Presentation från PIM-uppstart

Report
Välkomna!
PIM-uppstart V T2013
Dagens innehåll

Vad är PIM?

Varför PIM?

Var finns handledningarna?

Hur ska jag göra?

Vad behöver du?

Inlämningsuppgifter och upplägg

Inlämning av uppgifter

Kursupplägg

Om upphovsrätten

Creative Commons & gratis material

Hur du hänvisar rätt
Dagens innehåll
1. Vad är PIM?
2. Varför PIM?
3. Var finns handledningarna?
4. Hur ska jag göra?
5. Vad behöver du?
6. Inlämningsuppgifter och upplägg
7. Inlämning av uppgifter
8. Kursupplägg
9. Arbeta med upphovsrätten och PUL
10.Creative Commons & gratismaterial
11.Hur du hänvisar rätt
Vad är PIM?
 Praktisk IT- och mediekompetens.
 10 handledningar och guider på webben.
 PIM har utvecklats för att lärare ska kunna använda IT
i skolan och underlätta lärandet för eleverna.
 Webbplatsen är en del av ett regeringsuppdrag.
som Skolverket har att främja utveckling och
användning av informationsteknik i skolan.
 Det webbaserade studiematerialet består av tio
handledningar som visar hur olika programvaror kan
användas praktiskt i skolans verksamhet.
Pim startade 2006.
Mer än 162 av våra 290 kommuner har deltagit i Pim.
Var för PIM?





Möta samhällsutvecklingen
EU:s 8 nyckelkompetenser
Regeringens digitala agenda
Krav i skolans styrdokument
Kompetensutveckling
Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången
grundskola
•
kan använda modern teknik som ett verktyg för
kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande
- Lgr11
IT och lärande i Vår d & bildning








PIM
Fjärde nyckeln
Skolledarutbildning
Skoldatatek
IT-didaktiker
Digitala resurser för lärande
Nätverk och mötesplatser
Modellskolor
Var hitt ar du PIM?
På PIMs hemsida finns allt du behöver,
för att kunna genomföra alla uppgifter.
http://www.pim.skolverket.se/Windows7
Hur går det till?
1. Gå igenom handledningarna
2. Testa dina kunskaper och få tillgång till
inlämningsuppgifter
Adress: http://www.multimedia.skolverket.se/pedagoger/
Lösenordet: ros
3. Tre inlämningsuppgifter som lämnas till examinatorn
4. Diplomering och seminarium
Vad behöver du?







Dator med Windows 7
Headset, hörlurar och mikrofon
Officepaketet 2010
Audacity
PhotoFiltre
Photo Story
Microsoft Movie Maker
Tre inlämningsuppgif ter
1. Skriv ett informationsblad
 Du ska använda ett
ordbehandlingsprogram för att göra en
överskådlig och lättläst textsida.
 Texten kan exempelvis vara formulerat
som ett veckobrev till föräldrar eller ett
faktablad till elever.
 Du ska infoga minst en bild i dokumentet
och använda punktlistor.
2. Berätt a för andra
 I den här uppgiften ska du göra en
intresseväckande presentation.
 Du ska använda ett presentationsprogram till
exempel PowerPoint för att sätta samman
bilder och text.
 Målgruppen för din presentation kan till
exempel vara elever, föräldrar eller kollegor.
 Presentationen kan exempelvis vara utformad
som en startnyckel i ett ämnesområde, en
redovisning av ett temaarbete eller en saga.
3. Berätt a med bild och ljud
 I den här uppgiften ska du göra en film av stillbilder.
 Börja med att fundera över vad du vill att din film ska
handla om.
Till exempel:




en inspirationsfilm i ditt ämne.
en dokumentation av ett projekt .
en pedagogisk tankeställare.
en elevdokumentation.
 Din målgrupp kan till exempel vara elever, föräldrar eller
kollegor.
 Planera din berättelse så den blir 2-5 minuter lång.
Stöd och resurser
Examintaror
Tobias Strindlund
[email protected]
Tel: 018-72 723 93
www.konsultativtstod.uppsala.se
tobstri.konsultativtstod
[email protected]
[email protected]
Kalendarium
Uppstart
25/2
Allmän Workshop
7/5
15:30-17:30
Kom-igång
27/2
15:30-17:30
Photo Story
10/4
15:30-17:30
PowerPoint
7/3
15:30-17:30
PIM-torg
19/3
15:30-17:30
Avslutning
16/5
15:30-17:30
Upplägg
 Planera och påbörja dina självstudier – gärna
tillsammans med kollega/-or och kopplat till
undervisning.
 Räkna med ca 40 timmar till studier.
 Skicka in examinationsuppgift allt eftersom när
du är klar – ej dagen innan examination.
 Examinationsseminarier anordnas av
examinator.
 Uppgifterna ska handla om pedagogik. Utgå från
en pedagogisk tanken med dem.
Inlämning av uppgif ter
 Döp filerna till förnamn.efternamn.uppgift
 Uppgift 1, Word, är OK via e-post
 Övriga uppgifter skickar du som en
komprimerad mapp genom
www.sprend.com
Hur du arbetar med
upphovsrätt i skolan
Vad gäller?
Finns avtal?
Fria resurser?
Vem fråga?
Film om upphovsrätt
Kor t om upphovsrätt för lärare & elev
Lagen gäller alltid om inte upphovsmannen tillåter användning, spridning
eller bearbetning.
Detta görs genom upphovsmannen eller intresseorganisationer, tex STIM
och Bonus Presskopia.
För privat bruk gäller andra paragrafer.
Detta får du göra:





