Vaste inrichting versus deelneming in Europees fiscaal perspectief

Report
Vaste inrichting versus
deelneming in Europees
fiscaal perspectief
Ben Kiekebeld
Ernst & Young Belastingadviseurs
Europese Fiscale Studies
www.europesefiscalestudies.nl
• Inbound
– Interne rente
– Andere punten?
• Outbound
– Finale verliezen
– Deutsche Shell
– Andere punten?
www.europesefiscalestudies.nl
Inbound vergelijking v.i. versus
deelneming
• Vaste jurisprudentie HvJ
O.a. Commissie v. Frankrijk (Avoir
Fiscal) (1986); Commerzbank (1993); St
Gobain (1999); Royal Bank of Scotland
(1999); CLT/UFA (2006)
– Conclusie: Vaste inrichting in beginsel
gelijk behandelen als een vennootschap
www.europesefiscalestudies.nl
Inbound vergelijking v.i. versus
deelneming
• NL behandeling
– Interne rente o.b.v. EU recht?
– Andere punten?
www.europesefiscalestudies.nl
Outbound vergelijking v.i. versus
deelneming
• Vaste jurisprudentie HvJ
- O.a. Columbus Container Services (2007) en X
Holding (2010)
- Conclusie: Verschillende rechtsvormen mogen in
beginsel verschillend behandeld worden. Wel gelijke
behandeling van vergelijkbare rechtsvormen
www.europesefiscalestudies.nl
Outbound vergelijking v.i. versus
deelneming
• NL behandeling
– Definitieve verliezen
– Valutaresultaten (Deutsche Shell)
www.europesefiscalestudies.nl
Definitieve verliezen:
• Verlies van een dochtermaatschappij
– Marks & Spencer (C-446/03)
– Oy AA (C-231/05)
– X Holding BV (C-337/08)
• Verlies van een vaste inrichting
– Lidl Belgium (C-414/06)
– Krankenheim (C-157/07)
www.europesefiscalestudies.nl
Definitieve verliezen:
• Deelnemingen: liquidatieverliesregeling
– Opgeofferd bedrag
– Geen voortzetting binnen concern mogelijk
(uitzondering o.b.v. resolutie)
– Anti-misbruikwetgeving (o.a.
tussenhoudster)
• Vaste inrichting
– 2011: Verliezen aftrekbaar met inhaalregeling
– 2012: Objectvrijstelling
www.europesefiscalestudies.nl
• Objectvrijstelling (vervolg)
– Stakingsverliesregeling:
• Daadwerkelijk geleden verlies
• Voortzetting niet in belangrijke mate
Dwingt EU-recht tot een gelijke
behandeling van finale verliezen?
www.europesefiscalestudies.nl
Valutaverliezen (Deutsche Shell)
• Deelnemingen: geen aftrek mogelijk
– Reparatiewetgeving voorgesteld als wel
aftrek afgedwongen wordt o.b.v. EU recht
• Vaste inrichting
– 2011: Valutaresultaten bij hoofdhuis
– 2012: Valutaresultaten bij hoofdhuis
Is Deutsche Shell ook van toepassing op
deelnemingen?
www.europesefiscalestudies.nl
• Andere punten?
www.europesefiscalestudies.nl

similar documents