Rådighed og jobsøgning - Magistrenes Arbejdsløshedskasse

Report
Velkommen til
Vejledningsmøde
v/MA Aalborg
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 1
Dagens program
Dagens program
INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE

MA Aalborg

MA, Jobcenter og Anden Aktør

Medlemstilbud

Aktivering

Rådighed og jobsøgning

Muligheder som jobsøgende
INDIVIDUEL SAMTALE
 CV-godkendelse (kontaktdata, ansættelsesvilkår, arbejdsområder)
 Jobsøgningsplan
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 2
Din lokale MA-afdeling i Aalborg
VI TILBYDER
Stig Magnussen
Konsulent
Pia Bloch-Nielsen
Konsulent
 Jobsøgnings- og kompetenceafklaringskurser
 Temadage
zz
 Personlig sparring og vejledning
 Netværk
Bitt Juul Jensen
Vejledersekretær
 Medlemsfaciliteter
 Webdirect
Simon Rosenqvist
Studenterkonsulent
08-04-2015
Sara Schjemte
Studenterkonsulent
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 3
Råd og vejledning om regler
FASTE ÅBNINGSTIDER
Mandag kl. 10.00-12.00
Torsdag kl. 13.00-15.00
 Personligt - Kig forbi
 Telefonisk - Ring på tlf. 7020 3971
 Skriftligt - Send os en e-mail via www.ma-kasse.dk/ Kontakt
 Læs mere - www.ma-kasse.dk/ MA Guiden
 Vi hjælper dig - Medlemmets advokat
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 4
A-kasse
A-kasse- Dagpenge
- Dagpenge
For at kunne modtage dagpenge skal du:

Være tilmeldt Jobcentret som arbejdssøgende.

Have et godkendt CV på Jobnet – og tjek dine jobforslag hver 7. dag på Jobnet.
- CV’et skal være tilgængeligt
- påtage dig fuldtidsarbejde
- kunne tiltræde med det samme/efter aftale
- opgive kontaktmuligheder (mail eller telefon)

Være aktivt jobsøgende. Du skal søge job hver uge.

Opholde dig i Danmark.

Være i kontakt med din bopæl hver dag.

Deltage i indkaldte møder hos MA, Jobcenter og Anden Aktør.

Medvirke til at udarbejde jobplan (Jobcenter/Anden Aktør).

Følge jobsøgningsplan, som du og MA har udarbejdet.

Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Du er selv forpligtet til at kende reglerne.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 5
Rådighed
Rådighedog
ogjobsøgning
jobsøgning
Læs mere i dokumentet
”Hvad tæller med i jobsøgningen”
 Dagpenge er en forsikringsydelse.
 Du skal søge job hver eneste uge, du er ledig. MA anbefaler, at du søger mere end
et job om ugen.
 Søg de opslåede stillinger, men søg også uopfordret og via netværk.
 Er der ikke job at søge inden for dit fagområde, skal du søge job uden for dit
fagområde. Du står til rådighed for ”rimeligt arbejde”.
 Du skal søge fuldtidsstillinger – også selvom du har deltidsarbejde eller er i
aktivering.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 6
A-kasse,
Jobcenter
og Anden Aktør
Rådighed
og jobsøgning
A-KASSEN (MA)
JOBCENTER/ANDEN AKTØR
 Udbetaler dagpenge
 Kontaktforløb
 Vurderer rådighed
 Evt. udlicitering til Anden Aktør
 Vejleder og sparringspartner
 Aktivering (jobplan)
Jobsøgningsplan
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 7
Aktivering
CV – Jobnet / Arbejdsgiver
Hvilken anden aktør skal jeg vælge?
MA har lanceret sitet www.andenaktoer.dk.
En hjælp til selvhjælp, en videndeling fra medlem til
medlem. Hovedformålet er at hjælpe andre
medlemmer, der skal i gang med kontaktforløbet hos
anden aktør.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 8
Aktivering
CV – Jobnet / Arbejdsgiver
Du skal senest have et første aktiveringstilbud:
 Efter 13 ugers ledighed, hvis du er under 30 år
 Efter 9 måneders ledighed, hvis du er 30-59 år
 Efter 6 måneders ledighed, hvis du er fyldt 60 år
Har du lønarbejde i 20 timer eller mere om ugen, har du ikke pligt til aktivering.
Jobcentret/Anden aktør udarbejder en jobplan, som beskriver din aktivering og
dine jobmål.
Du kan læse mere om aktivering i MA’s pjece ”Aktivering & anden aktør”.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 9
Muligheder
som jobsøgende
Ud over jobsøgningen

Job med løntilskud (offentlig/privat) - aktivering

Virksomhedspraktik - aktivering

Videnpilotordningen – www.videnpilot.dk

Etableringsordning for Vækst- og Videniværksættere (40 ugers kursus)

Selvstændig bibeskæftigelse

Frivilligt arbejde

Deltidsjob samt freelanceopgaver (supplerende dagpenge)

Jobsøgning i udlandet (EØS)
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 10
Muligheder
for uddannelse
Ud
over jobsøgningen

6-ugers selvvalgt uddannelse (afsluttes inden for 39 ugers ledighed)
Kursus på videregående niveau - typisk akademiuddannelserne.
Pr. 1. juli 2013 er forudsætningen for godkendelse af selvvalgt uddannelse 4 mdrs.
forudgående ledighed.

