Het archief van Nederland 4.1 NL in beweging

Report
Het archief van Nederland
4.1 NL in beweging
NL heeft door de tijd heen een reis van ±10.000 km gemaakt.
Suriname  Huidige ligging
- Onderweg kwam het grondgebied van NL steeds in ander e
klimaatgebieden terecht.
- De lagen waaruit NL is opgebouwd, zijn gevormd tijdens die
reis.
- Dat kon alleen maar gebeuren (die laagjes op elkaar),
wanneer NL langzaam maar zeker aan het dalen was. NL
maakte dus deel uit van een groot dalingsgebied = een
gebied dat milj. jaren lang wegzakt en wordt opgevuld met
sedimenten.
Bodembeweging in NL
Deel van NL dat
langzaam daalt
Schanierpunt
Deel van NL
dat langzaam
stijgt
Hoezo Nederland daalt?
NW-NL daalt langzaam.
Oorzaak:
• Isostasie = het evenwicht dat een drijvend voorwerp zoekt
Een ijsberg drijft in water,
waarbij een aanzienlijk deel
van de ijsberg zich onder
het wateroppervlak bevindt.
Op dezelfde manier "drijft"
de aardkorst op de mantel
Effect van afzetting en erosie
Als grote hoeveelheden sediment worden afgezet in een
bepaalde regio, zal het gewicht van het sediment zorgen dat
de lithosfeer in zijn geheel naar beneden zakt. Een voorbeeld
is de Noordzee, waar op het moment grote hoeveelheden
sediment naartoe gevoerd worden door rivieren. De korst
onder de Noordzee zakt langzaam. Het tegenovergestelde
effect vindt plaats als een grote hoeveelheid van de lithosfeer
wordt afgeërodeerd, zoals in een gebergte als de Alpen. In
zo'n gebied zal de lithosfeer omhoog komen (tektonische
opheffing), waardoor het gebergte weer verder kan eroderen.
Door dit effect kan onderliggend en dus ouder gesteente aan
de oppervlakte komen dat op grote diepte heeft gezeten.
Ligging NL en vorming grondlaag
Tropische planten sterven
af en vormen de bodem
van NL.  De
sedimentlagen daar
bovenop zorgen voor
samenpersing  ontstaan
steenkool.
Ligging NL en vorming grondlaag
NL was een ondiepe zee.
Er was sprake van
woestijnomstandigheden,
dus zeer warm  het
zeewater verdampte en het
zout bleef achter 
steenzout.
Ligging NL en vorming grondlaag
NL was eigenlijk niet meer
dan de bodem van een
subtropische zee  ontelbare
kalkskeletjes en schelpen van
dieren die in de zee hebben
geleefd, hebben de kalksteen
gevormd.
Ligging NL en vorming grondlaag
NL was/is het doucheputje
van NW-Europa  Dikke
pakketten zand zijn afgezet
door eerst woest, en tegenwoordig
rustig stromende rivieren.

similar documents