Kronolekt - Svenska1KlaraSodra

Report
Vad är språksociologi?
En vetenskapsgren som behandlar språkets
funktion i ett samhälle.
Språklig variation (Varieteter)
De 6 lekterna
 Dialekt
 Idiolekt
 Sociolekt
 Kronolekt
 Sexolekt
 Etnolekt
 Dialekt: Tal
som är karaktäristiskt för ett
visst geografiskt område. Uttal, böjning,
ordförråd, satser och meningars
uppbyggnad. Regionalt färgat språk.
http://www.youtube.com/watch?v=UxsBtdQk7FM – Stockholmska
Jämtland, Åsarne socken
Inspelat 1959
KI: Kvinnlig informant, född 1886 (73 år)
http://www.sofi.se/11707
Älvdalska
http://www.youtube.com/watch?v=msVZb0GZ6VA
I vilka sammanhang ger dialekt ett
maktövertag?
I vilka sammanhang kan dialekt ses som
något negativt?
 Idiolekt:
En persons egna sätt att tala.
Man ändrar sitt sätt att tala beroende på
situation och umgänge.
I vilka sammanhang ger idiolekt ett
maktövertag?
I vilka sammanhang kan idiolekt ses som
något negativt?
 Sociolekt: Hur
man talar inom olika
sociala grupperingar, samhällsklasser,
yrken, olika skolor.
http://www.youtube.com/watch?v=HDw33
iLMKS8 – Jan Guilluo
http://www.youtube.com/watch?v=umQUT
HjOXV8 – Stefan Sundström
I vilka sammanhang ger sociolekt ett
maktövertag?
I vilka sammanhang kan sociolekt ses som
något negativt?
 Kronolekt: Hur
personer med olika
åldrar talar, framförallt med andra
personer i samma ålder.
I vilka sammanhang ger kronolekt ett
maktövertag?
I vilka sammanhang kan kronolekt ses som
något negativt?
 Sexolekt: Kommunikativa
drag kopplade
till en persons kön, det vill säga, manligt
sätt och kvinnligt sätt att tala.
I vilka sammanhang ger sexolekt ett
maktövertag?
I vilka sammanhang kan sexolekt ses som
något negativt?
 Etnolekt: Hur
etnisk tillhörighet kommer
till uttryck vid mötet av olika
minoritetsspråk och majoritetsspråk.
Handlar inte om en viss grad av
behärskning av språk utan en mer eller
mindre medveten markering av etniska
tillhörigheten. Flera språkliga drag från
flera olika etniciteter samspelar. Etnolekt
är en medveten markering för att tala om
vem man är och var man kommer ifrån.
I vilka sammanhang ger etnolekt ett
maktövertag?
I vilka sammanhang kan etnolekt ses som
något negativt?
Kodväxling: En person blandar två språk
(eller flera språk). Detta kan märkas dels
när en person, i samma mening,
använder ord från två olika språk.
Kodväxling kan också vara när en person
talar ett språk men böjer det efter
grammatiska regler från ett annat språk.
Det handlar helt enkelt att man kan se
spår av flera språk när en person talar.
Inställning till människors
 Dialekter
 Idiolekter
 Sociolekter
 Kronolekter
 Sexolekter
 Etnolekter

similar documents