Information om TrygFonden Kystlivredning

Report
Beredskabsintegration af kystlivredning
Christiansborg 11.april 2012
Anders Myrhøj
Driftsleder, TrygFonden Kystlivredning
Druknede i Danmark 2001-2009
•
•
Ca. 125+ drukner årligt i
Danmark
~ 16.000 nærdrukninger årligt
Badeulykker i Danmark 2001-2009
•
•
•
Ca. 13 fatale badeulykker årligt
Ca. 25 livredderaktioner til
badende i livsfare årligt
Over 27.000 øvrige
livredderaktioner årligt
Hvem er TrygFonden Kystlivredning?
TFK er et non-kommercielt samarbejde
mellem TrygFonden og Dansk
Svømmeunion
Målsætninger
Reduktion af fatale og ikke-fatale drukneulykker der
kunne være forebygget
igennem
1. Operativ livredningstjeneste ved vandområder
2. Oplysningstjeneste om bade- og vandsikkerhed
Ét tabt menneskeliv medfører et anslået samfundsøkonomisk
tab på ca. 14 mill. kr
WHO: Drukning er en
situation med hæmmet
åndedræt, pga.
nedsænkning i væske.
Udkommet af
situationen
klassificeres som enten
død, sygelighed, eller
ingen sygelighed.
Internationalt samarbejde for best
practice
Operativ Livredningstjeneste 2011
24.556 aktioner (2010)
• 37 røde
• 1.922 gule
• 22.597 grønne
Operativ Livredningstjeneste 2012
•
•
•
•
•
•
•
34 livredderbemandede poster
3 patruljer til havne og strande
Ca. 200 livreddere m. ILS licens
Udenlandske liason livreddere
5 distriktssupervisorer
24 instruktører
9 sekretariatsmedarbejder
Incidenter 2011
Accidents, incidents or assistances with lifeguards involved.
Sum
1: Accident; Patient declared dead within 24 hours after accident
0
2: Accident; Patient has recieved lifesaving first aid after immersion or submersion
in water and patient alive after 24 hours
0
3: Accident; Patient in danger of loss of life rescued from water, lifesaving first aid
not performed
22
4: Accident; Lifesaving first aid to patient injuried on land
Total red
5
5: Accident; First aid - secondary treatment at hospital
24
6: Incident; First aid
- no secondary treatment
27
1.110
7: Incident; Search for missing person on land
41
8: Incident; False and blind alarms
Total Yellow
18
9: Assistance; Assistance to boat, surfer or other craft
41
10: Assistance; Salvage of un-manned inflatable item
148
11: Assistance; Activte preventive action; warning to swimmers in potential distress
473
12: Assistance; Others (specified in reports)
Total Green
13: Public safety education; distribution of leaflets, preventive interviews etc.
Total number of reported operations
1.193
Kommunen får en årlig
rapport om deres strand
7
669
24.874
26.763
Livreddertårn i fodgængerfeltet
Arancia brændingsbåd, en
bundsolid arbejdshest
http://www.youtube.com/user/KLRuddannelse#p/u/20/AvbewaU8S60
Rescue
Let adgang
board
til kysten
http://www.youtube.com/user/KLRuddannelse#p/u/23/rmTr5NUM9dw
Internationalt certificeret
livredderuddannelse
Danish Surf Lifeguard Award***
International Surf Life Guard
Water based skills
Prerequisite training Minimum 18 years of age
Drivers license
Good proficiency in English
Pre-service training
Fitness tests
400 m swim (maximum time 7.30, first 200m in 3.30)
Pool
25 m swim head above water + 25 m underwater swim.
maximum time 0.50
150 m mannequin carry (maximum time 5.00)
25m mannequin carry on land (mannequin weight 75-80 kg)
ABC test
Search and Rescue
25 m pool
4 short dives in deep section of pool.
2 times forward and back. From the surface to bottom, swim
Deepest end of along bottom thru 4 rings and up to the surface.
pool must be
2 long dives along the bottom of the pool.
minimum 3.8m Retrieve mannequin form the bottom during the last dive.
25 m mannequin carry
Maximum wait between dives is 20 sek.
ABC test
dive, apply ABC, surface
Waterconfidence test
Dive to bottom
Wait 30 seconds at bottom
Swim 25 m along bottom
See videos of the test at www.youtube.com/KLRuddannelse
Fitness test
Minimum 2000m ABC swim
Rescue specific ABCT-rescue:
tests
request for external assistance (telephone)
run
ABCT swim
ABCT rescue swim
IWR
landing and first aid + AED, O2,
IRB/boat rescue:
launching of boat
surface rescue of human + pickup
Communication to shore
First aid in the IRB
Landing
Carry victim to beach
First aid with AED, O2,
Board rescue
Launch of board
Paddle to victim
Pickup of unconscious victim
IWR
Paddle to shore with victim aboard
Carry victim to beach
First aid with AED, O2,
Minimum 10m dive with ABC, free dive
In-service training
Rescue specific “In-situ”-training:
Beach
tests
ABC swim
station
IRB service
request for external help (telephone)+ first aid
Simulated situations
Theory (land based skills), first aid, according to ILS INTERNATIONAL CERTIFICATES - GUIDE-LINES, Appendix 5
(p. 17+18), see Lifeguard Open water/Surf.
