6 Vwo ouderavond 2014

Report
Welkom
Ouderavond klas 6 Vwo
14 oktober 2014
De klassen
• 2 klassen
• 36 leerlingen
• Profielen:
Cultuur & Maatschappij: 3 leerlingen
Economie & Maatschappij: 7 leerlingen
Natuur & Gezondheid: 12 leerlingen
Natuur & Techniek: 15 leerlingen
• Vwo met 17 Technasium, 7 Gymnasium en 29
Atheneum leerlingen
De mentoren
•
•
•
•
•
•
•
•
Dhr. Van Megen
Dhr. Bosboom
Mevr. Van Loon
Dhr. Van Hurne
Dhr. Lecluse
Mevr. Verlegh
Dhr. Van Albada
Mevr. De Vroom
Het Vwo Team
Doel en opzet van de avond
Doel
Introductie
Informatie
Vragen stellen
Agenda
De begeleiding van de mentor
Pauze
Introductie en algemene Info examenjaar
Vervolg na Vwo en Studiefinanciering
Organisatie leerjaar 6
• Jaarrooster/lessentabel: vakken gedurende het gehele
jaar
• Differentiatie-uren: 3 per kwartaal met bijspijkeren,
verrijking of verdieping
• OBD (overzicht belangrijke data)
• PTA (programma van toetsing en afsluiting)
Belangrijke data (1)
Schoolexamens
• 3 t/m 7 november 2014
• 19 t/m 23 januari 2015
• 27 maart t/m 2 april 2015
Rekentoets
• 20 maart 2015
• 28 mei 2015 herkansing
Profielwerkstuk inleveren:
28 november 2014
Profielwerkstuk presentatie: 11 december 2014
Meesterproef presentatie:
3 maart 2015
Laatste toetsdag (herkansen): 16 april 2015
Extra examentraining in april 2014
• Na periode 3 en voor de eindexamens zijn er verplichte
en facultatieve lessen ter voorbereiding van het CE
• Extra examentraining als extra service voor onze
leerlingen op vrijwillige basis
• Extern bureau, externe docenten, andere
studiematerialen, interne locatie
• Extra service vanwege lagere kosten en geen reistijd
Belangrijke data (2)
CENTRAAL EXAMEN 11 mei t/m 27 mei 2015
UITSLAG
11 juni 2015 (en 30 juni 2015)
DIPLOMA
3 juli 2015
Vwo: 16.30 uur (aula TP)
Havo: 19.00 uur (sporthal)
Mavo: 16.00 uur (sporthal)
Wanneer geslaagd?
• Voor CE cijfers gemiddeld 5,5 of hoger
EN
• Voor alle eindcijfers alle vakken 6 of hoger of
• Maximaal 1x5 en rest eindcijfers hoger of
• 2x5, 1x4 en 1x5, 1x4 met gemiddeld een 6
EN
• Rekentoets afgerond
• Van de Kernvakken Netl/Entl/Wis maximaal 1x5
• Nergens een eindcijfer 3 (ook niet als deel van het
combinatiecijfer)
• LO en CKV minimaal voldoende
Afdeling Vwo
•
•
•
•
•
•
Verlof regelen
Absentie
Inhaalregeling toetsen op donderdag 9e en 10e uur
Leerjaaroverleg
Tafeltjesavonden (1 december 2014 en 26 maart 2015)
Kijk regelmatig op de website (downloads afdeling Vwo)
LOB
Studie keuze
Welkom ouders van V6
14 oktober 2014
Een (on)zekere toekomst?
Onderwerpen
•
•
•
•
•
•
•
•
Keuzemogelijkheden na het vwo
Ontwikkelingen?
Door de bomen het bos…..
Aandachtspunten studiekeuze
Toekomstdossier
Aanmelden en loten
Studievoorschot
Ondersteuning
Keuzemogelijkheden
Na VWO:
• Universiteit (WO)
• University Colleges
• HBO: voltijd, 3-jarig, duaal, A.D.
Bachelor-Mastermodel
Of…. iets heel anders:
• Studeren in het buitenland
• Deficiënties bijwerken
• Gap-year (breekjaar)
• Werken en studeren
• Reizen, au pair, …
Gezakt en dan?
Ontwikkelingen
•
•
•
•
•
•
Loting (numerus fixus) (tot 2017)
Opleidingsloting en instellingsloting
Decentrale selectie (criteria, vaardigheden, ervaring)
Testen en audities
Studiekeuzecheck /matching
BSA (Bindend Studie Advies)
• Studiekosten / kosten
• Behoud ov-kaart
• Datum aanmelding 1 MEI (of eerder)
Door de bomen het bos….
