Nelson Mandela

Report
Sandew Hira
Nelson Mandela en de
geschiedenis van de strijd tegen
apartheid
Nelson Mandela: “It always seems impossible until it’s done.”
Voor kolonialisme
• Honderdduizenden jaren lang leefden
zwarte mensen in hun eigen
gemeenschappen.
• Ze leefden en werkten voor hun eigen
gemeenschappen.
De Europese barbaren komen
Moordenaar Jan
Pieterszoon Coen:
15.000 doden in
Indonesië
• 1652: Hollandse barbaren van de
Nederlandse Verenigde Oostindische
Compagnie (Jan van Riebeeck) bezetten
Kaap De Goede Hoop
• 1652-1795: Khoi-oorlogen met de Boeren:
invoering slavernij
• 1795: Engelse barbaren veroveren Kaap
kolonie op Nederlandse collega’s
Het zwarte verzet
• 1816-1828: Shaka Zulu bouwt Zulu
imperium en bestrijd Europeanen te vuur
en te zwaard
Shaka Zulu
De grote trek
• Nederlandse Boeren willen vrijheid van Engelsen
• De Grote Trek niet van Kaap Kolonie naar Amsterdam,
maar van Kaap Kolonie naar zogenaamde vrije
Boerenrepublieken met zwarte dwangarbeid: Transvaal,
Oranje Vrijstaat, Natalia
Eenheidsstaat
1867: diamanten gevonden in Kaap
kolonie.
1880: goud gevonden in Transvaal
Vlag Unie van Zuid Afrika
Britse barbaren willen eenheidstaat
1879: Zulu leger wordt verslagen
1880: de Boerenoorlogen begonnen
1910: Vorming Unie van Zud Afrika
1913: Introductie Land Act: verbiedt
zwarte mensen o land te kunnen
kopen buiten reservaten waarin ze
werden geplaatst: arbeidsreservoir
voor witte bedrijven en huishoudens
Verdeel en heers
1652: eerste slaafgemaakten uit
Indonesie door Van Riebeeck
1767: slaafgemaakten uit India
1860-1918: 150.000
contractarbeiders uit India
suikerplantages in Natal
Zwarte Afrikanen werkten in gouden diamantmijnen en de rest van de
economie
Nieuw verzet
• 1913: oprichting South African Native
National Congress
• 1923: omgezet naar African National
Congress
• Vrijheid, gelijkheid, broederschap
Hollandse boeren in verzet
• Hollandse boeren willen politieke macht
• 1914: oprichting Nationale Partij
• 1948: Nationale Partij wint verkiezingen
voor alleen witte mensen
• Invoering apartheidswetten
Apartheidswetten
• Bestond voor 1948 in kleine
wetten en praktijken
• Registratie naar ras: zwart,
‘blank’, aziatisch, gekleurd
• Publieke faciliteiten
(transport, toilettn, scholen
etc) ingedeeld naar ras
• Geen burgerrechten voor
niet-blanken: stemrecht,
vrijheid van organisatie,
vergadering, meningsuiting
1950: ANC start civil disobedience
•
•
•
•
Demonstraties
Protestbijeenkomsten
Verklaringen
Geweldloos verzet
Nelson Mandela
1960: Sharpville slachting
• Wit antwoord op geweldloze zwarte verzet
• 69 doden
• 1961: Mandela richt gewapende arm van
ANC op: Umkhonto we Sizwe (Speer van
de Natie)
Vlag Umkhonto we Sisze
1960-1964: gewapende strijd
• Bommen
campagne
• 1964: Mandela
met belangrijkste
leiders
gearresteerd
• Levenslang
gevangenisstraf
De strijd gaat door
• 1966: Hendrik Verwoerd, geboren in
Amsterdam, leider Nationale Partij
vermoord
• 1970: thuislandenpolitiek: 3 miljoen
mensen gedwongen verhuizing en
indelen zwarte bevolking in aparte
gebieden
De nieuwe generatie activisten
• 1976: Opstand in stadsdeel Soweto
van hoofdstad Johannesburg:
20.000 scholieren, 700 doden
• Nieuwe generatie jonge zwarte
leiders: Black Consciousness
• NAC: nationale strijd
• BC: rassenstrijd
Hector Peterson,
13 jaar vermoord,
gedragen door
Mbuyisa Makhubo
18 jaar
Steve Biko
De township revolts: 1984-1985
• Nieuwe demonstraties en protesten:
150 doden
• De roep om gewapende strijd
• 1985-1987 nieuwe
bommencampagne Umkhonto we
Siswe: anti-tank wapens
Afrika komt in
•
•
•
•
•
•
1975: revolutie in Portugal
brengt dictatuur ten val.
Koloniën vechten zich vrij:
Angola, Mozambique,
Guinnea Bissau in 1975
Zimbabwe 1979
Namibia onder controle van
Zuid Afrika tot 1990
Steun voor de gewapende
strijd van ANC
Aanvallen vinden plaats
vanuit
CIA, het westen en Zuid Afrika in alliantie
• Breng anti-koloniale regimes ten val met
burgeroorlogen
• Mozambique: Frelimo versus Renamo
• Angola: MPLA versus Unita
• Grootste focus op Angola: Als Namibië valt,
valt Zuid-Afrika.
• 1975: eerste oorlog Zuid Afrika tegen Angola
• 1977: Cuba komt militair in en steunt
Angola. Zuid Afrika trekt zich terug
• UNITA versterkt
Fidel Castro
• 1986: all-out war.
• 1988: beslissende strijd om Cuito Cuanavale
• 100.000 man Cubaanse troepen naar
Angola. Zuid-Afrika wordt verslagen
Apartheid bezwijkt
• Solidariteitsbewegingen over de
hele wereld
• De jeugd in Afrika in opstand
• De herwapening van Umkhonto we
Sisze
• De onafhankelijkheid van Namibië
in 1990
• De steun van Cuba
• 1990: vrijlating van Nelson Mandela
• 1991-1994: overgangsregering
• 1994: eerste vrije verkiezingen.
Nelson Mandela president
Een nieuwe Zuid Afrika
• 1996: waarheidscommissie
geïnstalleerd: hoe om te gaan met de
misdaden in het verleden. Na
waarheid krijg je amnestie.
• Opbouw economie
• Sociale rechtvaardigheid
• ANC wint verkiezingen: 1994, 1999,
2004, 2009
• Multiculturele samenleving: eenheid in
verscheidenheid
De rol van het Westen
• Financier van apartheid
• Leverancier van wapens
• Organisatie van politieke steun voor
apartheid
De dank van Mandela
De betekenis van Mandela
•
•
•
•
•
•
•
De inspirator
De leider
De motivator
De filosoof
De vredesapostel
De vader
De Strijder

similar documents