Open
water
Danish Surf Lifeguard Award***
International Surf Life Guard
Curriculum, theoretical/practical training modules
Subject areas
Uddannelsen skal fornys hvert år
Service regulations
Organizational structure
Rescue strategies
Daily reports, SMS-reports etc.
Environmental information
Risk Assessment
Coordination with other rescue forces
Introduction to In Situ training
Administration and press handling
Service procedures
ABC-service
Safety procedures and signals
Coastal morphology and oceanography
Handling and preparatory exercises
Safety procedures and hand signals
Acclimatization exercises
Marine biology. Introduction to flora and fauna of Danish waters
IRB-service
Boat theory
Introduction
Acclimatization exercises
Surf penetration techniques
Pick-up techniques
Landing through surf exercises
Bearing and search of UW-object
Fire fighting and emergency flares
Off-road driving techniques with trailer
Rescue service
Phonetic alphabet, alarming, use of radio etc.
First aid theory, general first aid and diseases
CPR, AED and oxygen admission
First aid exercises and situations exercises
Megaphone and search exercises on land
SOP manual giver faste og hurtige
procedurer
Fuldt integreret med andre
redningsstyrker
Ressourcer ved ulykker i åbent vand
Behov
Ressourcer
Badeulykker
Erhvervssejlads
Fritidsbåde
Marinehjemme
værnet
Lyngby Radio
112-alarmcentral
Søværnets enheder
AMK
VTS
Selvmord (forsøg)
Fritidsfiskere
Surfere
JRCC
Denmark
Flyvevåbnets
Redningshelikoptere
Erhvervsfiskere
Dykkerulykker
Anden vandsport
(f.eks. langdistance
svømmere, vandski)
Farvandsvæsenets
kystredningstjeneste
Faldulykker
FTK
MOCN
MOCS
Kommunale
redningsberedskabers
både
Fiskeridirektoratets
skibe
RadioMedical
Staten
Civilsamfundet
Isulykker
Vejtraffikulykker
SOK
DanPilot
Roere
Havjægere
Vagtcentral
Miljø
Erhversskibe
TrygFonden
Kystlivredning
Private både
Lufttrafikken
Falcks både
Kontaktliste til SOK/JRCC og Politi
Politi og JRCC alarmerer direkte
Tilkaldt af AC
Indland | 11.08.2009 14:18
To druknet ved Hvide Sande
Af Ritzau
Ny ulykke nær Hvide Sande viser, at Vesterhavet kan være et farligt
sted at bade, hvis man ikke passer på.
Sommeren bød tirsdag på endnu en drukneulykke ved Vestkysten. I
havet lidt syd for Hvide Sande druknede to tyske turister, og ligesom
ved en tidligere ulykke havde den ene omkomne forsøgt at redde et
familiemedlem.
Alarmen indløb lidt for klokken 12. I bølgerne var en 60-årig mand
kommet i vanskeligheder, da han var ude at svømme med sin
1.Lær
at svømme
svigersøn,
der er midt i 20erne. Fra stranden gik den ældre mands
datter ud i bølgerne for at hjælpe med at få ham ind, men hun
2.Gå forsvandt
aldrigselvalene
i vandet
og druknede.
Svigersønnen kom i land stærkt
forkommen og er kørt på hospitalet.
Vagtchefen
ved MidtVestjylland betegner svigersønnens forsøg
3.Læs
vinden
og og
vandet
på at redde den 60-årige som heltemodigt.
Ulykken skete godt to kilometer syd for Hvide Sande. En båd fra
4.Lær
stranden
at kende
Hvide
Sande redningsstation,
to kystlivreddere, en redningshelikopter,
Falck og politi deltog i redningsaktionen.
5.Slip ikke børnene af syne
Intern rapport
Hændelsesforløb:
 Kl. 11.34 AC alarmeres af tysk badegæst.
 Kl. 11.45 KLR bliver tilkaldt af vagtcentral. Bliver tilkaldt til livløs person på strand ca. 2km syd for KLP.
