SYKETTÄ 27.11.2014_Saara Hanhela

Report
Sykettä Savilahdella 2013-2014
Hakijoina:
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA - päävastuu hankkeesta
Yhteistyössä:
Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Savonia-ammattikorkeakoulu
Työresurssit 2014:
100 % Saara Hanhela, korkeakoululiikunnan suunnittelija, SAVOTTA
50 % Sirpa Risto, järjestö- ja liikuntasihteeri, ISYY
Rahoitus:
2012: UEF + Savonia = 8 000 €
2013: OKM = 30 000 €
2014: OKM + UEF + Savonia + käyttäjämaksut = 182 500 €
2015 (talousarvio): OKM + UEF + Savonia + käyttäjämaksut = 213 400 €
Sykettä Savilahdella - Kuopion korkeakoululiikunnan yhdistämis- ja kehittämishanke
Verkostotapaaminen Kuopiossa 27.-28.11.
Saara Hanhela, korkeakoululiikunnan suunnittelija, Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA
Sirpa Risto, järjestö- ja liikuntasihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY
Faktat
● Palveluiden käyttäjinä:
○ Itä-Suomen yliopiston opiskelijat ja henkilöstö Kuopion kampuksella,
○ Savonia-amk:n opiskelijat ja henkilöstö Kuopion, Iisalmen ja Varkauden
kampuksilla
○ Kevät 2015: Humanistisen amk:n opiskelijat Kuopion kampuksella,
Taideyliopiston opiskelijat Kuopion kampuksella
● 11 500 potentiaalista käyttäjää Kuopiossa (+ 560 Iisalmessa ja 170 Varkaudessa)
● Kevät 2014: 635 ryhmäliikuntamaksua (25 €), 670 palloilumaksua (15 €)
=1305 myytyä tarraa
● Syksy 2014: 1076 ryhmäliikuntamaksua (30 €) 1089 palloilumaksua (15 €)
=2165 myytyä tarraa (+Iisalmi 25, Varkaus 15)
Palvelut
● Ohjattuja ryhmäliikuntatunteja
○ 27 viikkotuntia omissa tiloissa
○ 13 viikkotuntia yhteistyökumppaneiden tiloissa
● Lajivuoroja
○ 17 viikoittaista, avointa laji-/palloiluvuoroa
● Vakiovuoroja
○ 29 viikoittaista opiskelija- ja henkilöstöryhmien vuoroa
● Lajikokeiluja
○ n. 2 kuukaudessa: Burleski, boulderointi, yin-jooga, frisbee-golf
● Liikuntakursseja
○ n. 4-5 lukukaudessa: Dancehall, juoksukoulu, melonta
● Käytössä 4 kuntosalia, joista kahdessa hieman uudemmat laitteet ja kahdessa
vanhat, “rautalaitteet”
Onnistumiset
“Meidän SYKETTÄ”
● Onnistunut, vahva taustoitus ja suunnittelutyö
● Realistinen ja tarkka talousarvio, joka vastaa palvelukokonaisuutta
● Palvelut otettu hyvin vastaan!
○ Palveluista saatu paljon rakentavaa palautetta
→ maksullisuudesta tullut syksyllä 2014 hyvin vähän palautetta
● Palveluiden monipuolisuus + selkeä ero aiempaan
● Liikuntatilojen käyttöasteen nostaminen
● Ristiinkäyttö korkeakoulujen välillä syksyllä 2014
● Hyvät yhteistyökumppanit
● Hyvät suhteet korkeakoulujen sekä ylioppilas- ja opiskelijakuntien välillä
Haasteet
“Olemme muutoksen alla edelleen”
● Organisaatiomallin löytäminen ja mahdollisen uuden organisaation rakentaminen
● Työresurssien vähäisyys
○ 1,5 henkilötyövuotta = 2,5 henkilötyövuotta?
○ Kirjanpidollisten tehtävien lisääntyminen
○ Iisalmen ja Varkauden mukaantulo
● Palveluiden markkinointi ja esillä oleminen haastavaa resurssien vuoksi
● Rahoituksen jatkuvuus + tappiontakaus
● Alv% ?
● Liikuntatilojen riittämättömyys sekä ajanmukaistaminen
Käytäntö
www.sykettä.fi
www.kuopionkorkeakoululiikunta.fi
www.facebook.com/sykettasavilahdella

similar documents