VY_32_INOVACE_419_ŽIVOČICHOVÉ-OBRATLOVCI

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Autor:
Mgr. Petra Pláničková
Název:
VY_32_INOVACE_419_ŽIVOČICHOVÉ - OBRATLOVCI, BEZOBRATLÍ
Téma:
HMYZ, PLAZI, RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PTÁCI, SAVCI
Číslo projektu:
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ANOTACE
Prezentace je určena žákům 4. tříd jako výkladová v hodinách ČaS –
přírodověda.
Seznámí se s tříděním živočichů na nižší a vyšší.
Popíší rozdíl mezi bezobratlými a obratlovci
Snímek č. 6 – hrobařík obecný, slunéčko sedmitečné, mandelinka
bramborová,
Snímek č. 7 – žluťásek, bělásek, smrtihlav, babočka kopřivová
Snímek č. 8 včela medonosná, vosa útočná, čmelák zemní
Snímek č. 9 – hlemýžď kropenatý, žížala, slávka jedlá, křižák
obecný, kobylka zelená, chobotnice
Snímek č. 11 – losos obecný, úhoř říční, okoun říční
Snímek č. 12 – mlok skvrnitý, skokan hnědý
Snímek č. 13 – Conolophus subcristatus , zmije obecná, želva
Snímek č. 14 – vrabec domácí, orel královský
Snímek č. 15 – delfín indočínský (růžový), lev
*ŽIVOČICHOVÉ
*Podle vývojového hlediska na:
nižší živočichy
vyšší živočichy
*TŘÍDĚNÍ
ŽIVOČICHŮ
*BEZOBRATLÍ
*Nemají v těle kostru ani páteř
tvořenou z obratlů.
*Velká skupina živočichů (95%).
*NIŽŠÍ
ŽIVOČICHOVÉ
*BEZOBRATLÍ
*Nejpočetnější
skupinu tvoří hmyz.
*Největší řád z
hmyzu jsou brouci.
*Přes 400 000 druhů
*Hmyz – motýli –
druhý největší řád
z hmyzu
*(180 000
druhů)
*BEZOBRATLÍ
*BEZOBRATLÍ
*BEZOBRATLÍ
*RYBY
*OBOJŽIVELNÍCI
*PLAZI
*PTÁCI
*SAVCI
*OBRATLOVCI
*Tvar těla mají přizpůsobený k
životu ve vodě.
*RYBY
*Nejsou plně
přizpůsobeni k
životu na souši.
*V mládí žijí ve
vodě a v
dospělosti na
souši.
*OBOJŽIVELNÍCI
*Tělo pokryto šupinami,
štíty
*Studenokrevní
*Vejcorodí
*PLAZI
*Přední končetiny – křídla
*Vejcorodí
*Tělo pokryto peřím
*9 978 druhů
*PTÁCI
*Teplokrevní
*Sají mateřské mléko
*Mláďata se rodí živá
*5 500 druhů na světě
*SAVCI
* POUŽITÉ ZDROJE
•
Soubor:Krompootdoodgraver Nicrophorus vespillo achter grassprietje.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 5. 6. 2006, 17:43 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krompootdoodgraver_Nicrophorus_vespillo_achter_grassprietje.jpg
•
Soubor:Colorado potato beetle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 8. 2. 2005, 15:12 [cit. 201202-14]. Dostupné z: s.wikipedia.org/wiki/Soubor:Colorado_potato_beetle.jpg
•
Soubor:Lady beetle.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 29. 4. 2006, 16: [cit. 2012-02-14].
Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lady_beetle.jpg
•
Soubor:Acherontia atropos01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 30. 8. 2005, 17:22, 28. 4.
