Ramavtal Fordon SKL Kommentus Inköpscentral

Report
Hur man praktiskt tillämpar
Fordon 2012-2
Uppdaterad 2013-04-03
Innehåll









UK mål med upphandlingen
Marknadsförutsättningar och behov
Ramavtalets omfattning
Villkor
”Nyttor”… med SKL Kommentus
Våra referenser
UM och leverantörer
Avropsstöd
Uppföljning
Så tänkte jag när arbetade med FFUn
Målen vid upphandlingen av fordon var följande:
- Fokus på säkerhet och miljö
- Ställa konkurrensen på sin spets vid förnyad konkurrensutsättning
- Brett avtal som tillgodoser 99% av fordonsbehoven
för UM/UE inkl. elbilar
- Möjlighet för UM/UE att vid avrop kunna precisera behov
- Ramavtalet innehåller bra krav på fordon som jag hoppas leder till en både trafiksäkrare och
miljövänligare fordonspark hos våra kunder, säger Fredrik Björnström, ansvarig upphandlingskonsult
Fordonsindustrin viktig …

Fakta om svensk fordonsindustri inklusive underleverantörer:
–
–
–
–



Sysselsätter cirka 110 000 personer i Sverige
En av våra största exportnäringar med ett exportvärde på 142 miljarder kr under 2011, vilket motsvarar 12%
av den totala svenska varuexporten
En betydelsefull näring när det gäller industriinvesteringar med en andel på 8% av svensk industris
investeringar under 2011
Svarar för en fjärdedel av hela industrins investeringar i forskning och utveckling
Branschen består av generalagenter där försäljning sker via återförsäljare. Vissa generalagenter
väljer att lägga anbud via en återförsäljare
Eftersom marginalerna är pressade för återförsäljarna så är en förutsättning för att uppnå avtal
med höga rabatter att volymen är tillräckligt stor för att även generalagenten ska engageras och
bidrar med stöd. En fördel vid nationellt samordnad upphandling
UM/UE registrerade 3979 fordon under 2012, nedan ser ni en tabell på nyregistrerade fordon i
Sverige
Källa: Bil Sweden den svenska branschorganisationen
för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och
bussar.
Ramavtalet omfattar
 Personbilar, skåpbilar, minibussar och lätta lastbilar upp
till 3,5 ton
 Drivmedel - bensin, diesel, gas och el
 Köp eller Leasing?
– Ramavtalet omfattar endast köp av fordon. Avropande myndigheter/enheter som
vill leasa sina fordon kan nyttja detta avtal för fordonsinköpet till leasingföretaget
och avropa leasingtjänsten från SKIs ramavtal för Vagnparkfinansiering,
http://www.sklkommentus.se/vagnparksfinansiering alt. använda eget leasingavtal
– Skälet till att leasing inte ingår i denna upphandling är att villkoren för leasing har
visat sig bli förmånligare vid märkesoberoende tjänsteupphandling än när leasing
inkluderas i upphandlingen av fordon
Villkor för ramavtalet





