CNS III MND & tu - Ústav patologie 1.LF UK a VFN

Report
Patologie CNS - III
Nemoci
motorických
neuronů
Intrakraniální tumory
Jaroslava Dušková
Ústav patologie 1. LF UK, Praha
Poškození motorických
neuronů
Axonopatie






toxické
toxoinfekční
metabolické (polékové!)
avitaminosy
traumatické
sdružené s malignitou
Nemoci motorických neuronů
Neuronopatie

Poliomyelitis anterior acuta

Poliomyelitis anterior chronica

Sclerosis amyotrophica lateralis ALS

Paralysis progressiva bulbaris
Nemoci motorických neuronů
1. paralysis spastica spinalis
2. paralysis progressiva bulbaris C
m. Aran - Duchenne
(poliomyelitis ant. chronica)
T
m. Werdnig Hoffmann
L
myatonia (amyotonia) congenita
Oppenheim
SMA –
1. + 2. ALS
Spinal
Muscular
Atrophy
2.
1.
Klasifikace nemocí motorických
neuronů
Primární
idiopatické (ALS)
vrozené (SMA – systémové svalové atrofie)
Sekundární
infekční :akutní poliomyelitis, HIV, syphilis, priony
metabolické: hyper/hypo thyr, hyperparathyr…
imunitní- paraproteinemia
Environmentální/toxické: Pb, Sb, Cd…neurolathyrismus
vaskulární
paraneoplastické: nHML, MLH
genus latyrus -hrachor
Multisystémové neurodeg. choroby postihující motorické neurony
Western Pacific ALS /Parkinsonism /dementia complex
spinocerebelární deg.
Huntingtonova chorea
prionosy
Neurolathyrismus
neurologická
choroba lidí a
zvířat po požití
lusků některých
variant hrachoru
β-ODAP
= 3-N-oxalyl-L-2,3diaminopropionic acid
The level of this compound in the dry
seeds varies depending on genetic
factors and environmental conditions.
Amyotrofická laterální sklerosa
Def.
nemoc pyramidové dráhy z atrofie
1. i 2. neuronu
5-10% familiární, autosomálně dominantní SOD I gen
na chromosomu 21
Amyotrofická laterální sklerosa
Klinika
 zač.
mezi 10.– 60. rokem
 obrny spasticko - chabé
 neurogenní atrofie svalů ruky „opičí ruka“
 bulbární poruchy
 smrt během několika let (aspir. bpn.)
Amyotrofická laterální sklerosa
Morfologie
makro:

atrofie předních kořenů
 atrofie svalů („opičí“ ruka)
 úbytek neuronů (GPC, př. rohy)
 demyelinizace provazců
 atrofie denervačního typu

mikro:
atrofie gyrus praecentralis
Progresivní bulbární paralysa
Klinika
porucha fonace, polykání,
tachykardie, dušnost (z insuf. vagu)
Morfologie
atrofie neuronů nn. IX, X, XI, XII.
žvýkacích svalů, jazyka
Prognosa
infaustní
Kazuistika
muž 56 let (řidič)
ALS
*1943
†1999
červenec 1991
fyzická námaha (jízda na horském kole)
první příznaky
porucha
 výslovnosti
přechodná , později trvalá expresivní afázie
 polykání
 centrální
hemiparesa dx., později i sin.
progrese v průběhu 4 let smrt bronchopneumonií
Sclerosis amyotrophica lateralis
Etiopatogeneze
(?)

autoimmunní

poliovirus (Lansing)

defektní interferující částice (DIP)
VROZENÝ IMUNOPROFIL
&
ZÍSKANÉ FAKTORY
Amyotrofická laterální skleróza:
jedna nebo více příčin?
 intoxikace (těžké kovy, pesticidy, herbicidy, kouření,
formaldehyd….)
environmentální a profesionální příčiny
 genetické mutace (superoxid dismutasa 1 - SOD1)
 virové infekce (polio) v kombinaci se silnou fyzickou
aktivitou
There is still no consensus regarding

the involved factors in the etiology of ALS.
Bastos AF, Orsini M, Machado D,et al: Amyotrophic lateral sclerosis: one or
multiple causes? Neurol Int. 2011 Jun;3(1): 12-16
Bäumer D, Talbot K, Turner MR.
Advances in Motor Neurone Disease.
J R Soc Med. 2014 Jan;107:14-21.








Motor neurone disease (MND), the commonest clinical presentation of which is
amyotrophic lateral sclerosis (ALS), is regarded as the most devastating of
adult-onset neurodegenerative disorders.
ALS is strikingly heterogeneous in both its presentation
an average one-year delay from first symptoms to diagnosis
half of patients succumb within 3-4 years of symptom onset, typically through
respiratory failure,
recent genetic studies have identified disease-causing mutations in genes in
several seemingly disparate functional pathways, so that motor neuron
degeneration may need to be understood as a common final pathway with a
number of upstream causes.
The most common mutation, accounting for 10% of all Western hemisphere
ALS, is a hexanucleotide repeat expansion in C9orf72.
This and several other genes implicate altered RNA processing and protein
degradation pathways in the core of ALS pathogenesis.
A major gap remains in understanding how such fundamental processes appear
to function without obvious deficit in the decades prior to symptom emergence
Neoplasie CNS

