SYMBOLISMI

Report
SYMBOLISMI
L’art pour l’art
Taidetta taiteen vuoksi
YLEISTÄ
• Ranskasta lähtöisin oleva taidesuuntaus
• Keskittyi aluksi vain Pariisiin -> levisi maailmalle
• Alkoi noin vuonna 1886
• Liike sai alkunsa runoilija Jean Moreau:n ”Symbolismin
Manifestin” julkaisemisesta
• Vastareaktio realismille, naturalismille ja impressionismille
• Vastusti monia aatteita kuten materialismia ja yhteiskuntaluokittelua
• Symbolismin ajan kirjailijat olivat tunnettuja sensaatiomaisista käytösja elämäntavoistaan
– dekadenssi
• Symbolismi on alun perin kreikkalainen sana: ”heittää yhteen”
• Eräs liikkeen isistä oli Charles Baudelaire
TUNNISTA SYMBOLIT
SYMBOLISTINEN MANIFESTI
• Symbolismi sai alkunsa Jean Moreasin kirjoittamasta Symbolisesta
manifesista
• Julkaistiin pariisilaisessa Le Figaro-lehdessä
KIRJALLISUUDESTA
• Pääasiallisesti runoutta
• Runot musiikinomaisia, rytmitettyjä ja soinnillisia
•
http://youtu.be/YNlBrJkvzg0
• Keskeiset aiheet uskonnosta, myyteistä, legendoista, unista…
• Hyvin vähän proosakirjallisuutta
• Perustuu symboleihin
• Kokemuksia kuvailtiin aistihavaintoja käyttäen
SYMBOLISMI MUISSA TAITEEN LAJEISSA
• Symbolismi ilmenee erityisesti
kuvataiteissa ja kirjallisuudessa
• Kuvataiteissa taiteiljat suosivat
mytologisia ja unenomaisia kuvia
• Symbolismin kuvataiteilijat
vaikuttivat moniin myöhempiin
taiteilijoihin
SYMBOLISMI MUISSA TAITEENLAJEISSA
• Käytetyt symbolit eivät välttämättä ole niitä tavallisimpia
– Henkilökohtaisia
– Yksityisiä
– Vaikeasti määriteltäviä
– Moniselitteisiä
• Tärkeitä säveltäjiä olivat Richard Wagner, Alexander Skrjabin ja Sibelius
• Teatteritaiteessa symbolismille tunnusomaista oli sisäiset unet ja fantasiat, ja
siksi symbolismin aikaisen teatteritaiteen soveltaminen on koettu jälkeenpäin
vaikeaksi.
REALISMIN JA SYMBOLISMIN
VERTAILUA
REALISMI
SYMBOLISMI
•
•
Tavoite
– Kuvata jokapäiväisiä asioita
Tavoite
– Kuvata ihmismieltä ja sielunelämää
todenmukaisina
•
Realismia ja impressionismia vastaan
•
Romantiikkaa vastaan
•
Tyypillistä symboleiden käyttö ja
•
Aiheet arkisia ja jokapäiväisiä
•
Kritisoi avoimesti yhteiskuntaa
•
Keskittyy nykyaikaan ja tulevaisuuteen
runotekniikan uudistus
•
Pyrki keventämään ahdistuksen ja
levottomuuden tunnetta.
•
Kapinoi yhteiskuntaluokkia vastaan
TUNNISTA VÄRIT
• Punainen
• Vihreä
• Sininen
• Musta
• Keltainen
PELLEAS JA MELISANDE
Maurice Maeterlinck
MAURICE MAETERLICK
•
S. 1862 Belgiassa, k. 1949 Ranskassa
•
Nobel-palkinto 1911
•
Symbolismin (ja surrealismin) edelläkävijä
•
Loistava aforistikko, esseisti ja
näytelmäkirjailija.