Avtalsperiod 2013-01-14 - 2015-06-30
Totalt sexton (16) avtalade
leverantörer
Avrop sker med förnyad
konkurrensutsättning utifrån angiven
funktionsbeskrivning
Revisionsmöjlighet
(uppföljningskontroll) är avtalad
Avtalet saknar förlängningsklausul
Nyttor… med ramavtalet
 Ramavtalet säkerställer att de fordon som går att beställa uppfyller de
miljö och säkerhetskrav som UM/UE ställer
 Brett utbud av fordon
 Mycket förmånliga priser, återförsäljarnas marginalerna är pressade men
med ramavtalets estimerade volymer får vi tillgång till generalagenternas
centrala rabatter. Detta gör att marginal för den lokala bilhandlaren blir
mindre pressad.
 Med den förnyade konkurrensutsättning kan priserna sjunka ytterligare
jämfört med generella rabatter som anges i ramavtalet
 Ramavtalet uppdateras fortlöpande med nya fordon utifrån angiven
kravspecifikation
 5-15% rabatt på Pb, 8-16,5% på Llb
 ”3-7%” ytterligare rabatt vid förnyad konkurrensutsättning
Referenser
 488 UM/UE är avropsberättigade på ramavtalet
 48 avropar på detta avtal idag (apr.-13)
– Karlskoga kommun, Tyresö Kommun, AB Enköpings Hyresbostäder, Alvesta
Kommun, Bjuvs kommun, Bollebygds kommun, Burlövs Kommun, Byggebo i
Oskarshamn AB, Båstads Kommun, EFO AB, Futurum Fastigheter AB, Habo
kommun, Herrljunga Kommun, Järfälla Kommun, Jönköpings kommun, Klippans
kommun, Köpings kommun, Leksands Kommun, Leksandsbostäder AB, Leva i
Lysekil, Lidingö stad, Lilla Edets Kommun, Ljungby kommun, Melleruds Kommun,
Nora kommun, Partille Kommun, Region Gotland/ Gotlands kommun, Rättviks
Kommun, Skinnskattebergs kommun, Skolfastigheter i Stockholm Aktiebolag,
Skurups kommun, Stockholms läns landsting, Strängnäs kommun, Svedala
Kommun, SKL, SYSAV, Tranemo Kommun, Trelleborgs kommun, Uppvidinge
Kommun, Vaggeryds Kommun, Vellinge Kommun, Vårgårda Kommun, Vänersborgs
Kommun, Värnamo Energi AB, Värnamo kommun, Västerås Stad, Öckerö kommun,
Östra Göinge Kommun, ….
Fordonsleverantörer
 Personbilar
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Caraboo AB
Citroën Sverige AB
Din Bil Sverige AB
Ford Motor Company AB
Hyundai Bilar AB
KW Bruun Autoimport AB (Peugeot)
Mercedes-Benz Sverige AB
MMC Bilar Sverige AB
Nimag Sverige AB (Suzuki)
Nissan Nordic
Renault Nordic AB
Svenska Bil i Norden AB
Toyota Sweden AB
Volvo Personbilar AB
 Transportfordon
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Caraboo AB
Citroën Sverige AB
Din Bil Sverige AB
Ford Motor Company AB
Isuzu Sverige AB
Iveco Sweden AB
KW Bruun Autoimport AB (Peugeot)
Mercedes-Benz Sverige AB
MMC Bilar Sverige AB
Nissan Nordic
Renault Nordic AB
Svenska Bil i Norden AB
Toyota Sweden AB
Kontaktlista leverantörer
Denna lista innehåller kontaktuppgifter avseende Leverantörernas kontaktperson/-er
vid förnyad konkurrensutsättning. Det är till nedanstående e-post som avropande
myndighet skickar , "Avropsmall" vid förnyad konkurrensutsättning.
Leverantör
Kontaktperson
e-post
Telefon
Caraboo AB
Citroën Sverige AB
Din Bil Sverige AB
Peter Söderberg
Kent Asplind
Nils Sjöberg
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0708-808881
08-474 53 32
08-553 867 74
Ford Motor Company AB
Hyundai Bilar AB
Isuzu Sverige AB
IVECO Sweden AB
KW Bruun Autoimport AB
Mikael Antonsson
Stefan Strand
Markus Lundevall
Peter Adler
Stefan Larsson
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0733-334301
070-6885046
070-3170634
031-57 83 02
08-555 433 25
Mercedes-Benz Sverige AB
Nimag Sverige AB
Nissan Nordic
Renault Nordic AB
Personbilar: Mats Johansson
Transportfordon: Helna Skagerlund
Carina Rushbrooke
Johan Palmér
Michael Wirbing
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
0702-412541
0702-197070
08-517 323 11
08-506 612 00
070-223 66 93
MMC Bilar Sverige AB
Martin Åhrbom
[email protected]
08-474 54 45
Svenska Bil i Norden AB
Martin Lennbom
[email protected]
08-505 692 15
Toyota Sweden AB
Volvo Personbilar Sverige AB
Benny Dahlström
Jenny Stark
[email protected]
[email protected]
08-706 71 74
031-3251012
Vad ska göras innan avrop
För att avropa från SKI:s ramavtal krävs att upphandlingschef, eller annan ansvarig, först godkänner SKI:s
allmänna villkor.
SKI:s allmänna villkor syftar till att säkerställa att UM/UE inte har parallella ramavtal samt att man följer
det villkor som står i ramavtalet.
Den som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet och
har inloggningsuppgift kan anmäla avrop via SKI:s hemsida.
1.
2.
3.
Du som är ansvarig för upphandlingsverksamheten inom en upphandlande myndighet eller enhet, kan anmäla avrop
via vår webbplats. För att kunna göra det måste du först logga in.
I vår avtalsdatabas hittar vårt ramavtal Fordon 2012-2 som vi har upphandlat. Ramavtalen finns på
http://www.sklkommentus.se/fordon
Har du fått inloggningsuppgifter från oss via post kan du logga in och anmäla intresse för att börja avropa på våra
ramavtal, som SKI gjort i eget namn.
Vem kan avropa?
För att vara avropsberättigad på de ramavtal som vi har upphandlat måste myndigheten/enheten på
förhand ha bekräftat sin avsikt att tillämpa ramavtalet. De som är avropsberättigade finns angivna i
bilaga ”Avropsberättigade” till ramavtalet.
Vad händer efter anmält avrop
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Inloggningsansvarig får ett svarsmail som bekräftar avropsanmälan
Om ni använder Tendsign som avtalsdatabas kan ni få avtalen utspeglade in
i er egen databas i anslutning till avropsanmälan
Vi meddelar varje fredag leverantören att avropsanmälan är gjord så att
leverantörer vet vilka som omfattas av avtalet
Leverantör tar påföljande måndag kontakt med Inloggningsansvarig eller
den som angivits som kontaktperson i samband med avropet för frågor om
den förnyade konkurrensutsättnigen
Var tydlig med när den förnyade konkurrensutsättningen ska ske och hur ni
vill att leverantören fortsatt ska agera
Efter leveransen, boka uppföljningsmöte med leverantören
Får du problem med leverantören kontakta SKIs kundtjänst
Avropsstöd



