşimoğlu- Devlet Okullarında Türk Dili Eğitimi ve Yapabileceklerimiz 5 dk
Sn Seher Çetinkıran - Türkiye Gezisinin gençler üzerinde bıraktığı etkiler
5 dk
Saz ve Türküler M. Ali Bademoğlu
Kapanış ve Duyurular - Sn Mustafa Çakşak
3 dk
“Milliyetin çok bariz vasıflarından biri
dildir. Türk milletindenim diyen insan,
her şeyden evvel ve mutlaka Türkçe
konuşmalıdır. Türkçe konuşmayan bir
insan
Türk
kültürüne,
topluluğuna
bağlılığını iddia ederse buna inanmak
doğru olmaz.”
M. Kemal Atatürk
TÜRKÇE BİR DÜNYA DİLİDİR
Prof Dr. Şükrü Haluk Akalın, TÜRK DİLİ: DÜNYA DİLİ
http://tdk.gov.tr/TR/Genel
 Türkçe bugün 12 milyon kilometrekarelik bir alana
yayılmıştır.

Kuzey Buz Denizi’nden başlayıp Hindistan’ın
kuzeyine, Çin Halk Cumhuriyeti’nin içlerinden
Avrupa’nın en uç noktasına kadar Türkçe
konuşulmaktadır.
Türkçe nerelerde konuşuluyor?
 Türkiye Cumhuriyeti
 Eski Sovyetler Birliği’nden bağımsızlaşmış





