História bývania

Report
História bývania
2012
Vývoj obydlí
 Jaskynné obydlia J Afrika pred 1 mil. rokmi
 Kruhy z kameňov J Afrika pred 700 tis. rokmi
 Neopracované priečky
Francúzsko, pred 130
tis. rokmi
 Kruhové stavby Ukrajina, pred 44 tis. rokmi
 Hlinené domy
Palestína, pred 9 000
 Pravouhlé obydlia Anatólia, pred 7 000 rokmi
rokmi
Vývoj obydlí
Vývoj obydlí
Jaskyne a skalné previsy v neolite
Jaskyňa Lazaret, Francúzsko
 Leží vo V predmestí mesta Nice. Nálezisko zo staršej doby kamennej. Nachádza
sa 20 000 fragmentov prehistorických zvierat a časť lebky 9 ročného chlapca
proto Neandertálskej skupiny obyvateľov spred 200 000 rokov
 Veľkosť obydlia 11x3,5m, z troch strán
ohraničené stenami jaskyne a štvrtá strana
je ohraničená sínusovou líniou veľkých
kameňov. Súčasťou obydlia sú aj dve
kruhové ohniská.
 Predpokladaný vek: 130 000 – 170 000 rokov
 Priečky a strieška stavané z dreva a kameňa
Lazaret Cave (Nice, France)
http://i1.stay.com/images/venue/209/28/f9ca6f15/grotte-du-lazaret.jpg
Stavby z mamutích kostí
 V Európe a Strednej Ázii
pred 25 – 12 000 rokmi
 30 takýchto obydlí
v Čechách, Poľsku
a na Ukrajine
 Oblúkovitá stavba, priemer
5 – 6 m. Dolné čeľuste a iné kosti
sa položili na rám z klov a
prekrylo sa to mamuťou kožou.
Výskumné práce v Mežirič, Ukrajina
Najstaršie osídlenie v Jerichu
Palestína
Jericho je považované za jedno z
najdlhšie kontinuálne osídlených miest na
svete. Prvé osídlenie (osada Tel esSultan) je datované pred rokom
9000 pred Kr. Najstaršia osada sa
nachádzala v dnešnej lokalite Tel esSultan (Sultánov kopec), niekoľko
kilometrov od súčasného mesta. Slovo tell
v arabčine znamená mohylu a v
Archeologickej terminológii predstavuje
Umelo vytvorené návršie, ktoré vzniklo
postupným vrstvením osídlení nad sebou.
Takéto návršia sú typické pre Blízky
východ a Anatóliu.
Catal Hüyük
Anatolia
 Çatal Hüyük (též
Çatalhöyük alebo Çatal
Höyük) bola osada v južnej
Anatólii, ktorá existovala v
období neolitu a chalkolitu,
približne medzi rokmi 7500
až 5700 p.n.l. Jedná sa o
najväčšie a do dnešnej doby
najzachovalejšie
archeologické nálezisko z
tejto dejinnej epochy.
 Prekvitajúce mesto zhruba 7
000 rokov pr.n.l.
Klimatické podmienky a
stavebný materiál
Horúce suché klimatické podmienky s páliacim slnkom –
murivo, hlina, hrubé múry, ploché strechy, vysoké stropy
s malými otvormi umiestnenými vysoko v smere
prevládajúcich studených vetrov
Amarna, Egypt, 1350 pr.n.l.
Klimatické podmienky a
stavebný materiál
Suché, horúce klimatické
podmienky:
Obydlia vytesané do skál
(tufy)
Kappadokia (Anatólia)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cappadocia_Turkey.jpg
Klimatické podmienky a
stavebný materiál
 Tropické, horúce a vlhké klimatické podmienky: ľahké vzdušné
stavby podporujúce prúdenie vzduchu – stoja na koloch, šikmé
strechy (Rovníková Afrika, JV Ázia, Str. a J Amerika) Nástenné
reliéfy z Egypta 1 500 rokov pr.n.l.
 Studené klimatické podmienky: v strede stavby ohnisko, dom
čelom otočený
k slnku, strechy šikmé
Kamenná architektúra
 Kamenné múry
Blízky východ skôr než 8 000