Egna bilder
När du och dina elever skapar egna bilder eller tar egna fotografier är ni själva upphovsmän.
Tänk på att fråga innan du publicerar bilder!
Andras bilder
Om du hittar en bild på Google, en annan blogg eller internetsajt kan du kontakta
blogginnehavaren och fråga om lov innan du publicerar bilden.
Text
Om du vill citera en text går det bra utan upphovsmannens tillstånd. Länka till andra
webbplatser.
Musik
Du får spela en CD-skiva i klassrummet.
SVT, UR och SR, YouTube.
Går bra att spela upp.
Ställ alltid frågorna




Vad gäller?
Finns avtal?
Fria resurser?
Vem fråga?
Avtal för kopiering i skolan
 Bonus Presskopia
 Rätt till kopiering i avtal för
kommunala skolor
 Kopior för den egna
undervisningen
 15 % får du kopiera
 Kompletterande kopiering
endast
 Dela till
undervisningsgruppen
 Offentliga gjorda svenska och
utländska verk
 Gäller EJ rörlig bild & ljud
Avtal för musik i skolan
Avtal för elever och lärare genom STIM.
Musik i media-licens
Du får lägga musik till bild- och filmproduktioner
Spela in skolkonserter kopiera dessa till elever,
lärare och målsmän
 Använda musik i skolans interna radio- och tvsändningar
 Sprida dina och elevernas egna ljud- och
bildproduktioner genom nedladdning eller streaming
via skolans webbplats
 Lägga ut musik på den
egna webbplatsen




Foto: Dunechaser
Hur du anpassar material
 Vem som helst kan anpassa
material åt elev med
funktionshinder
 Skanna in, öka textstorlek, för att
använda talsyntes
 Får ej spridas eller läggas på webb
eller lärplattform
 Talböcker (Ljud/DAISY) får bara
talboksberättigad elev kopiera på
olika sätt
Läs mer:
www.spsm.se
Hur du hänvisar rätt
 Uppge alltid vem som är
upphovsman
 I bildspel eller filmer lägger
du det i eftertexten
 I direkt anslutning till bild i
löpande text
 Clipart behöver inte ha
källhänvisning
Källa: www.unt.se
Visa film i skolan
Film (spelfilm) får du inte användas i skolan hur som helst.
Kontakta AV-media centralen för hjälp.
http://www.sli.se
Datorpr ogram och digit ala lär omedel
Får inte användas utan licens. Får aldrig
kopieras eller citeras.
Creative Commons
 Upphovsrättslicenser som kan användas
av vem som helst på det material man
själv har skapat.
 Licenserna är gratis att använda över
hela världen.
 Gör att du som upphovsman enkelt tala
om att du ger tillstånd till andra att de får
använda ditt verk och hur det får
användas.
 I skolan jobbar vi ofta med bilder och
musik hämtade från internet och våra
elever behöver få reda på mer om
upphovsrätt och att diskutera den etiska
sidan av kopiering.
http://www.creativecommons.se/
Hämta musik och bilder
 www.multimedia.skolverket.se
 www.fotofinnaren.se
 http://search.creativecommons.org/
 http://ordspråk.se
 www.stockexchange.com
Säker på nätet?
 Personuppgiftlagen – PUL
 Personuppgifter är allt som
kan identifiera en person tex
ett fotografi
 Harmlös uppgifter är OK ex.
bilder på klassresa på
skolans webb
 Hemlig identitet är inte OK att
publicera
 Datainspektionen
rekommenderar samtycke
med vårdnadshavare
Läs mer:
http://www.datainspektionen.se
Dr opbox och molntjänster
Inte godkänt i Uppsala kommun. Var försiktigt med känsliga uppgifter!
Länkar
Bra sidor att få inspiration och annat matnyttigt
 http://www.multimedia.skolverket.se/
Tema – Använda lärresurser
 http://www.lankskafferiet.org/v2/
 http://Insidan.uppsala.se/skoldatatek
Bra instruktion till hur du kan jobba med Photo Story
 http://www.multimedia.skolverket.se/Kurser/Presentera/Bildberattelser/PhotoStory/
Upphovsrätt
 www.kollakallan.skolverket.se
 www.bonuspresskopia.se
 www.webbstjarnan.se
Alternativa lärverktyg och anpassning
 www.spsm.se

similar documents