Rakennusarkkitehti (AMK)

Report
10/2011
10/2014
Koulutuksen esittely
Rakennusarkkitehti
(AMK)
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Oletko
luova?
Onko sinulla hyvät
yhteistyötaidot?
Onko
sinulla hyvä
3-ulotteinen
hahmotuskyky?
Pidätkö
ongelmien
ratkaisemisesta?
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Haluaisitko työskennellä…
Suunnittelutoimistossa
Rakennusliikkeessä
Pientaloteollisuudessa
Rakennustuoteteollisuudessa
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Vastasitko
kyllä?
Hae opiskelemaan
Rakennusarkkitehdiksi (AMK)!
Koulutus käynnistyi syksyllä 2014
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Opinnot kestävät 4 vuotta
ja koostuvat 240 opintopisteestä
Ammattiopinnot
180 op
Vapaasti
valittavat
opinnot
15 op
Harjoittelu
30 op
Opinnäytetyö
15 op
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Opintoteemat vuosittain
Erityiset
ammattiopinnot
Yleiset ammattiopinnot
1.vuosi
Rakentamisen perusteet
MatemaattisTaide ja
luonnontieteelliset
viestintä
perusteet
Tietotekniikan perusteet
Yhdyskuntarakentamisen
perusteet
2.vuosi
Pohjarakennus
ja kantavien
rakenteiden
suunnittelu
Arkkitehtuurisuunnittelun
perusteet
Projektityöskentely
Talonrakennus ja
rakennustekniikka
Rakennusfysiikka ja
Visualisointi
rakennusainekemia
Arkkitehtuurisuunnittelu
Kiinteistönpito
Projektityöskentely
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Opintoteemat vuosittain
Erityiset
ammattiopinnot
Yleiset ammattiopinnot
Talotekniikka
3.vuosi
Talonrakennus ja rakennustekniikka
Suunnitelmien yhteensovittaminen
Kieliopinnot
Arkkitehtuurisuunnittelu
Yhdyskuntasuunnittelun perusteet
Vapaasti valittavat
Korjausrakentamisen perusteet
opinnot
Projekti- /kv-opinnot
4.vuosi
Rakennusprojektin
Korjausrakentamisen
hallinta ja
sovellukset
pääsuunnittelijan Arkkitehtuurisuunnittelu
tehtävät
Projektityöskentely
Vapaasti valittavat
opinnot
Opinnäytetyö
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Valmistunut
rakennus pystyy toimimaan
arkkitehti
nuorempana suunnittelijana
(AMK)
esim. suunnittelutoimistossa
 Opinnot antavat perustan ja
kelpoisuuden asetuksen
määräämään A-luokan
rakennus- ja
pääsuunnittelijan tehtäviin
 Valmis rakennusarkkitehti
(AMK) pystyy hakemaan
pätevyyttä vaadittavan
työkokemuksen täytyttyä
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
Koulutukseen haetaan
valtakunnallisessa yhteishaussa
Hakukohde 2015:
Rakennusarkkitehdin koulutus,
rakennusarkkitehti (AMK)
Kevään 2014 yhteishaun lukuja:
Rakennusarkkitehtuurin
koulutus,
rakennusarkkitehti
Lisätietoja:
Paikat
Ensisijaiset
hakijat
Vetovoima
30
298
9,93
www.tamk.fi
www.opintopolku.fi
www.rakennusarkkitehdiksi.fi
10/2011
10/2014
HAKUajat
Suomenkielisten koulutusohjelmien yhteishaku
Haku 17.3.−9.4.2015
Valtakunnallinen tekniikan AMK-koulutusten pääsykoe
28.5.2015
Valtakunnallinen rakennusarkkitehtuurikoulutuksen soveltuvuuskoe
29.5.2015
www.opintopolku.fi
10/2011
10/2014
Rakennusarkkitehti (AMK)
TAMK on Suomen suurimpia
rakennusalan kouluttajia
 Opintopolut toteutuvat vuosittain riittävän suuren
opiskelijamäärän ansiosta
 Tarjonnassa rakennusarkkitehdin, rakennusinsinöörin ja
rakennusmestarin koulutukset
 erittäin monipuolinen opintojaksotarjonta, josta
opiskelijalla on vara valita tutkinnon sisällön
valinnaisuuden rajoissa
 Opettajilla on mahdollisuus keskittyä omaan
erityisosaamiseensa liittyviin opintojaksoihin
TAMK tarjoaa erinomaiset puitteet opiskella rakennus- ja
kiinteistöalan ammattilaiseksi!
10/2011
10/2014
Tavataan
TAMKissa!
10/2011
10/2014

similar documents