Apotekare och receptarie

Report
Bli expert på läkemedel
Clary Holtendal, professionsrådgivare
Ervin Alic, studentansvarig
Sveriges Farmaceuter
Receptarie, Apotekare, Farmaceut,
Farmacevt…
Vad är det egentligen för skillnad?
• Farmaceut är ett samlingsnamn för både
receptarier och apotekare
Apotekare= Farmaceut
Receptarie= Farmaceut
Farmaceut = Läkemedelsexpert
• Receptarie 3 år
• Apotekare 5 år
• Efter examen kan man ansöka om legitimation
(krav för arbete inom hälso- och sjukvård)
• Inte bara på apotek
• Bred arbetsmarknad, många möjligheter!
Behörighet
• Receptarieprogrammet 3 år
Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy A, Ke B
och Ma D (varierar något mellan studieorterna)
• Apotekarprogrammet 5 år
Grundläggande behörighet samt Bi B, Fy B, Ke B
och Ma D
• Naturvetenskapligt basår - möjlighet
Var läser man?
• Apotekarutbildning
Uppsala, Göteborg eller Umeå (distans)
• Receptarieutbildning
Uppsala, Göteborg,
Karlstad (distansmöjlighet),
Kalmar (distansmöjlighet) eller Umeå (distans)
• I Umeå finns möjlighet för receptarier att läsa vidare till
apotekare, via ett två-årigt masterprogram
Vad läser studenterna?
Apotekare gör 6 månaders praktik på apotek
Receptarier gör 3 månaders praktik på apotek
Vad kan en farmaceut?
• Hur läkemedel utvecklas
• Hur läkemedel fungerar
• Hur man använder läkemedel på bästa sätt
Therese, apotekare
Nordisk produktchef, ACO hud NORDIC
Driver en enhet som ansvarar
för utbildning internt och externt,
t.ex. gentemot apotek och vård.
Arbetar med att ta fram nya läkemedel.
Shabnam, receptarie
Apoteket AB
Hjälper apotekets kunder med att välja rätt
läkemedel, och att informera kring
användningen
Johan, apotekare
Apotekschef, Apoteket AB
Jobbar med att driva ett apotek, det vill säga
leder personalen men jobbar även med att
informera och lämna ut läkemedel till kunder
Kristina, receptarie
Apotekets produktion och laboratorier
Tillverkar individanpassade läkemedel. Ibland
skriver läkare ut mediciner som inte finns
färdiga.
Jonatan, apotekare
Stockholms läns landsting
Utbildar läkare och annan vårdpersonal i
läkemedelskunskap. Gör
läkemedelsgenomgångar och kontrollerar
patienters läkemedelsanvändning.
Charlotta, receptarie
Produktspecialist, Alcon ögonläkemedel
Jobbar med försäljning av ögonläkemedel
gentemot läkare, sjuksköterskor och
apotekspersonal.
Gott om jobb och bra lön
• Nio av tio får jobb direkt efter examen!
• Ingångslön ca 26 000-30 000 kr.
• Arbetslöshet:
Receptarier 0,8%
Apotekare 3,3%
(Arbetslöshet Sverige ca 7%,
eftergymnasialutbildning ca 5 %)
Receptarier
• 3-årigt program
• Flesta jobbar med information och rådgivning på
apotek
• Läkemedelstillverkning på sjukhusapotek
• Läkemedelsföretag och myndigheter
• Möjlighet att läsa vidare efter examen.
Masterprogram i ex läkemedelsutveckling eller
läkemedelsandvändning
• Finns i Sverige, Norge och i Finland
Apotekare
• 5-årigt program
• Forskningsförberedande
• Landsting, myndigheter, apotek,
läkemedelsföretag
• Ofta i ledande befattningar eller
specialisttjänster
• Internationell examen, kan arbeta i hela EU
Mer information
sverigesfarmaceuter.se
saco.se
[email protected]
[email protected]

similar documents