Názvosloví - opakování I.

Report
Názvosloví - opakování I.
I.
1. jodid olovnatý
PbI2
2. oxid železnatý
FeO
3. sulfid olovnatý
PbS
4. kyselina manganistá
HMnO4
5. oxid uhelnatý
CO
6. kyselina chlorovodíková
HCl
7. sulfid měďný
Cu2S
8. kyselina křemičitá
H2SiO3
9. sulfid rtuťnatý
10. dusičnan sodný
HgS
NaNO3
II.
11. hydroxid železnatý
Fe(OH)2
12. kyselina bromovodíková
HBr
13. chlorid draselný
KCl
14. dusičnan amonný
NH4NO3
15. hydroxid draselný
KOH
16. fluorid křemičitý
SiF4
17. kyselina dusitá
HNO2
18. dusičnan nikelnatý
Ni(NO3)2
19. bromičnan draselný
20. jodid stříbrný
KBrO3
AgI
III.
21. chlorid sodný
NaCl
22. síran chromitý
Cr2(SO4)3
23. oxid rtuťnatý
HgO
24. sulfid amonný
(NH4)2S
25. kyselina bromitá
HBrO2
26. oxid osmičelý
OsO4
27. chlorečnan sodný
NaClO3
28. sulfid měďnatý
CuS
29. oxid křemičitý
30. kyselina chlorná
SiO2
HClO
Použité zdroje:
• MIKULČÁK, J., KLIMEŠ, B., ŠIROKÝ, J., ŠŮLA, V.,
ZEMÁNEK, F. Matematické, fyzikální a chemické
tabulky pro střední školy. 1. vyd. Praha: SPN, 1989.
208 s.

similar documents