• Ruim 1200 opleidingen, en daarnaast…
– 470 bachelors (meerdere opleidingsplaatsen)
– 778 masters (meerdere opleidingsplaatsen)
• Taak decaan: organiseren en structureren van het
keuzetraject
• Marketing door opleidingen: kraaltjes en
spiegeltjes
• Wirwar aan digitale informatie, tests en
hulpmiddelen
Aandachtspunten bij studiekeuze
• Loopbaanperspectief en salaris
• Op kamers of niet, kosten, reisafstand,
sportfaciliteiten etc.
• Soms niet het goede pakket/profiel
• Match tussen persoonlijk profiel en
opleiding
Toekomstdossier
•
•
•
•
•
Studielast: ca. 40 studielasturen
Handelingsdeel in examen (vakken)
Verslaglegging
Eindgesprek met decaan of mentor
Reflectie op keuzetraject
http://hooghelandtph.dedecaan.net
- Landelijke decanenwebsite/netwerk.
- Informatie up-to-date en schoolspecifiek.
- Uitwisseling informatie voor leerlingen, ouders/verz,
mentoren en decanen  aanvullend communicatiemiddel.
- Mogelijkheid tot het invullen en volgen van het keuzeproces
via Keuzeweb (portfolio).
Aanmelden & loten
Aanmelden via internet: DigID verplicht
• www.duo.nl (studiefinanciering/ lening)
• www.studielink.nl (aanmelding opleiding)
Belangrijke data met betrekking tot aanmelden:
• 1 oktober: start aanmelden via Studielink
• 1 januari: opleidingen met aanvullende eisen
• 1 mei: aanmelden alle overige opleidingen
• Voor alle opleidingen: controleer websites!!!
Loting:
• In april deflintief bekend voor welke opleidingen/studies
• Sommige studies hanteren “decentrale selectie”
• Uitslag loting pas in juli bekend, dus ook “plan B”
Kosten studeren
Collegegeld
1906 euro
Studiekosten
830
Kamerhuur
3600
Levensonderhoud 3800
Verzekeringen
1028
Totaal per jaar
11.164 euro
Studievoorschot
Financiën
• Lagere inkomens: aanvullende beurs mogelijk
• Studievoorschot = lening tegen lage rente
terugbetalen in max. 35 jaar (daarna kwijtschelding)
• Aflosbedrag naar draagkracht, max 4% van inkomen
• OV-kaart blijft voorlopig bestaan
• Aanvullende beurs wordt gift bij behalen diploma
• M.i.v. studievoorschot is student niet meer gebonden aan
bijverdiengrens.
• http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronderwijs/documenten-enpublicaties/publicaties/2014/06/02/factsheet-schuldenlenen-en-terugbetalen.html
Ondersteuning
•
•
•
•
•
•
•
•
Aanmelden voor open dagen noodzakelijk!!!
Thuis ook onderwerp van gesprek
(Samen) open dagen bezoeken
Kwaliteiten/interesses van uw kind benoemen
Stimuleren, belangstelling tonen, ordenen
Laat uw kind kiezen binnen zijn mogelijkheden
Op school: mentor en decaan
Onzekerheid nuanceren en accepteren
Kiezen is een werkwoord………
Tips
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tijdig beginnen, open dagen inplannen
Proefstuderen mogelijk
Sterke en zwakke punten benoemen
Breed oriënteren
Meerdere bronnen gebruiken
Studies onderling vergelijken
Steden vergelijken
Praten met studenten en pas afgestudeerden
Spreekt het beroepsperspectief aan
Beslissing moet goed voelen
Tot slot
Websites:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.duo.nl
www.studielink.nl
www.studiekeuze123.nl
www.HBOstart.nl
www.Universiteitstart.nl
www.wilweg.nl (buitenland)
www.nuffic.nl (buitenland)
http://hooghelandtph.dedecaan.net
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hogeronderwijs/studiekeuze-en-toelating
• http://www.studiekeuze123.nl/images/Studies_WO_vwo.pdf
• http://www.studiekeuze123.nl/images/Studies_HBO_vwo.pdf
Vragen?
Tot ziens!
Na de pauze
B103 Lcw en Abn (niet aanwezig Bbg)
B101 Hng en Vrn (niet aanwezig Vlw en Mgd)

similar documents