Azerbaycan
Türkmenistan
Özbekistan
Kazakistan
Kırgızistan gibi Türk Cumhuriyetleri
Türkçe nerelerde konuşuluyor
 Balkan Ülkeleri
 Rusya Federasyonu
 İran
 Irak
 Afganistan
 Çin Halk Cumhuriyeti
gibi devletler içinde konuşma dili veya yazı
dili olarak yaşayan yirmi yazı dili koluna ayrılmaktadır.
TÜRKÇE KONUŞUR SAYISI BAKIMINDAN DÜNYA DİLLERİ ARASINDA
BEŞİNCİ SIRADA
Çince
1.300.000.000
İngilizce
427.000.000
İspanyolca
266.000.000
Sekiz lehçesiyle birlikte
Hintçe
260.000.000
Bütün lehçeleriyle ve Urduca ile birlikte
Türk dili
220.000.000
Bütün lehçeleriyle birlikte
Arapça
181.000.000
Portekizce
165.000.000
Bengalce
162.000.000
Rusça
158.000.000
Japonca
124.000.000
Almanca
121.000.000
Fransızca
116.000.000
Bütün lehçeleriyle birlikte
Türkiye Cumhuriyeti dışında otuz dört (34)
ülkede Türkiye Türkçesi konuşuru bulunmaktadır.
Ülkelerdeki Türk nüfusun yoğunluğuna ve isteğe
göre
ortaoğretim
kurumlarında
Türkçenin
öğretildiği seksen yedi (87) ülke bulunmaktadır.
Dokuz (9) ülkede Türkçe öğretimin yapıldığı
üniversite bulunmaktadır.
Bünyesinde Türkçe öğretilen, Türk
edebiyatı
Türkoloji
araştırmalarının
bölümlerinin
sekiz (28) ülke vardır.
dili ve
yapıldığı,
bulunduğu
yirmi
Türkçe, 600 bini aşkın söz varlığına sahip
bir dünya dilidir.
“Dilini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmiş
demektir.”
Peyami Safa
Türk dili en yaygın ve en köklü dünya dillerinden
biridir.
 Türkçe
dünyanın hemen hemen her
yerinde öğretilmektedir.
Dünyanın birçok yerinde Türkçe ile ilgili
bilimsel araştırmalar yapılmaktadır.
Türkçe gerek yapısı gerek söz varlığı ile
dünya dilllerine katkıda bulunmaktadır.
“Dil düşünmedir, dil milletin en önemli kültürel
varlığıdır, dil millettir!”
Hüseyin Adıgüzel
AVUSTRALYA’DA TÜRKÇENİN DURUMU
1973’te Viktorya’da VSL tarafından başlatılan
Türkçe öğretimi, günümüzde Etnik Okullar,
Devlet Okulları ve Özel Okullarda ilköğretim ve
ortaöğretim
etmektedir.
düzeyinde
öğretilmeye
devam
Avustralya’da Türkçe öğretimi öğrencilerden ve velilerden
gelen talebe bağlıdır.
“Kendi dilini tam olarak bilmeyen,
başka dilleri de bilemez.”
Bernard Show
Doç. Dr. Zeynep Beykont’un 2008 yılında Viktorya’da Türkçe
ile ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre: (Sonuçların
bazıları özet şeklinde bazıları ise birebir verilmiştir.)
 1995 yılında 3 devlet lisesinde ve
11
ilkokulda hafta arası
Türkçe dersleri verilirken şimdi yanlız 1 lisede ve 4 ilkokulda
Türkçe dersleri veriliyor.
 2005 yılından beri 4 hafta sonu Türkçe okulu kapanmıştır.
“Türkçe ders veren tüm hafta arası ve hafta sonu
okul kayıtlarına göre, 2000 yılından beri ortalama
4500 öğrenci Türkçe derslerine devam etmiş, yılda
4000 öğrenci Türkçe derslerine devam etmemiş.
 Kısaca okul çağında gençlerimizin neredeyse
yarısı
çeşitli
sebeplerden
dolayı
ya
Türkçe
derslerine hiç katılmıyor veya bir süre katılıp
ayrılıyor.” (Beykont: 2008)
“Sistemli bir bilgilendirme ile toplumumuzun
her kesiminde duyarlılık ve söz birliği oluştuğu
taktirde Viktorya’da Türkçe’nin öncelikli diller
arasına alınması, Türk öğrencilerinin çoğunlukta
olduğu devlet okullarında okutulması ve daha
çok öğrencinin Türkçe derslerine devam edip
VCE’de Türkçe’yi seçmesi mümkün olabilir.”
(Beykont: 2008)
Çocuklarımızın dilimizi ve kültürümüzü öğrenmeleri
konusunda neler yapabiliriz?
Sizler,
evde
disiplinli
bir
şekilde
Türkçe
konuşabilir ve en azından çocuklarınızın kulak
dolgunluğu oluşturmalarını sağlayabilirsiniz.
 Unutmayın ki çocuklarınız günlük hayatta
sürekli İngilizce ile iç içe. Eğer evde Türkçe
konuşulmazsa Türkçe öğrenmenin gereksiz
olduğu düşüncesine kapılabilirler.
Çocuklarınızı Türkçe gazete, dergi ve kitap
okumaya teşvik edebilirsiniz.
Çocuklarınızın Türkçe derslerine aktif destek vererek
takip edebilirsiniz.
Okul yönetimine yapacağınız talepler sayesinde çocuklarınız
Türkçeyi hafta arası öğrenmelerini sağlayabilirsiniz.
Çocuklarınız dersleri hafta içi aldıklarında Türkçenin de diğer
dersleri kadar önemli olduğu mesajını alacaklardır.
 Çocuklarınızın
VCE’de
Türkçe
almalarını
destekleyip başarılı olacaklarına dair inancınızı dile
getirebilirsiniz ve VCE’ye son bir yılda değil, daha
önceden
Türkçe
sağlayabilirsiniz.
derslerine
kaydolmalarını
Beykont’un araştırması gösteriyor ki Türkçe
derslerini önceden almaya başlayan öğrenciler,
VCE’ye son bir yılda hazırlanan öğrencilerlerden
yedi (7) puan fazla almıştır.
Unutmayın
ki;
“Okulda
öğrenilen
Türkçe,
gençlerin kimlik gelişimini, aile ile iletişimini,
zihinsel gelişimini, diğer derslerde başarısını
arttırıyor ve üniversiteye giriş ve iş imkanlarını
arttırma
bakımından
(Beykont;2008)
da
önem
taşıyor.”
“Viktorya’da Türkçe’yi korumak, öğrenmek, ve ikinci
nesilden üçüncü nesile aktarmak kişisel ve toplumsal
bir karardır” (Beykont:2008).
Yani Türkçenin Avustralya’da yaşamaya devam etmesi Türk
toplumu olarak yediden yetmişe herkesin üzerine düşen
görevleri yerine getirmesine bağlıdır.
“Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması
için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.”
M. Kemal Atatürk
“Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir.”
M. Kemal Atatürk
Etkinliğimize katıldığınız ve Türkçe öğretimini desteklediğiniz için
hepinize çok TEŞEKKÜR ederiz.
TÜRK DİLİ ÇALIŞMA GRUBU

similar documents