Inleiding Schiedam 20 april

Report
Inleiding Schiedam 20 april
Mirjam van Dongen
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
1
Verschillende Petten
■ Voorzitter Landelijk Platform Bestrijding
Ouderenmishandeling
■ Ambassadeur STOP Ouderenmishandeling
2005-2010
■ Coördinator CATO Dordrecht/Gorinchem
■ Trainer bij Moetd
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
2
Inhoud inleiding
■ Kader ouderenmishandeling
■ Landelijke ontwikkelingen
■ Schiedam
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
3
Wat is ouderenmishandeling?
…..al het handelen…
…of … het nalaten van handelen ten opzichte van een oudere
persoon…
…door degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met
die oudere staan…
…waardoor de oudere herhaaldelijk lichamelijke, psychische en/of
materiële schade lijdt…
…waarbij er sprake is van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering huiselijk geweld / kindermishandeling /
ouderenmishandeling
4
Hoeveel komt het voor?
■ 2009: 656 meldingen
■ Meldingen zijn top van de ijsberg
■ Onderzoek 1996:
■ 5,6 % van zelfstandig wonende ouderen (Comijs e.a.)
■ 30 % mantelzorgers van dementerenden (Pot e.a.)
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
5
Onderscheid
■ Moedwillige mishandeling: opzettelijk (bij
driekwart van de meldingen)
■ Ontspoorde (mantel)zorg: onkunde,
onwetendheid, onmacht, onwil (bij kwart van de
meldingen)
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering huiselijk geweld /
kindermishandeling / ouderenmishandeling
6
Verschijningsvormen
■
■
■
■
■
■
Fysieke mishandeling (28%)
Psychische mishandeling (36%)
Seksuele mishandeling (1%)
Financiële uitbuiting, benadeling (20%)
Verwaarlozing (8%)
Schending van de grondrechten (7%)
■ % van meldingen 2009
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering huiselijk geweld /
kindermishandeling / ouderenmishandeling
7
Ouderenmishandeling krijgt mogelijk een kans bij:
■
■
■
■
■
■
■
■
Toegenomen afhankelijkheid
Sociaal isolement
Overbelasting (mantel)zorger
Rolverandering
Loyaliteitsgevoelens voor de pleger/dader
Een geschiedenis van geweld
Persoonlijke problemen van de pleger/dader
Relationele voorgeschiedenis
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
8
Mantelzorg: de cijfers
■ 100.000 inwoners : 16000 mantelzorgers
■ Langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur p/w
■ 2770( 17,3 %) zwaar belast
■ Risico op eigen problematiek en ontspoorde zorg
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
9
Risicofactoren ontspoorde zorg
■ Inwonen
■ Persoonlijkheid
■ Persoonlijke (gezondheidsproblemen) problemen zowel
psychisch als lichamelijk
■ Gezinsgeschiedenis (liefde, plicht)
■ Sociaal isolement
■ Taboe, schaamte, schuldgevoelens ( geen hulp vragen)
■ Geldgebrek
■ Gebrek aan kennis en/of vaardigheden
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
10
Interventies
■ Overall: zelfde als bij iedere andere complexe,
geweldsproblematiek:
□
□
□
□
□
□
□
stoppen van het geweld
goede screening / inventarisatie
vertrouwen opbouwen
gesprek aangaan
indien nodig verwijzen
Samenwerken
intervisie
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering huiselijk geweld /
kindermishandeling / ouderenmishandeling
11
Landelijke ontwikkelingen
■ 1992: 2 eerste meldpunten,
consultatienetwerken
■ 1996 LSBO
■ 2003 LPBO
■ 2003 stimuleringsmaatregel huiselijk geweld,
ASHG
■ 2005 landelijke impuls
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
12
STOP Ouderenmishandeling
■ 2005-2007: Landelijke campagne
- brochure gericht verspreiden
- 90 % gemeenten heeft informatiepunt
■ 2008-2010: Implementatieproject
- 100 % dekking gemeentelijke punten
- vorming hulpverleningnetwerken
- methodiekboek
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
13
Actieplan VWS
”Ouderen in veilige handen”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Preventie
Gerichte voorlichting
Verplichte VOG voor zorgpersoneel
Toolkit voor VRW
Meldcode en meldplicht
Trainen en opleiden: e-learning
Meldpunten bij SHG’s
Hulp en ondersteuning slachtoffers: mentoren en crisiopvang
Ondersteuning slachtoffer bij ontspoorde zorg: CIZ en
samenwerking SHG en Steunpunten mz
10. Plegeraanpak
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
14
Lessen
■
■
■
■
Agenderen gemeenten is voorwarde
Bereidheid maatschappelijke partners
Inbedding in structuur (A)SHG
Aparte (extra) aandacht ouderenmishandeling
(trainingen, teams)
■ Training voorlichting signaleerders
■ Samenbrengen netwerk ouderen en huiselijk geweld
■ Toekomst: empowerment ouderen
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
15
Schiedam
www.moetd.nl
deskundigheidsbevordering
huiselijk geweld / kindermishandeling / ouderenmishandeling
16

similar documents