Vägledning för förnyad konkurrensutsättning på ramavtalet Fordon 2012-2
Mer utförlig information hittar ni på vår hemsida, där det även finns mallar att fylla i
Länk till avtalet http://www.sklkommentus.se/fordon
Förnyade konkurrensutsättningens steg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Beställaren gör sin beställning (avrop) samt preciserar vad de har för kriterier (krav, önskemål) i
avropsmallen.
Avropsmallen, se bild 15-17, skickas till samtliga leverantörer som erbjuder den typ av fordon som
avropet avser, se bild 8-9
I beställningen anges en tidsfrist för när svar från leverantörerna ska vara beställaren tillhanda
Leverantören ska skriftligt svara anvisad svarsmall med LCC-kalkyl
Inkomna anbud öppnas först när tidsfristen gått
Beställaren värderar inkomna anbud där anbud med lägst pris antas
Beställaren skickar tilldelningsbeslut (sitt val av anbud) till samtliga leverantörer med ett motiv till
beslutet
Beställningen skickas, alternativ, skriver beställaren ett tidsbegränsat beställningsavtal med den
leverantör som har lämnat det bästa anbudet på de kriterier (krav, önskemål) som beställaren
angett i sin förfrågan.
Avropsmall – vad ska fyllas i
1.
2.
3.
4.
Kontaktuppgifter
Förutsättningar, t ex när ni vill ha svar från leverantören, om det är
en enstaka beställning etc.
Avropsprecisering, vilken typ av fordon, vilket drivmedel tex bensin
eller diesel, hur många bilar ni önskar, se bild 13
Utvärderingskriterier, här viktar (rangordnar/bestämmer) ni vad
som är viktigt, se nedan
– Säkerhet (bör-krav), max 10 poäng
– Miljö (bör-krav), max 10 poäng
– Garantier (bör-krav), max 10 poäng
Avropsmall (I)

1. Kontaktuppgifter
Avropande
myndighet/enhet
Kontaktperson
Telefon
E-post
Adress
–
2. Förutsättningar
Sista dag för svar
Anbudets giltighetstid
20
20
-
-
-
-
Avtalstid
Tidsbegränsat
leveransavtal
Fr.o.m. 20
Enstaka beställning
t.o.m. 20
-
Körsträcka mil per år

-
kommer att användas
under ett år.
Kalkylränta %
–
3. Förutsättningar för LCC-kalkyl
Körsträcka
mil per år
Kalkylränta %
Drivmedelspris (exkl. moms)
Bensin
Fordons gas
Diesel
E85
Antal
användningsår
Beräknat
restvärde i
%
El

