prezentare doamna Abrudeanu

Report
UNIVERSITATEA DIN PITESTI
Cercetarea stiintifica
Transfer tehnologic si parteneriat cu mediul economic
ANCS
Pitesti, 31 mai 2012
[email protected], [email protected]
UNIVERSITATE MULTIDISCIPLINARĂ
50
ani
1962
11 Facultati
2012
Facultatea de Mecanica si Tehnologie,
Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare,
Facultatea de Stiinte, Facultatea de Matematica Informatica, Facultatea de Litere, Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Facultatea de Stiinte Economice,
Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative, Facultatea de Educatie Fizica si Sport, Facultatea de Teologie Ortodoxa, Facultatea de Stiintele Educatiei
11 842 studenti in cadrul programelor de licenta si master,
292 doctoranzi,
420 cadre didactice si cercetatori
2007 - 2011
49
50
6680995
7000000
[lei]
45
40
5635919
5484034
6000000
40
35
5000000
30
4000000
3209711
3071639
25
3000000
20
16
13
12
15
10
2000000
1000000
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
0
2007
2008
2009
2010
2011
Evoluţia încasarilor prin proiectele de cercetare
Evoluţia numarului de proiecte
FINANTARI:
Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica – MECTS, Consiliul National al Cercetarii
Stiintifice,
Europa (FP7, OSEO ANVAR France etc)
Mediu Economic-Industrial
Cercetarea ştiinţifică
- cresterea universitatii pe plan national si afirmarea ei pe plan
international;
- cresterea ponderii activitatii de cercetare in ansamblul activitatilor
personalului UPit;
- intarirea legaturii si dezvoltarea parteneriatelor cu mediul economic ;
- instruire aplicata si in concordanta cu dezvoltarea economica
regionala ce asigura integrarea absolventilor in productie;
- dezvoltarea parteneriatelor de cercetare la nivel national si
international;
- cresterea capacitatii de cercetare a universitatii
TRANSFERUL TEHNOLOGIC AL CERCETARII STIINTIFICE
Dezvoltarea tehnologica realizeaza aplicarea si transferul rezultatelor
cerceterii catre agentii economici, precum si in plan social, având ca scop
introducerea si materializarea de noi tehnologii, produse, sisteme si servicii
precum si perfectionarea celor existente
a- Cercetarea precompetitiva, orientata spre transformarea rezultatelor
cercetarii aplicative în planuri, scheme sau documentatii pentru noi produse,
procese sau servicii, inclusiv fabricarea modelului experimental si a
prototipului, care nu pot fi utilizate în scopuri comerciale ;
b- Cercetarea competitiva, orientata spre transformarea rezultatelor
cercetarii precompetitive în produse, procese si servicii care pot raspunde ,,în
mod direct cererii pietei, incluzând si activitatile de inginerie a sistemelor, de
inginerie si proiectare tehnologica.
Centrul de Cercetare
Ingineria Automobilului
Proiecte de cercetare
Vehicule electrice (VE). Vehicule electrice hibride (HEV)
Responsabil proiect: Dan MARINESCU
email: [email protected]
Sistem mecanic pentru cuplarea surselor de energie la HEV
Responsabil proiect: Dinel POPA
email: [email protected]
Confort termic
Responsabil proiect: Mariana IVANESCU
email: [email protected]
Biodiesel. Pornires la rece
Responsabili proiect: Rodica NICULESCU, Adrian CLENCI
email: [email protected], [email protected]
Centrul de Cercetare
Ingineria Automobilului
Proiecte de cercetare
Optimizarea functionarii motorului pe intreaga sa plaja de functionare
Distributia Variabila (ViVL) & Comprimarea Variabila (VCR)
