Üzemeltetési költség

Report
Üzemeltetési költség
Vízdíj
Üzemeltetési költség
• Tulajdonos határozza meg (Közműtörvény
megváltoztatta)
• Átmeneti rendelkezés (múlt évi díj X %-al
növelve – átmeneti rendelkezés problémái)
• Energia központ („hatósági ár”)
Fenntarthatóság
•
•
•
•
Díj > ? < fizető képesség
EU – Díjat 100 %-ban a fogyasztó fizeti
Gazdasági fenntarthatóság
Díj0 (jelen) ≈ DíjT(távlat) (jelenáron számítva)
Üzemeltetési költség csökkentése
• Díjképlet (egyszerűen)
DÍJ  M k  AM  Ac  Bc  m
– Mk – az egy évre eső működési költség,
– AM – az egy évre eső amortizáció,
– Ac – az egy évre eső rekonstrukciós céltartalék,
– Bc – beruházási céltartalék,
– m – egy évre beépített haszon
• Mely költségek csökkenthetők?
És mit nem szabad?
--->
Működési költség
4
Vízdíj összetevői
Kód
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
020
021
022
023
024
025
026
Megnevezés
Közvetlen anyagköltség
Átvett víz költsége
Techn. villamos energia költség
Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás
Alvállalkozók telj. és eladott áruk
Közvetlen bérköltség
Személyi jellegű kifizetések
Társadalombizt. járulék
Tervszerinti értékcsökk.leírás
Terven felüli ért.csökk.leírás
Vízkészlethasználati díj
Egyéb közvetlen költség
Javítási-karbantartási ktg.
Szállítási-rakodási ktg.
Közvetlen gépköltség
Egyéb segédüzemi költség
Önkormányzat felé bérleti díj
KÖZVETLEN ÖNKÖLTSÉG (001+002..+017)
Üzemi és építésvez. ált.ktg.
SZÜKITETT ÖNKÖLTSÉG (020+021)
Értékesítés közvetlen költségei
Igazgatási költségek
Egyéb általános költségek
TELJES ÖNKÖLTSÉG (022+023+024+025)
Költség
típusa
állandó
m3
állandó+m3
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
m3
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
állandó
Költséghelyek
Költségösszesítés – funkcionális modell
Költségösszesítések - díjképzés
• Objektumonként – karbantartási költség összeg közelíti a
beruházási költséget -> rekonstrukció
• Objektum típusonként – rekonstrukciós irányok kijelölése
• Településenként – vízdíjképzés
• Műszaki rendszerenként – vízdíjképzés
• Szolgáltatónként – vízdíjképzés
• Tulajdonosonként – elszámolás
• Állandó – rendszernagyságtól függ (Ft/bekötés)
• Teljesítményarányos – a szállított vízmennyiségtől függ
(Ft/m3)
Díjképzések
• Egytényezős
• Két tényezős
ÜK Ft



