prezentace VII

Report
Identifikace vzdělávacího materiálu
VY_52_INOVACE_SlL207
Škola, adresa
Gy a SOŠ Přelouč, Obránců míru 1025
Autor
Mgr. Vendula Salášková
Období tvorby VM
Listopad 2012
Ročník
kvinta
Předmět
Chemie
Název, anotace
Názvosloví solí - pravidla pro tvorbu vzorců a názvů solí,
příklady k procvičování.
Přehled citací a odkazů:
MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia: 1. díl. 3. oprav.vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 1998, 240 s. ISBN 80-718-2055-5.
ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vyd.
Olomouc: Fin, 1996, 262 s. ISBN 80-718-2003-2.
EU OP VK
Názvosloví solí
 Podstatné
jméno charakterizuje anion
kyseliny (je zakončeno koncovkou -id).
 Přídavné jméno charakterizuje kation a jeho
oxidační číslo.
kyselina
Sůl
Chlorovodíková
Chlorid
Bromovodíková
Bromid
Sirovodíková
Sulfid
kyanovodíková
Kyanid
Př. : Napište vzorec chloridu vápenatého.
a) Napíšeme značky vápníku a chloru (kation se
píše první).
CaCl
b) Z koncovky kationtu vyplývá, že vápník má
oxidační číslo II.
c) Náboj chloridového aniontu, který vznikne
odštěpením jednoho atomu vodíku, je 1-.
CaIICld) Součet oxidačních čísel v molekule musí být
nula (použijeme křížové pravidlo).
CaCl2
Př. : Pojmenujte tuto sloučeninu ZnBr2.
a) Vypočteme a zapíšeme oxidační čísla prvků.
ZnIIBr2-I
b) Ze zadání vyplývá, že se jedná o sůl kyseliny
bromovodíkové – bromid.
bromid zinečnatý
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Sulfid železnatý
Bromid sodný
Jodid hlinitý
Sulfid hlinitý
Chlorid vápenatý
Selenid vápenatý
Fluorid vápenatý
Chlorid thallný
Chlorid cínatý
Tellurid thallný
Chlorid křemičitý
Chlorid stříbrný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
FeS
NaBr
AlI3
Al2S3
CaCl2
CaSe
CaF2
TlCl
SnCl2
Tl2Te
SiCl4
AgCl
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
KBr
ZnS
PbI2
NH4Br
K2S
CuCl
MnCl2
RbBr
AgI
CrCl3
BaCl2
CuS
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
Bromid draselný
Sulfid zinečnatý
Jodid olovnatý
Bromid amonný
Sulfid draselný
Chlorid měďný
Chlorid manganatý
Bromid rubidný
Jodid stříbrný
Chlorid chromitý
Chlorid barnatý
Sulfid měďnatý
 Podstatné
jméno tvoří anion kyseliny a má
koncovku –an.
 Přídavné jméno charakterizuje kation a jeho
oxidační číslo.
Kyselina
Sůl
sírová
síran
křemičitá
křemičitan
dusičná
dusičnan
manganistá
manganistan
Př. : Napište vzorec síranu železitého.
a) Sůl kyseliny sírové. Náboj aniontu je 2(odtržení 2 vodíkových kationtů).
b) Náboj kationtu železa je 3+.
Fe3+SO42c) Součet oxidačních čísel musí být roven nule
(křížové pravidlo).
Fe2(SO4)3
d) Je-li v molekule větší počet stejných
víceatomových iontů, musíme celou skupiny
dát do závorky.
Př. : Napište název sloučeniny Al2(SO4)3.
a) Ze zadání vyplývá, že se jedná o sůl kyseliny
sírové – síran.
b) Pomocí křížového pravidla zjistíme náboj
kationtu hliníku.
Al3+2(SO4)3
c) Z oxidačního čísla hliníku vyplývá, že se
jedná o hlinitý kation.
síran hlinitý
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Dusičnan barnatý
Síran hlinitý
Uhličitan vápenatý
Siřičitan sodný
Dusičnan draselný
Chroman draselný
Seleničitan sodný
Dichroman amonný
Disíran sodný
Selenan vápenatý
Chlorečnan draselný
Síran amonný
Dusitan sodný
Dusičnan amonný
Manganistan draselný
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Ba(NO3)2
Al2(SO4)3
CaCO3
Na2SO3
KNO3
K2CrO4
Na2SeO3
(NH4)2Cr2O7
Na2S2O7
CaSeO4
KClO3
(NH4)2SO4
NaNO2
NH4NO3
KMnO4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Na2SeO4
KBrO3
ZnSO4
AgNO3
Na3PO4
K2Cr2O7
BaS2O7
K2CO3
AlPO4
Sr(NO3)2
K4P2O7
Na3AsO4
NH4NO2
Ca3(PO4)2
CuSO4
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
Selenan sodný
Bromičnan draselný
Síran zinečnatý
Dusičnan stříbrný
Fosforečnan sodný
Dichroman draselný
Disíran barnatý
Uhličitan draselný
Fosforečnan hlinitý
Dusičnan strontnatý
Difosforečnan draselný
Arseničnan sodný
Dusitan amonný
Fosforečnan vápenatý
Síran měďnatý

similar documents