Responsabil proiect: Adrian CLENCI
email: [email protected]
ViVL
PODEVIN P., DESCOMBES G., CLENCI A., HARA V. ,
BONCEA S. –„Procédé de régulation d’une levée de
soupape, dispositifs de soupape à ouverture
variable, moteur équipé d’un tel dispositif ”,
Brevet d’Invention français n°FR2883927
HARA V., CLENCI A., DESCOMBES G., PODEVIN P. –
VCR
„Motor termic cu autoreglarea raportului de
comprimare şi a cursei supapelor”, Brevet de
invenţie românesc OSIM nr. 122683/2007
a<0
Eco-Driving: conducere ecologica si economica
Responsabili proiect: Adrian CLENCI, Catalin ZAHARIA
email: [email protected], [email protected]
a>0
Domeniul Inginerie industrială
Modelarea analitică şi numerică a proceselor de prelucrare prin deformare plastică volumică la rece a
profilelor complexe
Responsabil proiect: Eduard NIŢU
Email: [email protected]
Rezultate:
- dispozitiv şi sistem de rulare – cerere de brevet de invenţie
- cap de rulat cu role planetare – cerere de brevet de invenţie
Domeniul Ingineria materialelor
Nanomateriale nanotehnologii
SFERA: Solar Facilities for the European Research Area (Facilităţi oferite de
cuptorul solar pentru cercetarea europeană)
Tipul proiectului (FP7)
EU contribuţie financiară: €7.4 million
Titlul proiectului:
Zn0 based Nanostructural Coatings an Thin films,
Acronim: NANOCOATS
Anul: 2006
Titlul proiectului: SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF NANOMATERIALS FOR COATINGS
WITH SPECIFIC PROPERTIES
Acronim: SYCANCO
Anul: 2010
Titlul proiectului: NANOPOWDERS ELABORATION AND SINTERING OF CeO2-Gd DOPED
NANOPOWDERS
Acronim: NESGED
Anul: 2012
Sinteza nanopulberilor de oxidde zinc, oxid de ceriu, oxid de zirconiu
prin depunere fizică în fază de vapori
utilizând energia solară
SEM
Oxid de zinc
Oxid de ceriu
Grafit
Cercetări efectuate pentru creşterea rezistenţei la coroziune a aliajelor
utilizate in industria de automobile (Dacia) prin inhibitori de coroziune
ENAW - AlMn1-SREN573-3 + sandwich
Aluminiu pur şi aliaj AlMn1
Curbe potenţiostatice
a)
Glaceol D + apă deionizată
b)
b) Glaceol D + apă deionizată + apă robinet
aliaj AlMn1
Curbe potenţiostatice a) Glaceol A + apă
deionizată+NaCl
b) Glaceol D + apă deionizată
+ apă robinet
la diferite temperaturi
Diagrame SIE Nyquist a) şi b) Bode în
timpul imersiei în glaceol D, apă
deionizată şi 50mg NaCl
Dezvoltarea de aliaje pentru reactori nucleari de generatie noua
Cercetări privind comportamentul la tribocoroziune a două aliaje model pe bază de nichel
Solatron 1287 Potentiostat and a Solatron 1255 Frequency
Response Analyzer - determinări electrochimice
Evoluţia potenţialului
Ni 15Cr şi Ni-30Cr
Ni 15Cr şi Ni-30Cr fără frecare
Frecare la 120rpm, pentru forţe de 1N, 2N, 5N, 10N
SEM Ni – 30Cr la 120 rpm, 10000 cicluri, pentru forţle normale
a) 1 N, b) 2 N c) 5N, d) 10 N, în soluţie de acid boric şi hidroxid de litiu 20 ± 0.5°C
Domeniul Ştiinte ale naturii şi protecţia mediului
•
1. DEZVOLTAREA DE METODE SI TEHNICI ANALITICE PENTRU DETERMINAREA CONTINUTULUI
DE APA TRITIATA DIN ORGANISMELE VII SI TRITIU LEGAT ORGANIC NECESAR PENTRU
VALIDAREA MODELELOR RADIOECOLOGICE (ECORAD) - PNCDI 72-222/2008 6372/25.09.2008
•
2. DEFINIREA PROFILULUI AROMATIC AL VINURILOR DIN SOIURI AUTOHTONE PRIN TEHNICI
IZOTOPICE IRMS SI GAZ CROMATOGRAFICE, CA ELEMENT DE AUTENTIFICARE A ACESTOR
PRODUSE PE PIATA EUROPEANA (ARVINIZO) PNCDI-252-162/2008
•
