Jef Heyse - Brussels Metropolitan

Report
Juridisch en financieel kader
Jef Heyse
(Radiuz Total Mobility)
België – Nederland
verschil moet er zijn
De Mobiliteitskaart en het Mobiliteitsbudget
in een veranderend fiscaal regime
Jef Heyse
Radiuz BV
• Ecomobiel – september 2011
Lancering Radiuz Total Mobility
• 23 april 2012
• Voorjaarsnota 2012
• Verkiezingen 12 september 2012
• Ecomobiel – oktober 2012
Fiscale regels in NL (tot vandaag) (1)
• Auto van de zaak:
- tot 500km privé gebruik: gratis voor medewerker
> 500km privé gebruik: bijtelling
• Bijtelling:
afhankelijk van cataloguswaarde en de “groene”
vervuilingsfactor
- 25%, 20%, 14%, 0% optellen bij het jaarinkomen
• Escape – vluchtroute:
KM-administratie bijhouden
750.000 leaserijders ongeveer 200.000 geen bijtelling
... (de Nederlandse manier van belasting optimalisatie
voor witte boorden)
Fiscale regels in NL (tot vandaag) (2)
• Anderen – niet-auto van de zaak:
- max € 0,19 per KM vergoeding belastingvrij
• Woon-werk beperkt tot x km
(verhuispremie mogelijk)
• OV-abonnementen – belastingvrij
• Onkosten declaratie voor effectief gemaakte zakelijke
kosten
• OV – woon-werk: 2de klas
OV – zakelijk: 1ste klas
• Werkkostenregeling: 1,6 % van het salaris mag aangewend
worden om vergoedingen te geven ...
Mobiliteitsbudgetten in NL
• Werkgevers – werknemers spreken vooraf af
- woon-werk
- zakelijk
• Het resterend budget wordt (soms belastingvrij)
verdeeld:
- privé gebruik OV
- pensioen
• BEPERKT ingevoerd:
- HR heeft er geen zin in
- Medewerker gelooft niet in pensioen
- ...
Voorjaarsnota 2012
• Overheidstekort moet opgelost
• Europa kijkt mee
• Radicale aanpassingen fiscale regelingen
Fiscale regels in NL (vanaf 1-1-2013 ?)
• Woon-werk verkeer: ALTIJD belast
a. Lease rijders – ALTIJD bijtelling
b. Niet-lease rijders – vergoeding / voordeel in
‘natura’
• BTW verhoging van 19% naar 21%
• BTW-aftrek van Lease kosten beperkt (Woonwerk is prive > BTW over privé mag niet
afgetrokken worden)
• Bijtelling normen worden verhoogd)
Plus / Min
+ van bezit naar gebruik (van lease naar pool)
+ zakelijke & woon-werk carsharing zal toenemen
+ grotere variatie aan vervoersaanbod
+ meer zelfbeschikking
+ werk-gevers & -nemers moeten er samen uitkomen
+ filedruk verminderen door maatregelen
+ WKR aanpassen (tijdstip/modaliteit)
+ Thuiswerken – Meeting spaces
+ Aangepast gedrag – Slim Werken Slim Reizen Slim
Budgetteren
(* zie verslag MiniLab Syndesmo)
Plus / Min
- Verhoging kosten
- Koopkracht zal dalen
- Bereikbaarheidsinitiatieven uit het verleden
overboord
- Lease-auto gaat eruit
- Sociale onrust
- Minder OV gebruik
- Minder zakelijke ritten
(* zie verslag MiniLab Syndesmo)
Gevolgen en oplossingen
• Flexibel werken toestaan
Thuiswerk/Flexwerk
Tijdstip
• Kleinere lease-auto’s
• Meer pool-auto’s
• Meer carpoolen
• Meer fiets en e-bike
• OV-abonnementen RIP
• OV – Trein van 1ste naar 2de klas
(* zie verslag MiniLab Syndesmo)
One size fits all?
• De Mobiliteitskaart ... met een mobiliteitsbudget –
Administreert & verrekent
• Alle vormen van persoonlijke mobiliteit:
Woon-werk (geen BTW aftrek)
Zakelijk
Privé
• Voordelen:
Inzicht
Flexibel
Lastenverlichting
Fiscale optimalisatie
One size fits all?
• Mobiliteitskaart - Open voor ...
OV: trein, bus, tram, metro, veer, taxi
Fiets: OV-fiets, NS-scooter, Eigen fiets stallen
Auto: parkeren, tanken, electrisch laden
Autodelen: pool-auto, carpoolen
Werkplekken: off-site & vergaderlocaties
Administratie: declaraties
Informatiediensten
En nu ... Wait and see?
• NL:
• Verkiezingen – 12 september 2012
• Reparatieacties?
• BE:
• Open your eyes and see
• Introduceer de Europese Mobiliteitskaart
Meer info ...
• Jef Heyse
[email protected]
+31.6/262.402.10
•
Websites:
http://www.slimwerkenslimreizen.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.belastingdienst.nl/
•
Documenten:
MOBILITEIT & FISCALITEIT (In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de
Taskforce Mobiliteitsmanagement
9 september 2010 )
http://www.slimwerkenslimreizen.nl/documenten/155.pdf
Verslag miniLab Syndesmo - AWVN 21 mei 2012 over afschaffing vrijstelling kilometervergoeding
http://www.syndesmo.nl/nieuws

similar documents