Som medlem af MA har du mulighed for gratis at deltage på online IT-kurser – f.eks.
Photoshop samt InDesign. Læs mere på www.onlinekurser.dk

Kurser og karrierevejledning via ”Projekt jobstrategi”. Læs mere på
www.jobstrategi.aau.dk. Målgruppe: nyuddannede kandidater fra AAU med under
13 ugers ledighed efter dimission.

Selvbetalte kurser mens du er på dagpenge – få en forhåndsvurdering.

Kursus på jobplan (f.eks. kursus i dansk sprog) – aktivering

Workshops + temamøder hos MA. Tjek løbende kursusudbud på
www.ma-kasse.dk under ”kurser & møder” (se næste side)
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 11
Workshops/Temamøder
sommer/efterår 2013
Ud over jobsøgningen

Arbejdsløs – verdens hårdeste job (5. juli)

Jobsøgning for nyuddannede

Mindfullness

6 ugers selvvalgt uddannelse

Selvstændig virksomhed

International jobsøgning
Arrangementerne publiceres løbende på www.ma-kasse-dk under ”kurser & møder”, hvor du også kan tilmelde dig.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 12
Akademikerkampagnen
Ud over jobsøgningen 2012-2013
Akademikerkampagnen fortsætter med forøget
styrke i 2012 – 2013, hvor vi sammen med
virksomhedskonsulenter landet over besøger 9.000
små og mellemstore virksomheder (SMV’er).
Gennem besøgene skaber vi spændende
jobåbninger for akademikere, der vil bidrage til
vækst og viden i Danmarks SMV’er.
Hvis du vil høre fra Akademikerkampagnen, når der
er et job, der matcher dig, skal du hurtigst muligt
oprette din profil på www.Akademikerbasen.dk
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 13
Guides ogwww.Candportalen.dk
interviews
Guides og interviews fyldt med gode råd fra professionelle fagpersoner
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 14
Hvordan
møder
du MA fremover?
Hvad
sker der
fremover?
Alle medlemsaktiviteter ligger på www.ma-kasse.dk
Deltag så meget, du vil!
Få en rådighedsgodkendelse, når det passer dig!
Tre måneder uden rådighedsvurdering
Reminder i god tid
Indkaldelse pr. brev
Brug jobsøgningsplanen – søg job i de retninger, vi sammen
udstikker i dag.
Opret en joblog – gem en oversigt over de jobs, du har søgt på
Selvbetjeningen på www.ma-kasse.dk.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 15
Selvbetjeningen
Joblog på Selvbetjeningen
Joblog på Selvbetjeningen
Joblog på Selvbetjeningen
Send først din joblog elektronisk til MA, når/hvis du skal til rådighedsmøde.
Udbetaling af dagpenge
Joblog på Selvbetjeningen
Udbetalingsperioderne og udbetalingsdatoerne i 2013
Uge
Dagpengeperioden
starter
Perioden slutter og
Udbetaling
ydelseskort kan tidligst
sidste bankdato
indsendes
51 til 3
(5 uger)
17. december
20. januar
31. januar
4 til 7
(4 uger)
21. januar
17. februar
28. februar
8 til 11
(4 uger)
18. februar
17. marts
27. marts
12 til 16
(5 uger)
18. marts
21. april
30. april
17 til 20
(4 uger)
22. april
19. maj
31. maj
21 til 25
(5 uger)
20. maj
23. juni
28. juni
26 til 29
(4 uger)
24. juni
21. juli
31. juli
30 til 33
(4 uger)
22. juli
18. august
30. august
34 til 38
(5 uger)
19. august
22. september
30. september
39 til 42
(4 uger)
23. september
20. oktober
31. oktober
43 til 46
(4 uger)
21. oktober
17. november
29. november
47 til 50
(4 uger)
18. november
15. december
31. december

Udbetalingsperioderne for dine
dagpenge er enten på fire eller
fem uger, og de slutter normalt
næstsidste søndag i måneden.

Udfyld dit elektroniske
ydelseskort på MA Selvbetjening
senest onsdag kl. 24 efter den
sidste søndag i perioden.

Overskrider du fristen, kan du
stadig få dine penge. Udfyld blot
dit elektroniske kort, og du vil
modtage pengene hurtigst muligt
herefter. Forældelsesfristen er 3
måneder.
Hvad
sker
der
nu?
Hvad
sker
der
nu?

Kort individuel samtale om din jobsøgningsplan.

Der vil være ventetid….
 Du er velkommen til at tage mere kaffe, te, frugt eller vand.
 Kig dig rundt i lokalerne – brug eventuelt Pc’erne.
 Styrk dit netværk og snak med din nabo.

Efter den individuelle samtale er mødet forbi.

Når du får arbejde vil MA-Aalborg være glade for en hilsen på direkte mail
[email protected] eller [email protected] - vi samler på gode historier.
08-04-2015
Magistrenes Arbejdsløshedskasse
side 19

similar documents