Heidi Mannio

Report
TYÖELÄKEKUNTOUTUS
Heidi Mannio 2.10.2014
SISÄLTÖ
•
•
•
•
Kenelle työeläkekuntoutusta?
Hakeminen ja määrä
Kuntoutuksen keinot
Työhönpaluun suunnittelu –
palveluntuottajat ja muut tukitoimet
TYÖELÄKEKUNTOUTUKSEN
TAVOITTEENA ON TYÖNTEKIJÄN
PYSYMINEN TYÖELÄMÄSSÄ
• Sairaus aiheuttaa lähivuosina todennäköisen
työkyvyttömyyseläkkeen uhan
• Kuntoutuksella voidaan siirtää tai estää
työkyvyttömyyseläkkeen uhkaa
• Hakijalla on ammattipätevyys joko opiskelun
tai työn kautta
• Kuntoutuksella säästetään eläkemenoa
• Yhteys työelämään on olemassa
– Työsuhde on voimassa tai se on päättynyt
lähiaikoina
– Työansioita löytyy kuntoutustapahtumaa
edeltävältä viideltä vuodelta vähintään
33 930,09 euroa (vuoden 2014 tasossa)
HAKEMINEN JA PÄÄTÖKSET
Hakijalta
Työnantajalta
Kuntoutushakemus
Työnantajan
kuvaus
B-lääkärinlausunto
Kuntoutusoikeuden ratkaiseminen
=ennakkopäätös ja kannanotto mahdollisesti
esitettyyn suunnitelmaan
tai hylkäyspäätös
Toimeksianto
harkinnan mukaan
Mahdollinen
suunnitelmapäätös
Suunnitelman
hylkääminen, uuden
pyytäminen
Kuntoutuksen toteutuminen
=koulutus tai työkokeilu
MAKSUPÄÄTÖS
KUNTOUTUSTOIMENPITEET
Työpaikkakuntoutus
• Työkokeilu työhönpaluun tueksi (yleensä 3 kk)
– Paluu entiseen työhön pitkän sairausloman tai
kuntoutustuen jälkeen tai uudelle työnantajalle
omaa osaamista vastaaviin tehtäviin
– Kuntoutuja voi aloittaa esim. 4 h työpäivillä
– Ei tueta kokonaan uudelle alalle tai alalle, joka
vaatii työllistymiseen koulutuksen
– Ei työklinikka- tai työpajatyökokeiluja,
työllistymisnäkökulma on tärkeä!
• Työhönvalmennus (kesto yleensä ½ - 1 v.)
– Pidempikestoinen perehdytys uuteen työhön
– Myös työpaikan ulkopuolinen ammatillinen
kurssitus mahdollinen
KUNTOUTUSTOIMENPITEET
• Ammattiin johtava koulutus
– Oppisopimuskoulutus
– Ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto
• Myös monimuotokoulutukset, jos työssäoppimista
mukana
• Yleinen koulutustarjonta pohjana, ei
ostokoulutuksia
• AMK:n polkuopintoja ei pääsääntöisesti tueta
• Tuemme vain yhtä ammattiin johtavaa koulutusta
• Elinkeinotuki - yrittäjälle elinkeinotoiminnan
aloittamiseen ja jatkamiseen
• Lisäksi tuki työhönpaluusuunnitelman laatimiseen
(tarvittaessa toimeksianto)
– Huom. Ammatilliseen kuntoutukseen eivät
kuulu esim. kuntoutustutkimukset,
lääkinnällinen kuntoutus tai erilaiset
työkyvynarvioinnit
KUNTOUTUKSEN SUUNNITELMA
• Kuntoutussuunnitelma on toimitettava päätöksen
voimassaoloaikana tai päätös raukeaa
• Suunnitelman tarkoituksenmukaisuus ja tuettavat
toimenpiteet tutkitaan Ilmarisessa – työkokeilu vai
ammatinvaihto?
– vaihtoehtojen etsiminen aloitetaan aina omalta
työpaikalta ja omaa osaamista vastaavilta aloilta
– Jos ammatinvaihto katsotaan tarpeelliseksi: suunnitelman
on oltava terveydentilalle sopiva
• Työllistymisnäkökulma tai oma halu ei ole riittävä peruste
ammatinvaihdon tukemiselle
• Tavoitteena on terveydentilalle soveltuva työ tai ammatti,
jossa kuntoutuja sairaudestaan huolimatta kykenee jatkossa
työskentelemään
• Maksupäätös kuntoutusrahasta annetaan vasta hyväksytyn
toimenpiteen alkaessa toimenpiteen ajalle
TUKI SUUNNITELMAN LAATIMISEEN
• Toimeksianto palveluntuottajalle on harkinnanvarainen palvelu
– Kuntoutujan oltava yhteydessä omaan asiantuntijaansa
Ilmarisessa
• Ilmarinen tekee maksullisen toimeksiannon yleensä asiakkaan
asuinkunnasta lähimmälle palveluntuottajalle
• Toimeksiannossa määritellään toimenpiteen laajuus
1. Alkuhaastattelu/ kuntoutuksen tilanneselvittely
2. Työkokeilupaikan etsimisessä avustaminen
– Työkokeilun järjestäminen omaa kokemusta vastaavaan työhön
3. Työhönpaluusuunnitelman laatiminen
– Työtehtävien vaihto/ammatinvaihto: laajempi toimeksianto
• Yhteistyötä palveluverkoston kanssa tehdään sähköisellä,
suojatulla KuntoutuNET –verkkopalvelulla
8
TYÖELÄKEKUNTOUTUJA
VUONNA 2013
• Tyypillinen työeläkekuntoutuja tulee työelämästä,
yksityiseltä sektorilta ja keski-ikä vuonna 2013 oli 47
vuotta
• Yleisimmin diagnoosina jokin tuki- ja liikuntaelinten
sairaus
• Yli 54-vuotiaiden kuntoutujien osuus on koko ajan
kasvanut
• Valtaosalla itse kuntoutuminen toteutui
työpaikkakuntoutuksena
• kuntoutuksen ajalta maksettiin työelämästä tulevalle
toimeentulokorvausta keskimäärin 2 505 euroa
kuukaudessa
9
Lähde: ETK

similar documents