UKJ Uusi KirjastoJärjestelmä

Report
UKJ
Uusi KirjastoJärjestelmä
Ari Ahlqvist
kehittämispäällikkö
IT2013 6.11.2013
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Katsauksen sisältö




Kirjastojärjestelmä?
UKJ ja sen lyhyt historia
Linjaukset & työtapa
Yhteydet korkeakoulujen muihin järjestelmiin
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kirjastokenttä ja järjestelmät
 Korkeakoulukirjastot
 Voyager-kirjastojärjestelmä
 Yliopistot 2001, AMK:t 2002 – 2003
 Yhteisluettelo, nyk. Metatietovaranto Aleph-kirjastojärjestelmässä
 Yliopistoilla yhteinen järjestelmä jo vuodesta 1993
 Voyager-asennukset CSC:n ylläpitämällä palvelimella
 Yleiset kirjastot
 Pääosin Axiellin järjestelmiä, neljä eri järjestelmää
 Pääkaupunkiseudulla Innovativen Millenium
 Pari pienempää toimijaa
 Erikoiskirjastot
 Suurimmat Voyager-järjestelmän käyttäjiä
 Muilla lähinnä PrettyBit Softwaren PrettyLib
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kirjastojärjestelmä?
Perinteinen ILS – integroitu kirjastojärjestelmä
 Painetun aineiston
 Hankinta
 Kuvailu
 Sittemmin on kuvailtu myös sähköistä aineistoa
 Lainaus
 OPAC (online public access catalog) – asiakkaiden käyttöliittymä
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kirjastojärjestelmä nyt
Lisensioitu verkkoaineisto
 Tarvitaan lisenssien hallinta- ja valvontajärjestelmä
 Nelli-portaali verkkoaineistojen hakuun
Järjestelmiä paikattu omin konstein – purkkaa & rautalankaa
 OPACeja korjailtu ja nykyaikaistettu
 Tilausten ja laskujen siirto verkon yli
 Asiakasviestit nykyaikaisin sähköisin välinein
 Metatietovarannon ja paikalliskantojen välinen replikointi
Järjestelmien rakennetta ollaan nykyaikastamassa
 Kansallinen metatietovaranto Melinda on syntynyt
 Yhteinen metatietovaranto tehostaa ja yhdenmukaistaa kuvailua
 Asiakasliittymä irti kirjastojärjestelmästä
 Finna julkistettu ja tulossa käyttöön
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Mikä on UKJ?
 Uusi Kirjastojärjestelmä
 Kaikille kirjastosektoreille soveltuva järjestelmäkokonaisuus
verkkopalveluna
 Ei ILS, vaan modulaarinen järjestelmäkokonaisuus
 Päätoiminnot muodostavat omat moduulinsa, mutta voivat
koostua useista pienemmistä moduuleista
 Kirjastot käyttävät tarvitsemiaan moduuleita
 UKJ on osa suurempaa kirjastoille suunnattua
järjestelmäkokonaisuutta
 Finna toimii UKJ:n asiakasliittymänä
 Kansallinen metatietovaranto Melinda on UKJ:n ydin
 Metadata vain yhteen kertaan yhdessä paikassa
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
UKJ:n lyhyt historia – ja tulevaisuus
Toteutusvaihe 2
Rahoitus auki
2018
Toteutusvaihe 1
Haettu erityisavustusta OKM:ltä
2017
Suunnittelu
OKM:n erityisavustus
2016
Valmistelu
ei erillistä rahoitusta
2015
2014
2013
2011-2012
 Ulkoisten järjestelmien integrointi
 Ylläpito ja jatkokehitys alkaa
 Hankinnan ja aineiston
käytönhallinnan toimintojen
viimeistely
 Rajapinnat ulkoisiin järjestelmiin
 Varasto- ja nidetietokantojen toteutus
 Hankinnan ja aineiston käytönhallinnan
toimintojen täydentäminen
 Kuvailutyökalun lisätoiminnot
 Hankinnan ja aineiston
käytönhallinnan perustoiminnot
 Palveluväylän valinta ja pystytys
 Metatietovarannon ja
kuvailutyökalun perustoiminnot
 Vaatimusmäärittely ja
projektisuunnitelma
 Valmisteluasiakirja
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Valmistelun linjaukset UKJ-työlle






Avoin lähdekoodi
Integroituminen muuhun järjestelmäkokonaisuuteen
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen
Moduulirakenne
Kirjastojen yhteistyö
RDA-kuvailustandardi
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Suunnittelun tavoitteet 2013
 Vaatimusmäärittely
 Pohjana kokonaisarkkitehtuurimalli
 Hankesuunnitelma 2014 – 2018
 Erityisavustushakemusten aikataulun vuoksi laadittiin
tiivistetty hankesuunnitelma OKM:lle 14.10.2013
 Tarkennetaan loppuvuoden aikana
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Suunnittelutyöstä
 Resurssit




Ohjausryhmä, jossa edustukset kaikilta kirjastosektoreilta
Projektiryhmä 1 + 5
4 kirjastojen asiantuntijoista muodostettua ryhmää
Kansalliskirjaston muut asiantuntijat tukena
 Vaatimusmäärittelyssä työtapana katselmointi
 Toiminta-arkkitehtuuri käyttäjätarinoiden pohjalta
 Kirjastojen asiantuntijat katselmoivat toiminta- ja
tietoarkkitehtuurin
 Kaikki työ avoimissa wikeissä
 https://www.kiwi.fi/display/ukjkuvaus/ - asiantuntijaryhmien osuus
 https://www.kiwi.fi/display/ukjsuunnittelu/ - muut dokumentit
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Järjestelmävaihtoehtoja
Suljetun lähdekoodin
järjestelmiä
Avoimen lähdekoodin
järjestelmiä
LIBRIS XL
OCLC WorldShare™
Management Services
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Integroituminen palvelukokonaisuuteen
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Olemassa olevan tiedon hyödyntäminen
= Tiedon yhteiskäyttöisyys
 Ei vain hyödynnetä muualla olevaa tietoja vaan myös jaetaan
sitä – palveluväylän kautta!
 Esimerkkejä





Yhteinen metatietovaranto ja asiakasrekisteri
Väestötietojärjestelmän hyödyntäminen
Korkeakoulujen muut järjestelmät
Kustantajien ja aineiston välittäjien järjestelmät
Jne.
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Haetut yhteistyötahot
 Korkeakoulujen IT-johtajat
 Tiedon jako korkeakoulujen järjestelmien välillä
 Tunnistautuminen
 Seminaari tulossa
 Palveluväyläkysymykset
 Kokonaisarkkitehtuurikuvaukset
 Seminaari?
 VM
 Kansallinen palveluväylä
 Kansallinen sähköinen tunnistautuminen
 CSC
 palvelinratkaisut
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Yhteystoiveet korkeakoulujen järjestelmiin
 Henkilöstö- ja opiskelijarekisterit
 Käyttäjäprofiilit kirjastojärjestelmässä
 Opintohallinto
 Yhteydet kirjastojen aineistonhankintaan
 Yhteydet opintovaatimusten ja kirjastojen aineistojen välille
 Taloushallinto
 Aineistojen hankinta, kirjastomaksut
 Tilastot
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut
Kiitos
[email protected]
[email protected]
KANSALLISKIRJASTO - Kirjastoverkkopalvelut

similar documents