(1) Verenpaineen mittaaminen/ tavallisia virheitä

Report
(1) Verenpaineen mittaaminen/
tavallisia virheitä
• laitteisto on viallinen
• mittaustilanne on
rauhaton
• mittaaja on kiireinen tai
töykeä
• mansetin alle jää
vaatteita
• mansetin kumiosa on
liian lyhyt
• mansetti on liian kapea
tai löysästi kiinnitetty
• mittaus aloitetaan ilman
lepotaukoa
• stetoskoopin kalvo-osan
käyttö huonontaa
matalien äänten
kuulumista
Savonia-amk
1
(2) Verenpaineen mittaaminen/
tavallisia virheitä
• paineen liian hidas
nostaminen ja toisaalta
paineen uudelleen
nostaminen kesken
alentamista
• jos mitattava näkee
elohopeapatsaan
mittauksen aikana > voi
reagoida RR- nousulla
• tiettyjen lukuarvojen
suosiminen
• liian nopea paineen
alentaminen huonontaa
luentatarkkuutta
Savonia-amk
2
(2) Verenpaineen mittaaminen/
tavallisia virheitä
• paineen liian hidas
nostaminen ja toisaalta
paineen uudelleen
nostaminen kesken
alentamista
• jos mitattava näkee
elohopeapatsaan
mittauksen aikana > voi
reagoida RR- nousulla
• tiettyjen lukuarvojen
suosiminen
• liian nopea paineen
alentaminen huonontaa
luentatarkkuutta
Savonia-amk
3

similar documents