primární CNS neoplazie:
– cca. 2% všech malignit
– cca 20% malignit u dětí mladších 15 let

sekundární - metastatické
– 25-50% (plíce, prs, ledvina, melanom)

cca 5% asociováno s hereditárními
syndromy (NF1,NF2, tuberozní skleróza,
von Hippel-Lindau, …MEN I)
CNS neoplasie – klin. projevy



epilepsie
fokální výpady – parézy, plegie
zvýš. intrakraniální tlak
– bolest hlavy
– zvracení (zejm. u dětí)
– zastřené vědomí, koma
– edém papily

hydrocephalus
WHO (2007) Classification
of Tumours of the CNS
( 4th ed. - 1979, 1993, 2000, 2007)
134 nosologických jednotek
WHO (2007) Classification of of Tumours of the CNS
Nová úvodní kapitola
„WHO Grading of Tumours of
the Nervous System“
WHO Grading of Tumours of the
Nervous System (2007)
G I - ohraničené, pomalu rostou, vyléčí
resekce
G II - infiltrativní, pomalu rostou, riziko
recidivy
G III - histologicky maligní, vyžadují
agresivnější adjuvantní terapii
G IV - vysoce maligní, rychle fatální
WHO klasifikace tumorů CNS
I.
NEUROEPITELOVÉ T.
II.
NÁDORY NERVOVÝCH OBALŮ
NÁDORY MENING
III.

MENINGOTELOVÉ

NÁDORY CÉVNÍHO PŮVODU

PRIMÁRNÍ MELANOCYTÁRNÍ LÉZE
IV.
LYMFOMY (primární
V.
GERMINÁLNÍ TUMORY
VI. NÁDORY SELÁRNÍ OBLASTI
VII. METASTATICKÉ
WHO Histological Typing of Tumours of the CNS
NÁDORY MENING
z
meningotelií
– meningiom
 Mesenchymální non meningoteliálmí
– lipom, angiolipom, hibernom, solit. fibr. tu., fibrosarkom,
MFH, leiomyom, rhabdomyom, rhabdomyosarkom,
chondroma,chondrosarkom,osteom, osteosarkom,
hemangiom epith. hemangioendotheliom,
hemangiopericytom,angiosarcom,Kaposi sarkom
 Primární
melanocytární léze
– diff. melanocytosa, melanocytom, maligní melanom
Meningeom
ICD-O 9530/0
• střední a starší věk
• risk fc. :iradiace
• mutace NF2
• většinou G 1
Meningeom – věková distribuce
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY
– astrocytické
– oligodendrogliální
– ependymální, choroidálního plexu
– pineocytom a pineoblastom
– neuronální
– špatně diferencované, embryonální
Astrocytické tumory
DIFUSNĚ INFILTRUJÍCÍ ASTROCYTOMY
• difusní – G2
• anaplastický - G3
věková distribuce
PILOCYTICKÝ
ASTROCYTOM
• glioblastom – G4
IDH1 immunocytochemie
Astrocytom pilocytický (juvenilní) –
ICD-O 9421/1
•
•
•
•
•
geneticky odlišný od
astrocytomů.
lepší prognóza.
sdružený s NF1.
děti a adolescenti.
často cystický, lépe
ohraničený
Glioblastoma multiforme ICD-O 9440/3
WHO – G IV
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY
– astrocytické
– oligodendrogliální
– ependymální, choroidálního plexu
– pineocytom a pineoblastom
– embryonální (meduloblastom,
supratentoriální primitivní
neuroectodermální tumor -PNET)
Ependymoma
ICD-O 9391/3
asociován
často s NF 2
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY
– astrocytické
– oligodendrogliální
– ependymální, choroidálního plexu
– pineocytom a pineoblastom (G IV- PNET),
germinální tumory CNS
– embryonální (meduloblastom,
supratentoriální primitivní
neuroectodermální tumor -PNET)
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
GERMINÁLNÍ TUMORY
– germinom
– embryonální karcinom
– choriokarcinom
– teratom
– smíšené
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
NÁDORY SELÁRNÍ OBLASTI
kraniofaryngeom, nádory hypofýzy
Pseudotumory (dif. dg.!)
Cysty
– Rathkeho cysta
– epidermoidní cysta
– dermoidní cysta
– koloidní cysta 3. komory…
CÉVNÍ MALFORMACE
– kapilární teleangiektazie
– a.– v. malformace
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
I. NEUROEPITELOVÉ NÁDORY
– astrocytické
– oligodendrogliální
– ependymální, choroidálního plexu
– pineocytom, pineoblastom
– embryonální (meduloblastom,
supratentoriální primitivní
neuroectodermální tumor -PNET)
Medulloblastoma ICD-O 9470/3
G IV
WHO Histological Typing
of Tumours of the CNS
NÁDORY HLAVOVÝCH A PERIFERNÍCH NERVŮ
–
neurilemom
GI
–
neurofibrom
GI
–
perineuriom
–
malignant peripheral nerve sheet tumour /MPNST/
GIII-IV
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
PRIMÁRNÍ MALIGNÍ LYMFOMY

ML - B

plasmocytom

granulocytární sarkom
WHO Histologická klasifikace
tumorů CNS
TUMORY METASTATICKÉ
(zejm. karcinomy a melanom)

similar documents