 Kl. 11.45 kører KLR i bil med ABC-T, AED og LAK til ulykkessted
 Kl. 11.48 KLR ankommer til ulykkessted og bliver af farvandsvæsenet bedt om at sætte IRB i vandet og
assisterer eftersøgning i vand af nødstedt. (Farvandsvæsenet giver HLR til livløs mand på strand og erfarer
først dér at der er endnu en nødstedt i vand, da denne oplysning ikke kom igennem fra AC)
 Kl. 11.51 klargør KLR IRB
 Kl. 11.51 KLR sejler mod ulykkesstedet
 Kl. 11.58 starter eftersøgning efter koordinering med farvandsvæsenet i LRB. Radiokommunikation med LRB
oprettes.
 Kl. 12.05 KLR finder og bjærger ung kvinde ca. 30 meter fra strand.
 Kl. 12.06 HLR påbegyndes uden AED og LAK med brug af pocket-mask fra IRB. Tysk læge assisterer KLR ved
HLR. Indblæsninger er ikke effektive da luftveje er blokeret.
 Kl. 12.07 LRB kontakter KLR via VHF, at de sender 2 mand ind på stranden med LAK og AED.
 Kl. 12.07 KLR afhenter udstyr i vandkant og påsætter udstyr på nødstedte. AED analyserer 3 gange uden
stødbar rytme. KLR skiftes til kompressioner gennem hele forløbet og styrer AED indtil Falcks ankomst.
 Kl. 12.10 KLR anviser Falck til psykisk FØHJ til nødstedtes mor.
 Kl. 12.13 Falck ankommer med egen defibrillator og AED udskiftes. KLR skiftes til kompressioner og mand fra
farvandsvæsenet giver indblæsninger vha. rubensballon.
 Kl. 12.14 tysk læge afgår for at hente personlig lægetaske
 Kl. 12.15 anæstesi-læge ankommer og anlægger slange i halsen. Sug anvendes og LAK forbindes
efterfølgende, og først hér bliver indblæsningerne effektive.
 1 KLR afgår midlertidig til afhentning af tæpper fra LRB og vender tilbage og assisterer HLR
 2 læger fra Herning sygehus ankommer samtidig med helikopter Esk. 722
 Helikopter læge informeres om hændelsesforløb og konstaterer kort tid efter nødstedte for værende død.
 KLR taler efterfølgende med alle implicerede redningstjenester om hændelsesforløb og debriefer kort
 12.42 returnerer til KLP
 12.50 KLR ankommer til KLP og klargør udstyr.
 12.55 KLR debriefer
 13.10 SPV kontaktes og briefes om hændelsesforløb
1.Lær at svømme
2.Gå aldrig alene i vandet
3.Læs vinden og vandet
4.Lær stranden at kende
5.Slip ikke børnene af syne
Tilkaldeaktioner
26/6 – 2006 Enø
KLR alarmeres af AC. Fisker med formodet hjertestop på egen kutter ca. 2 km fra KLP.
KLR sejler ud til kutter og får bjærget patienten til strand, hvor ambulancepersonale overtager
genoplivningsproceduren.
2/7 - 2006 Blokhus
Opkald fra AC. 2 personer drevet ud fra Saltum strand, efter 1 min eftersøgning finder ESK 722
dem
6/7 - 2008 Løkken
KLR alarmeres af AC. Drukneulykke 2 km syd for tårn.
Besværet respiration, bleg, kold klam hud, kramper.
Ved ankomst overtager KLR HLR på bevidstløs. Sug og oxygen.
Ambulance ankommer meget kort efter KLR og overtager. Incidentrapport.
4/8 – 2008 Søndervig (Falsk alarm)
JRCC kontakter KLR kl. 20.20 ang. observeret mand på havet.
KLR kører mod destination – ca. 1k nord for KLP -, men konstaterer at der er tale om en fiskebøje
28.07 – 2009 Hvide Sande
Tilkaldt af AC til eftersøgning ved drukneulykke ved Bjerregård Strand - ca. 20 km syd for KLP.
Ved ankomst var forulykkede fundet og HLR påbegyndt af ambulancefolk/ H.S. redningstjeneste.
Mand erklæres senere død.
First response
14/8 – 2007 Blokhus
KLR kontaktes af AC. Trafikuheld på landevej ca. 2 km fra KLP.
LAK og psykisk FHJ indtil ambulance overtager.
17/7 – 2008 Løkken
KLR kontaktes af turist ved indkvartering kl. 19.15.
65-årig kvinde meldes med smerter i bryst og venstre arm.
Mistanke om blodprop i hjertet. Ved bevidsthed ved ankomst. Oxygen, 112.
Ambulance ankomst 20.00. patient ved bevidsthed
2/8 – 2011 Enø
KLR alarmeret kl. 22.20 på campingplads, ældre mand faldet om. Da KLR kommer
er han ved bevidsthed, ILT anlægges og småsår renses inden ambulancen overtager.
Tak for jeres tid!

similar documents