Utb-civ-om-elskador

Report
Mål med dagen
-Samförstånd
-Information om elskador
-Fallskador
-Teoretiskt (en del praktik) hur
ska en utbildning på till.
Elskador
- Lågspänning < 1000 volt
- Högspänning> 1000 volt
– Akuta
•
•
•
•
•
•
•
Hjärtstopp
Andningsbesvär
Brännskador
Medvetslöshet
Nerv o kärlskador
Vätskebrist
Muskelkramper
- Strömgenomgång
- Ljusbågsolycka
• Möjliga skador
–
–
–
–
–
Nervskador
Rörelseapparaten
Hörsel
Psyke
Annat (grå starr)
Första hjälpen vid elskador
• Bryt strömmen
- Om inte det går, ta bort det strömförande.
• Starta 1:a hjälpen (inkl ”huvud till tå”)
– Strömstyrkan
– Hur lång tid har strömmen flutit genom kroppen
– Vilken väg har strömmen tagit
– Kroppens kontaktyta
• Ge vatten (vid icke medvetslöshet)
• Till läkare
Hur länge kan en medvetslös person
ligga på rygg?
Första hjälpen/HLR (hjärtstartare)
•
•
•
•
•
•
L Livsfarligt läge
A Andning
B Blödning
C Cirkulationssvikt
Huvud till tå undersökning (fallskador)
Elskador
•
•
•
•
•
•
•
Vatten
Brand
El
Ras
Trafik
Hot
Undvik smitta
• Medvetandekontroll
• Andningskontroll (från ryggläge)
• Stabilt sidoläge (från ryggläge)
• SOS ALARM
-Ägs av stat, kommun och landsting
-15 platser
-830 anställda
-Omsätter 840 milj
-3,5 milj larmsamtal
-1 milj vårdärenden
– Vad har hänt
– Var har det hänt
– Antal skadade, vilka skador mm
– Namn
– Telefonnummer
Varje år drabbas cirka 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp. I cirka 5 000 fall
startas någon form av behandling och av dem överlever 500 personer.
De senaste två åren har antalet överlevande ökat från 300 till 500.
Hjärt-Lungfondens mål är att öka antalet överlevande till 1 200 inom en tioårsperiod.
Hjärtat stannar. Plötsligt hjärtstopp är när hjärtat drabbas av elektriskt kaos som gör att
det inte längre kan pumpa blod. Den som drabbas blir omedelbart medvetslös och slutar
därefter att andas.
Snabb insats räddar liv. Omedelbar hjärt-lungräddning, som håller igång
blodcirkulationen, i kombination med hjärtstartare är det enda sättet att rädda liv.
Elektriska chocker. En hjärtstartare ger vid behov en elektrisk stöt för att få hjärtat att
börja slå igen. Hjärtstartare kan användas utan förkunskaper eftersom den ger
instruktioner till användaren.
Varje minut räknas. Insatser under de första tre minuterna är det bästa sättet att rädda
liv. Den som drabbas av plötsligt hjärtstopp och får en stöt av en hjärtstartare inom 180
sekunder, har 75 procents chans att överleva. Ju tidigare stöt desto större chans.
HLR
• Visa hela förloppet = Målbild
• Syftet med HLR
• Vid andningskontroll
– 8-10 sek
– Osäker = andas inte
• Teori hjärtat
– Läge
– Antal hjärtslag
•
•
•
•
•
Visa instruera bröstkompressioner
Teori andningsapparaten
Visa inblåsningar
Öva enligt ovan
Pröva 2 och 2 i 2-minuterspass
– 15 – 20 min
hjärtlungräddning
• Personen visar livstecken
• Någon annan tar över
• Du inte orkar längre
– Kedjan som räddar liv
• Skaffa hjälp
• Ge 5 ryggslag
• Ge 5 buktryck
• Titta i munnen
• HLR
• Teori blod/blödning
– Hur mycket har vi
– Hur mycket kan vi mista
• Utan risk för hjärnskada
• Totalt
• Hjärtat/Blodkärlen
– Artärer
– Vener
– Var finns dom?
• Stoppa blödning med tryckförband
– Högläge
– Fingertryck
• Stoppa blödning med tillfälligt mtrl
• Orsak till cirkulationssvikt
– Inre eller yttre blödningar
– Svåra allergiska reaktioner (anafylaktisk chock)
– Vätskeförlust
• Brännskador
• Diaréer
• Förebygg cirkulationssvikt
–
–
–
–
Ligg ner
Eventuellt högläge på benen
Förhindra avkylning
Stanna kvar, visa omtanke
Undersök uppifrån och ned
– Huvud
• Ansikte
• Öron
• Hals
–
–
–
–
–
–
–
Bröstkorg
Buk, bäcken
Rygg
Armar
Händer
Ben
Fötter
Se
•
•
•
•
•
•
•
•
Lyssna
Andning
Blödning
Hud
Sår
Rörelse
Benbrott
Känsel
Smärta
Känn
Kropps-vikt (kg)
Huvud-vikt (kg)
Huvudets
del av hela kroppsvikten
Nyfödd
3,4 kg
0,7 kg
20,6%
9 månader
9,0 kg
2,2 kg
24,4%
18 månad
11,0 kg
2,7 kg
24,5%
3 år
15,0 kg
2,7 kg
18,0%
6 år
22,0 kg
3,5 kg
15,9%
10 år
32,0 kg
3,6 kg
11,2%
80,0 kg
4,8 kg
6,0%
Ålder
Vuxen
• Grupparbete
– Hur kan man/ni förebygga fallolyckor
• Redovisning med diskussion
•
•
•
•
Vem är du
Vad har hänt
Hur mår du
Lyssna
– Undvik råd
• Ge saklig information
– Ljug aldrig
• Stanna kvar
– Men du kan bli avvisad

similar documents