USAZENÉ HORNINY

Report
USAZENÉ HORNINY
Horniny usazené - sedimentární
•
•
•
•
Jakým způsobem se utvářely usazené horniny?
Z čeho vznikaly a stále vznikají?
Kde dochází k usazování hornin?
Jakou část tvoří usazené horniny na zemském
povrchu?
• Jmenuj některé z usazených hornin.
Horniny usazené - sedimentární
• vytvořily se usazováním (sedimentací)
úlomků hornin, schránek organismů,
rostlinných nebo živočišných těl
• k usazování docházelo a dochází především
na mořském dně, také na souši a ve sladké
vodě
• na zemském povrchu tvoří 95% hornin (v
zemské kůře 25%)
• uhlí, písek, vápenec, štěrk, ropa, pískovec,
rašelina, jíl, spraše, travertin, …
Usazené horniny tvoří vrstvy, více
vrstev nad sebou vytváří souvrství.
Tloušťka vrstvy se nazývá mocnost.
Nejstarší horniny jsou dole.
GRAND CANYON
• Během asi 20 milionů let trvajícího průtoku
obnažila řeka Colorado v Grand Canyonu
některé usazené horniny se střídajícími se
světlými a tmavými vrstvami. Na dně kaňonu
jsou horniny staré až 1 450 milionů let.
Rozdělení usazených hornin
úlomkovité
organogenní
(organické)
chemické
Úlomkovité usazené horniny
jsou tvořeny různě velkými úlomky hornin a
minerálů
nezpevněné
zpevněné
písek, štěrk
pískovec,
slepenec
(brekcie)
jíly, spraše
jílovce
Organické usazené horniny
vznikly z rostlinných a živočišných zbytků
rostlinný původ
živočišný původ
rostlinný i živočišný původ
Chemické usazené horniny
vznikají krystalizací z roztoků
dolomity
travertinový lom
Pískovec
Výskyt pískovců
• CHKO Labské pískovce
(Děčín, Ústí nad Labem)
• CHKO Český ráj
(Prachovské skály)
• Adršpach
Využití pískovce
Vápenec
Výskyt vápence
• Český kras
• Moravský kras
• Pavlovské vrchy
Využití vápence
Jíly- cihlářská a keramická
surovina, výroba žáruvzdorných
hmot
Spraše
žlutohnědá sypká hornina
V ČR v nížinách jižní Moravy
-Dyjskosvratecký úval a Dolnomoravský úval
mocnost kolem 5 – 15m, někde i přes 30m
střední Čechy, Plzeňsko
Travertin - uhličitanový sediment
vysrážený z pramenů bohatých na vápník a
oxid uhličitý
Využití
Opakování
Zkuste splnit následující úkoly:
• 1. Jmenujte usazené horniny organogenního původu
(rostlinného i živočišného):
• uhlí, ropa, rašelina, vápenec
• 2. Roztřiďte následující úlomkovité horniny na zpevněné a
nezpevněné:
• štěrk, písek, slepenec, spraš, pískovec, jíl, jílovec
• štěrk, písek, slepenec, spraš, pískovec, jíl, jílovec
• 3. S kterou horninou jsou spjaty pojmy:
• krápníky, skalní města, cihlářská hlína, léčebné zábaly, sochy
na Kuksu, úrodné půdy, stavebnictví – malta, hnojiva
• vápenec, pískovec, jíl, rašelina, pískovec, spraše, písek,
vápenec (dolomit)
Použité zdroje:
http://www.cestovani.mediashow.cz/cesko/cesky-kras-nabizi-krasnou-clenitou-krajinu-s-jeskynemi.html
http://myways.wz.cz/USA/denik.htm
http://www.hemrjaroslavporici.webzdarma.cz/petrologie/usazene_horniny_ulomkovite.htm
http://iwiksblog.webnode.cz/skola-/a9-rocnik-zs/prirodopis/
http://usa.svetadily.cz/clanky/Grand-Canyon
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jeskyn%C4%9B_Balcarka32.jpg
http://www.national-geographic.cz/detail/uklizel-jsem-na-pousti-odpadkyunikatni-zpusob-jak-se-dostat-do-egypta-8707/
http://www.technicke-pamatky.cz/sekce/43/razovsk-tufity/
http://www.wellnessnoviny.cz/clanek/moravsky-kras-a-speleo-wellness/
http://www.rialto.cz/poznavaci-zajezdy/cr-a-okolni-zeme/labske-piskovce-aceskosaske-svycarsko.html
http://www.hobbystranky.cz/hobby_galerie/piskotka/labske-piskovce-2
http://www.national-geographic.cz/detail/video-projdete-se-grand-canyonem-zdomova-pomuze-vam-google-street-view-38485/
http://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-trendy/200731-prirodni-kamen-vynikaatraktivnim-vzhledem-a-nabizi-bohate-vyuziti.html
http://cestovani.jetel.cz/palavske-vrchy.php
http://www.mineralfit.cz/clanek/italie-zemi-co-stoji-za-podivanou
http://www.apulia-in.cz/stranky/nase-tipy/salento
http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/cement/baleny_cement/index.htm
http://www.forestina.cz/zbozi.php?type=48&type2=60&cat=60
http://www.ulli.cz/geocaching/243-gcxv9y-zelena-kaple
Přírodopis 9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, Nakladatelství Fraus, Plzeň 2007
http://www.agir-as.cz/apl01.htm
http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/fotoarchiv.php?foto=14881
http://vzdelavani.nepomucko.cz/cs/keramika-bez-hrncirskeho-kruhu
http://cs.wikipedia.org/wiki/J%C3%ADl
http://www.eco-world.de/scripts/basics/eco-wellness/magazin/basics.prg?a_no=236
http://www.geology.cz/aplikace/fotoarchiv/fotoarchiv.php?foto=13728
http://geologie.vsb.cz/Sedimentologie/textova%20cast/sedimentacni%20prostr/Eolick%
C3%A9%20sedimenty.htm
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/mikro/travertin.html
http://www.kameno-komarek.cz/stavebni-vyroba-dlazby-obklady-sokly-schodyparapety.aspx
http://www.kameny.eu/o-kamenech/travertin.html
http://www.photoguide.cz/kola-jizerky-krkonose-2006/3.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spra%C5%A1
http://www.nazeleno.cz/vytapeni-1/kamna-1/uhli-2010-prehled-cen-jak-ho-vybrat.aspx
http://www.kameny.eu/produkty/indoor/kamenne-obklady/aegean-pebbles-beigetravertin.html
http://www.ped.muni.cz/wbio/studium/stud_mat/Mat-mat.htm
http://bicykle.vetroplachmagazin.sk/mali-alan-na-horskom-bicykli-96
http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/exkurze/2_den/
catalog%20data/15.html
http://www.ck-vikend.cz/index-turisticky-poznavacizajezd.php?AKCE=zajezd&KOD=dolomity-9

similar documents