2010, 15:36 Náhled verze z 28. 4. 2010, 15:36 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Acherontia_atropos01.jpg
•
Soubor:Thomas Bresson - Citron-1 (by).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 16. 7. 2009, 19:52
[cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thomas_Bresson_-_Citron-1_%28by%29.jpg
•
Soubor:Piéride du chou.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 11. 11. 2007, 23:06 [cit. 2012-0214]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pi%C3%A9ride_du_chou.JPG
•
Soubor:Kleiner Fuchs (Nymphalis urticae).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 8. 8. 2005, 16:26,
3. 8. 2009, 09:09 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kleiner_Fuchs_%28Nymphalis_urticae%29.jpg
•
Soubor:European honey bee extracts nectar.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 7. 12. 2006,
13:36 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_honey_bee_extracts_nectar.jpg
•
Soubor:Vespula germanica.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 27. 4. 2008, 19:13 [cit. 2012-0214]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Vespula_germanica.jpg
•
Soubor:Bombus terrestris1 trzmiel ziemny small.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 13. 11.
2004, 17:58 Náhled verze z 13. 11. 2004, 1 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bombus_terrestris1_trzmiel_ziemny_small.jpg
•
Soubor:Miñoca066eue.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28. 10. 2005, 21:37 Náhled verze z
28. 10. 2005, 2 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mi%C3%B1oca066eue.jpg
•
Soubor:Miesmuscheln Mytilus 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 5. 12. 2004, 11:36 [cit.
2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Miesmuscheln_Mytilus_2.jpg
•
Soubor:Common snail.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 20. 3. 2005, 12:25, 9. 3. 2006, 19:51
[cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Common_snail.jpg
•
Soubor:Araneus diadematus (aka).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 17. 5. 2005, 19:02
Náhled verze z 17. 5. 2005, 19: [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Araneus_diadematus_%28aka%29.jpg
•
Soubor:Heupferd fg01.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 5. 3. 2006, 15:49, 11. 9.
2006, 11:51 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heupferd_fg01.jpg
•
Soubor:Moving Octopus Vulgaris 2005-01-14.ogg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 15. 1.
2006, 17:01 Náhled verze z 15. 1. 2006, 17 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Moving_Octopus_Vulgaris_2005-0114.ogg
•
Soubor:Atlantischer Lachs.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 24. 4. 2005, 20:20, 6. 4.
2007, 12:59 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Atlantischer_Lachs.jpg
•
Soubor:Anguilla anguilla.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anguilla_anguilla.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San
Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 21. 8. 2005, 15:10 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anguilla_anguilla.jpg
•
Soubor:PercheCommune.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 26. 7. 2008, 11:22 [cit.
2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PercheCommune.jpg
•
Soubor:Mlok.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 29. 3. 2009, 20:17, 29. 3. 2009, 20:27
[cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mlok.JPG
•
Soubor:European Common Frog Rana temporaria (cropped).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia
Foundation, 24. 8. 2008, 16:29 [cit. 2012-02-14]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:European_Common_Frog_Rana_temporaria_%28cropped%29.jpg
•
Soubor:Viperaberus2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 29. 4. 2005, 14:08 Náhled
verze z 29. 4. 2005, 14: [cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Viperaberus2.jpg
•
Soubor:Emys orbicularis 2009 G1.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2. 1. 2010, 20:28
[cit. 2012-02-14]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Emys_orbicularis_2009_G1.jpg
•
Soubor:Conolophus subcristatus (North Seymour 3).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,
10. 8. 2008, 10:57 Náhled verze z 10. 8. 2008, 10: [cit. 2012-05-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Conolophus_subcristatus_%28North_Seymour_3%29.jpg
•
Soubor:House sparrow04.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 28. 10. 2006, 10:29 [cit.
2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:House_sparrow04.jpg
•
Soubor:Kaiseradler Aquila heliaca amk.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 4. 5. 2008,
14:46 Náhled verze z 4. 5. 2008, 14:46, 5. 5. 2008, 17:27 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaiseradler_Aquila_heliaca_amk.jpg
•
Soubor:Pink Dolphin.JPG. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 11. 2. 2007, 07:59, 17. 2.
2007, 17:24 Náhled verze z 17. 2. 2007, 17:24 [cit. 2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pink_Dolphin.JPG
•
Soubor:Eberswalde zoo 014.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 9. 12. 2004, 13:39 [cit.
2012-05-27]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Eberswalde_zoo_014.jpg

similar documents