pr.n.l.
 Kamenné chrámy Malta a Gozo skôr než
3 500 pr.n.l.
 Megalitické hrobky
Írsko skôr než 3 100 pr.n.l.
 Kamenné domy skôr než 3 000 pr.n.l.
 Pyramídy
Egypt skôr než 2 630 pr.n.l.
 Kyklopské murivo Peru, asi 1 500
Kamenná architektúra
 Pojem na označenie budov a stavieb z opracovaného kameňa
 Tradície na miestach výskytu kvalitného kameňa
 Egypt prevážal až tisíc tonové bloky stovky kilometrov zvyčajne
loďami
Kamenná architektúra
Megalitický chrám
v Ggantiji, Gozo:
 Postavený medzi rokmi 3 800 –
3 000 pr.n.l.,
 Niektoré bloky vážia 20t, sú
dôkladne opracované a
pospájané,
 Podľa legiend má byť Gozo
bájny ostrov z gréckych mýtov,
kde Odyseus prežil niekoľko
rokov s nymfou Kalypso.
Nymfy boli v gréckej a rímskej mytológii smrteľné, nižšie bohyne, ochrankyne miest, ktoré obývali.
Kamenná architektúra
 Menhir (v bretónčine: men = kameň, hir = dlhý) je praveký
kamenný kultový pilier zasadený do zeme vo forme neotesaného
obelisku.
 Menhiry by patrili medzi plastiky, ale pevne vztýčený kameň je aj
základom stavebného umenia. Nie náhodou sú menhíry blízke
dolmenom, v ktorých sa ešte jasnejšie prejavujú základy
architektúry.
Egyptské pyramídy a chrámy
 Kamenná architektúra sa zrodila v Egypte. Egyptské pyramídy sú jediný zo siedmich
divov, ktorý sa zachoval dodnes a zároveň sú aj divom najstarším. Starovekí
Egypťania ich postavili už pred 5 000 rokmi. Pyramídy boli vlastne obrovskými
hrobkami faraónov starovekého Egypta. Najznámejšia a najväčšia je Veľká pyramída v
Gíze (známa aj ako Cheopsova pyramída alebo Chufevova pyramída), ktorá bola
postavená asi v roku 2580 pred Kr. a je vysoká 137 m.
Egyptské pyramídy a chrámy
Stupňovitá Džoserova pyramída
2 630 pr.n.l. Malé vápencové
kvádre uložené s minimom
spojov. V popredí svätine v tvare
stavieb z tŕstia a rohožového
pletiva
Údolný chrám faraóna Chafreho
(Rachefa), Giza, Egypt, 2 500 pr.
n.l. Ružové granitové monolity z
Asuánu – 700 km vzdialeného.
Strechu pôvodne tvorili žulové
platne
Monumentálne a architektonické kamenné diela
mimo Egypta, Južná Amerika
Mesto Macchu Picchu, Peru
(r. 1 440-1 532), postavené na
vrchole hory 2 350 m n.m.

Kyklopské murivo (v jednom bode sa
stretajú tri styčné škáry)

Kamenné murivo môže byť vytvorené:
z lomového kameňa (kyklopské murivo)
Monumentálne a architektonické kamenné diela
mimo Egypta, Južná Amerika
Architektúra Aztékov:
Pyramídy v Tenochtitlane
(asi r. 1 400), Mexiko
Monumenty Mayov:
Hrobka v Palenque, Mexiko,
(približne r. 675)
Monumentálne a architektonické kamenné
diela mimo Egypta - Grécko
V Európe najvýznamnejší
rozvoj kamennej
architektúry v Grécku.
Konštrukcia vychádzala z
foriem drevených stavieb
so stĺpmi, nízkych
Šikmých striech s
Vyčnievajúcimi trámami.
Trojuholníkové
štíty a rímsové výstupky
zdobili sochy
Partenón 447 – 438
pr.n.l.
Oblúky, klenby a kupoly
Krakorcová technika prekladania
kvádrov - Atreova pokladnica v
Mikénach (asi 1 350 pr.n.l.)
Oblúk: Výstavba mostov a
akvaduktov - Pont du Gard,
Francúzsko
Oblúky, klenby a kupoly
Koloseum Rím
Panteón Rím

similar documents