•
Taitava kielen käyttäjä
•
Puhuu usein ihmisen voimattomuudesta
kuoleman ja rakkauden edessä
PELLEAS JA MELISANDE
• Kolmiodraama
• Veljekset ja kaunis nainen
• Pelleas, Melisande, Golaud
• Traaginen
• Lyhyitä näytöksiä
• Kauniita kuvailuja
PELLEAS JA MELISANDE ANALYSOINTIA
• Teema: ihminen on voimaton kuoleman ja rakkauden edessä
• Motiivi: rakkaus, elämän epäreiluus
• Aihe: veljesten ja naisen välinen kolmiodraama
• Paljon kielikuvia
• Vertauksia, kuten ”Olet hengästynyt kuin ahdistettu lintu”, ”Se (äänesi) on
raikkaampi ja avomielisempi kuin vesi”...
• Liioittelua
PELLEAS JA MELISANDE ANALYSOINTIA
•
Paljon kielikuvia
– Symboliikkaa
• Yllättäviä käänteitä
• Inspiroinut säveltäjiä
– Sibelius: näytelmämusiikkia
– Debussy: ooppera
–
http://www.youtube.com/watch?v=IwwUmFHGeag&feature=related
PARIISIN IKÄVÄ
Charles Baudelaire
CHARLES BAUDELAIRE
• s. 1821 – k. 1867 Pariisi
• ranskalainen runoilija, kääntäjä, esseisti
ja kriitikko.
– Käänsi useita Edgar Allan Poen teoksia
• ”Ihminen elää symbolien metsässä”
• kuuluisin teos ”Pahan Kukat” toimi
erityisenä innoitteena symbolismille
• symbolismin lisäksi myös modernin
proosarunouden isä
• sakkoja, julkaisukielto
PARIISIN IKÄVÄ
• julkaistu vuonna 1869
• sisältää 50 proosarunoa ja selityksiä
• selityksistä huolimatta vaikeaselkoista->
henkilökohtaiset symbolit
HELKAVIRSIÄ
Eino Leino
EINO LEINO
• S. 1878, k. 1927
• Kirjoittanut runoja, romaaneja, näytelmiä,
esseitä, lehtipakinoita ja suomennoksia.
• Leinon syntymäpäivä 6.7 vakiintunut
liputuspäivä, Eino Leinon ja Suven päivä
• Patsaita on monessa paikassa, muun
muassa Helsingissä, Kajaanissa
• Leinolle tyypillistä oli kirjoittaa muun
muassa yksilöistä.
HELKAVIRSIÄ
• Ilmestynyt kahdessa osassa, ensimmäinen vuonna 1903 ja
toinen 1916
• Leino kirjoitti kokoelman ensimmäisen osan Kangasniemessä
yhden kesän aikana ja sai paikasta innoitusta myös runoihinsa.
• Kalevalamittaisia proosarunoja
yksilöistä elämän suurimpien
kysymysten äärellä.
KALEVALAMITTA LYHYESTI
• Kalevalamittainen säe muodostuu pääsääntöisesti kahdeksasta
tavusta, jotka ryhmittyvät neljään kahden tavun mittaiseen
runojalkaan.
•
http://www.karuse.info/index.php?option=com_content&view=article&id=578&Itemi
d=52
HELKAVIRSIEN ANALYSOINTIA
• Teema: Yksilö ei voi taistella luontoa vastaan.
• Motiivit: luonto, hiidet ja jumalat, impi, kuolema
• Aihe: ihminen elämän suurimpien asioiden äärellä
• Symbolismin piirteitä:
– myyttisiä aiheita ja legendoja
– ihmisen sielunelämää ja pimeää puolta korostetaan
– kieli runollista ja symbolista
LÄHTEET
• http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/2833/
• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KcCMWiZL
PCEJ:yle.fi/teema/sininenlaulu/artikkeli.php%3Fid%3D32+&cd=5&hl
=fi&ct=clnk&gl=fi&client=firefox-a
• http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BBvxKYAC
WHkJ:tuuleenpuhallettu.posterous.com/symbolisminaikakaudesta+symbolistinen+manifesti&cd=4&hl=fi&ct=clnk&gl=fi&cl
ient=firefox-a
• http://virtuaaliyliopisto.jyu.fi/aikajana/modernismi/1800-luvunmodernismi/symbolismi%20ja%20syntetismi
• http://www2.amk.fi/mater/kulttuuri/sanataide/files/ismitiedostot/1sym
bolismi.htm
• http://fi.wikipedia.org/wiki/Eino_Leino
• http://fi.wikipedia.org/wiki/Baudelaire

similar documents