Din myndighets interna
ränta för investeringar,
lyssna med din
ekonomiavdelningen
Drivmedelspris (exkl. moms)
–
När LCC används i kontrakt mellan en kund och en leverantör begränsas omfattningen till det som
ingår i leverantörens ansvarsområde och som är möjligt att verifiera. Kunden definierar
randparametrar som till exempel livslängd, mantimkostnad för underhåll, specifik bränslekostnad
eller effektiv ränta för nuvärdesberäkning.
Uppskatta ett snitt på hur
mycket du tror att bilen
Räkna ut drivmedelspriset
genom att ta det aktuella
pump priset minus
moms
Avropsmall (II)
 Beräknat restvärde i %
– Antal procent av nypriset som du uppskattar att fordonet är värt när
det brukats i de antal användningsår som angivits. Ett riktvärde är
ca 50 % för en personbil som körs 2000 mil/år i 3 år.
Återförsäljarna kan tillhanda ett garanterat åtköpsvärde eller så
anger du ett annat restvärde om du vet att fordonet kommer att
användas hårt. Om du avropspreciserat att garanterat
återköpsvärde ska tillämpas så utelämnas denna uppgift i
avropsmallen.
– Leverantören anger då det garanterade återköpsvärdet som
restvärdet i LCC-kalkylen.
Avropsmall (III)
Fordonsgrupper
1. Avropsprecisering
Fordonsgrupp
Antal fordon
Drivmedel

Personbilar är kategoriserade som Aa-




Db. Det är vilken storlek på bil samt vilken
motorkraft ni är i behov av.
Fordonsklass A: Mindre småbilar
Fordonsklass B: Större småbilar
Fordonsklass C: Mellanstora bilar
Fordonsklass D: Stora bilar

Transportbilar är kategoriserade som
Övriga krav
2. Utvärderingskriterier
Kriterier
Vald viktning
Valbart intervall
Pris
%
10-90%
Säkerhet
%
0-90%
Miljö
%
0-90%
Garantier
%
0-90%
(Endast transportfordon)




Ea-G
Fordonsklass E: Minibussar med 5 eller 6
sittplatser utöver förarplatsen
Fordonsklass F: Minibussar med 7 eller 8
sittplatser utöver förarplatsen
Lätta lastbilar
Fordonsklass G: Lätta lastbilar med flak
Se förteckning över fordonsgrupper
(länk)
Avropsmall (IV)
Säkerhet (bör-krav), max 10 poäng
Nr
Beskrivning
Antal poäng för
uppfyllt bör-krav
1
poäng
2
poäng
Miljö (bör-krav), max 10 poäng
Nr
Beskrivning
Antal poäng för
uppfyllt bör-krav
1
poäng
2
poäng
3
poäng
4
poäng
5
poäng
6
poäng
Garantier (bör-krav), max 10 poäng
Nr
Beskrivning
Antal poäng för
uppfyllt bör-krav
1
poäng
2
poäng
3
poäng
4
poäng
5
poäng
 Säkerhetskrav (ex.)
– Antisladdsystem
– Krockkudde
 Miljökrav (ex.)
– Utsläpp av Co2 <110g/km
– Bullernivå <72dB bensinfordon
<73dB diesel
– System för sparsam körning
 Garantier
– Nybilsgaranti >5år
– Vagnsparksgaranti >3år
Ytterligare precisering av avropet vid
förnyad konkurrensutsättning
 Exempel på krav/önskemål som kan göras vid beställning
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Maximal leveranstid från beställningstillfället
Fordonet ska uppfylla gällande statlig miljöbilsdefinition
Auktoriserad service kan utföras inom x mil från fordonets stationeringsort
Drivmedel
Minst antal passagerarplatser utöver föraren, dvs det finns bilar för 3-7 personer
Fordonet ska kunna lasta minst hur många kg (gäller i första hand transportfordon)
Fordonet ska kunna lasta minst hur många m³ (gäller i första hand
transportfordon)
Fordonet ska vara godkänt för släpvagnsvikt om xx kg
Fordonet ska vara godkänt för släpvagnsvikt om xx kg vid B-behörighet
Markfrigång, avståendet mellan underrede och gata. Kan vara bra om fordonet är
tänkt vid terräng åkning
Fyrhjulsdrift
Uppföljning
 Leverantör
– Månadsvis rapportering av
avropad försäljning uppdelat på
resp. avropande myndighet
– Informera om nya modeller som
tillkommer alt. utgår
 SKI
– Följsamhet lokalt mot centralt
avtalade villkort och priser
– Omsättningsredovisning i
regelbundenhet och rimlighet
– Krav gällande skatter och avgifter,
ekonomisk ställning samt avtalad
leveransförmåga
– Miljökriterier granskas i samarbete
med bl.a. MSR
– Verktyg för kontroll, förutom
direkta kontakter med
leverantörer och UM/UE
– Redovisningar från leverantörer
– Fakturakopior mm. inhämtas från
UM/UE
Kontakt för frågor
Kundtjänst
08-525 029 96
Vi gör hållbara affärer för
Sveriges kommuner, landsting,
regioner och deras bolag

similar documents