3. STUDIUL COROLOGIC AL CATEGORIILOR SOZOLOGICE DIN FLORA JUDEŢULUI ARGEŞ PENTRU
REFACEREA FITOPOPULAŢIILOR PERICLITATE PRIN METODE CONVENŢIONALE ŞI
BIOTEHNOLOGICE DE ÎNMULŢIRE PNCDI 32160/2008
•
4. MODEL BIOTEHNOLOGIC DE CULTIVARE CONTROLATA SI PROCESARE INTEGRATA A
CIUPERCILOR EDIBILE IN SISTEM ROBOTIC MODULAR PENTRU OBTINEREA DE PRODUSE
ECOLOGICE IN CONDITII DE SIGURANTA SI SECURITATE ALIMENTARA PNCDI 52143/2008
•
5. NOI METODE DE EVALUARE A SANOGENEZEI PRODUSELOR DE ORIGINE PISCICOLA IN
VEDEREA CRESTERII SECURITATII ALIMENTARE SI ASIGURAREA PROTECTIEI SANITARVETERINARE CNMP 52121/2008
•
6. SELECTIA BIOTIPURILOR DE MĂCEŞ, CĂTINĂ ŞI SOC DIN FLORA SPONTANĂ, ÎN VEDEREA
CONSTITUIRII FONDULUI DE GERMOPLASMĂ – SUPORT PENTRU RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ A
TERENURILOR DEGRADATE ŞI DIMINUAREA EFECTELOR MODIFICĂRILOR CLIMATICE PNCDI
32120/2008
•
7. PROIECT PILOT PENTRU IDENTIFICAREA SI CONSERVAREA EX SITU SI IN SITU A
BIODIVERSITATII PTERIDOFITELOR DIN ARIA PROTEJATA VALEA VALSANULUI CNMP 32-174/2008
•
9. IMPLEMENTAREA ŞI ADAPTAREA TEHNOLOGIILOR CU VERIGI ECOLOGICE ÎN CULTURA
CIREŞULUI PE SOIURI ŞI PORTALTOI AUTOHTONI VALOROŞI, ÎN CONTEXTUL PROTECŢIEI
MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE. CNMP PNCDI II
Domeniul Electronică şi calculatoare
Algoritmi pentru prelucrarea fuzzy-haotica a imaginilor de la un analizor multispectral utilizabil in
depistarea precoce a cancerului – SENTINEL
Director: prof.dr.ing. Gheorghe Gavriloaia
na cu cancer tiroidian (imagine in
)
Harta termica tiroidiana cu rezolutie spatiala
imbunatatita
Raspunsuri rezonante simulate pe un model de tiroida fara (a) sau cu (b)
zone tumorale
Proiect 72209/1.10.2008 acronim “EXPCVT”,
CERCETĂRI PRIVIND CONTROLUL INTELIGENT AL UNUI SISTEM DE PROPULSIE
ELECTRIC HIBRID CU TRANSMISIE CONTINUĂ
Director : Conf. dr. ing. Eugen Diaconescu
Cerere brevet:
Agent portabil pentru asistarea conducătorului de vehicul, nr. de înregistrare: a/2011/01197, data înregistrării
cererii: 22.11.2011, Autori: Eugen Diaconescu, Arva Mihai, Adina Magda Florea
Cereri de invenţie:
Aparat si metoda de evaluare a polarizarii campului electromagnetic de microunde, inregistrata la OSIM cu nr.
A/01079 din 23.12.2009, Gheorghe Gavriloaia
Aparat si metoda de evaluare cu rezolutie ridicata a distributiei spatiale a temperaturii pe suprafata corpului
uma, inregistrata la OSIM cu nr. A/01246 din 28.11.2011, Gheorghe Gavriloaia
Aparat si metoda de reprezentare tridimensionala a imaginii de la un ecograf care lucreaza in spatiul
bidimensional, inregistrata la OSIM cu nr. A/01339 din 07.12.2011, Gheorghe Gavriloaia
TRANSFERUL TEHNOLOGIC AL CERCETARII
STIINTIFICE
acţiuni :
•
realizarea unui portal al cercetarii UPit ce va cuprinde cercetarile curente
2009-2012, dar si cele performante cu aplicabilitate directa, spre
informarea partenerilor economici;
•
cunoasterea nevoilor mediului economic si impicarea universitatii, prin
cercetare stiintifica, la solutionarea lor ;
•
realizarea unui parteneriat real si eficient intre învatamant -cercetare
stiintifica si mediul economic ;
•
creearea de parteneriate europene pentru solutionarea unor prioritare de
cercetare ;
•
utilizarea tuturor mijloacelor pentru diseminarea rezultatelor cercetarii
stiintifice la nivel national.
Va mulţumim pentru atenţia acordata!
ANCS
Pitesti, 31 mai 2012
[email protected], [email protected]

similar documents