DÍJ 
Q m
3
DÍJ  DÍJalapdíj  DÍJ fogyasztás
DÍJalapdíj
ÜK


DÍJ fogyasztás
Ft


bekötés
BEKÖTÉS
állandó
ÜK


Q
víztermelés
Ft m 
3
Egy- és kéttényezős díjrendszer
összehasonlítása
30
25
20
Két tényezős
15
Egy tényezős
10
5
0
70
80
90
100
110
120
130
140
150
Díjmegosztás
• Működési területre érvényes (szolgáltató)
• Településenként
• Műszaki szemléletű díjmegosztás
Műszaki szemléletű díjmegosztás
Költség számítási modell
QF3
3.nyomásõvezet
NÖAK3
QF3
NÖAK3*
NFAK3
NFTAK3
QF2+QF3
Alapadatok
QFi
TAKi
TTAKi
NÖAKi
NFAKi
NFTAKi
Az egyes nyomásövezetek vízfogyasztása, vagy vízigénye
Az egyes betáplálások saját állandó költsége
Az egyes betáplálások saját teljesítmény arányos költsége
Az egyes nyomásövezetek saját állandó költsége
Az egyes nyomásfokozások saját állandó költsége
Az egyes nyomásfokozások saját tlejesítmény arányos költsége
Eredmények
TAKi*
TTAKi*
NÖAKi*
NFAKi*
NFTAKi*
Az egyes betáplálások saját nyomásövezetben elszámolt állandó költsége
Az egyes betáplálások saját nyomásövezetben elszámolt teljesítmény arányos költsége
Az egyes nyomásövezetek saját nyomásövezetben elszámolt állandó költsége
Az egyes nyomásfokozások saját nyomásövezetben elszámolt állandó költsége
Az egyes nyomásfokozások saját nyomásövezetben elszámolt teljesítmény arányos költsége
2.nyomásõvezet
NÖAK2
QF2
NÖAK2*
NFAK2
NFTAK2
QF1+QF2+QF3
NFAK3*
NFTAK3*
NFAK2*
NFTAK2*
1.nyomásõvezet
NÖAK1
QF1
NÖAK1*
TAK1
TTAK1
TAK1*
TTAK1*
Rekonstrukció – amortizáció –
karbantartási költség
120
100
80
Működési költség
60
Karbantartási költség
Amortuzáció
40
20
0
T1
T2
T3
T4
T1
T2
T3
T4
VAGYONÉRTÉKELÉS (JELENÉRTÉK?)
• Vagyonértékelés
– Számviteli – könyv szerinti érték
– Piaci – újra-beruházási érték, likvidálási érték
– Üzleti – tőkésített érték, befektetés jövedelmezősége
• 1/2002. (BK.8) BM-EüM-FvM-GM-ISM-KöM-KÖVIM-NKÖM-OM-SZCSM
közös minisztériumi irányelv „Az önkormányzati ingatlanvagyon egységes és
egyedi értékeléséhez”
– Újra-beruházási érték számítása
– Avulás (amortizáció figyelembevétele)
– Korrekciók (műszaki, funkcionális, környezeti)
14
AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG
• A működő vagyonelemekből számítható
amortizáció
AM k 
BRK0(i )
ni

BRK0(i 1)
ni 1
 ...
BRK0( m)
nm
m
BRK0(i )
i 1
ni

• Amortizáció az újra-előállítási költség alapján
AMval 
BRKval (i )
ni

BRKval (i 1)
ni 1
 ...
BRKval ( m)
nm
m
BRKval (i )
i 1
ni

• Az évente rendelkezésre álló pótlási forrás
csökken, ha a leírási időszakot növeljük
(0 – beruházási ideje, Amk – könyvszerinti amortizáció, Amval – újérték szerinti amortizáció)
15
AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG
BRKm
AMm
Amortizációs politika váltás
Műszaki állapot függő
AM0
BRK0
0
m
n
n év
n év
16
„ZÉRUS VAGYONVESZTÉS” DILEMMÁJA
• Jelenleg rossz korösszetételű a vagyonszerkezet
– Egy időben épült vezetékek
– Kevés a képződő amortizáció
• Amortizáció növelése
– Vagyonértékelés
• „0” értékű vagyonelemek okozta problémák
• Jó műszaki állapot, „n” növekedhet
– Rekonstrukciós céltartalék
• Rekonstrukció
– Gazdasági – amíg termelődik a forrás
– Műszaki – megfelelő műszaki állapot meghatározása
17
AMORTIZÁCIÓS KÖLTSÉG
Rekonstrukciós időpontja
forrás szempontjából
Növekvő „mikro”
rekonstrukció
--->
18
REKONSTRUKCIÓ ÉS ÜZEMELTETÉSI
KÖLTSÉG
• Jelenlegi vagyonszerkezet megköveteli a
rekonstrukciós stratégiát
– Szét kell válogatni „koros” és „rossz” állapotú
vezetékeket
– A „rossz” állapotú vezetékekre feleslegesen
„költekezünk”
• „Mikro” rekonstrukció
– Folyamatos javítgatás
– A vezeték már csak a könyv szerint eredeti
19
„DÍJ REKONSTRUKCIÓ” FINANSZÍROZÁSA
700
180
170
600
Fedezeti vízár
Díjnövekedés kommunikálása
160
150
millió Ft/év
Bruttó eredmény
400
140
300
Vagyonértékelés
Forrás (beruházási keret)
130
200
Rekonstukciós céltartalék
120
Amortizáció
100
Vízár index (%) -- Vízár (Ft/m3)
500
110
Finanszírozási startégia hatás
Éves vízár index (%)
0
100
1
2
3
4
5
6
--->
7
8
9
10
11
20

similar documents