Ammattikorkeakoulujen haasteet TKI

Report
Ammattikorkeakoulujen haasteet
TKI-toiminnalle
Erja Heikkinen
28.3.2012
Suomen tutkimus- ja innovaatiojärjestelmä
kansainvälisessä vertailussa (panokset)
Lähde: Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2010
Suorat ja epäsuorat odotukset
ammattikorkeakoulujen tki-toiminnalle
• Yhteys koulutukseen
– henkilökunnan tki-projektit uuden tiedon lähteenä ja koulutuksen
kehittämisessä
– innovointi opetuksessa, innovoinnin opetus, opetusinnovaatiot
– opiskelijalähtöiset tarpeet
• Sillanpääasema ja välittäjä osaamisen siirrossa
– yliopistoille ja tutkimuslaitoksille
– alueen ja muulle elinkeinoelämälle
• Strateginen työnjako ja yhteistyö
– alueellinen, kansallinen, kansainvälinen
• Korkeakoulutetut osaajat yhteiskuntaan
– yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkittävin osaamisensiirron muoto
– tki-työ tekee ammattilaista oman työnsä kehittäjiä
Koulutuksen ja tutkimuksen
kehittämissuunnitelman 2011-2016 linjaukset
• Toimilupauudistus: koulutustarjonnan suuntaaminen työelämän
tarpeita paremmin vastaavaksi
• Ammattikorkeakoulujen vahvempi yhteys alueen kehittämiseen ja
työelämään
– työ- ja elinkeinoelämän edustus hallintoelimiin
– kattaa kaikki ammattikorkeakoulujen tehtävät
• Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitussäännöksissä huomioidaan koko
lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen
– tki-työ sisältyy
• Korkeakoulurakenteet eri puolilla maata vahvistavat yliopistojen ja
ammattikorkeakoulujen profiileja ja painoaloja ja palvelevat
tarkoituksenmukaisella tavalla alueiden kehittämistarpeita.
Ammattikorkeakoulujen tehtävissä korostetaan työelämäyhteyksiä ja
aluevaikuttavuutta.
Ammattikorkeakoulujen tki-henkilöstö
Koulutus
Tk-henkilöstö
%
Tutkimustyövuodet
%
Tohtori
620
11,3
240
12,5
Lisensiaatti
375
6,8
112
5,8
Muu yo
3068
55,7
860
44,9
Amk tai vastaava
811
14,7
427
22,3
Muu
635
11,5
278
14,5
Yhteensä
5509
100
1917
100
Lähde: Tilastokeskus, lokakuu 2011
Tki-toiminnan tulokset ja aluevaikuttavuuden
tehtävä: tietopohja
Keksintöilmoitukset
Amk
OKM
Tekes
A
9
66
B
25
25
C
10
10
D
7
8
E
4
6
F
9
4
G
2
2
H
3
2
I
2
2
J
1
2
Yhteensä
72
127
Patentit
OKM
Tekes
5
1
1
1
6
2
Lähteet: OKM-tiedonkeruu, Tuli-ohjelman selvitys – kumpikin 2010 tietoja
Indikaattorit ja ammattikorkeakoulujen
rahoitusmalli
• KKAn kansainvälinen ammattikorkeakoulujen tki-toiminnan arvioinnin
väliraportti:
– nykyisen mallin indikaattorit eivät toimi
– pitäisi olla kaksi mittaristoa, toinen järjestelmätasolle, toinen yksittäisten
korkeakoulujen tilanteen huomioimiseksi
– seurattava kansainvälistä kehitystä tki-indikaattoreiden valinnassa – patentit
ja lisensoinnit eivät relevantti seurattava
– indikaattoreiden tuettava tki-toiminnan kehittämistä, ei rangaistava tai
palkittava tuloksista
– tuottavuuden nimissä pitäisi huomioida yliopistojen
rahoitusmallivalmistelutyö
– AMKtutkan työ tulisi huomioida indikaattoreita valittaessa
AMK-rahoitusmalliehdotus 2014

similar documents