Navoiy viloyati Zarafshon shahar 13–umumiy o`rta ta`lim

Report
Navoiy viloyati
Zarafshon shahar
13–umumiy o’rta ta’lim
maktabi informatika
fani o’qituvchisi Davronova
Dilorom Toshpo’latovnaning
“Yil o’qituvchisi ko’rik tanlovi
-2013” ko’rik tanlovi uchun
tayyorlagan
OCHIQ DARS ISHLANMASI
2012-2013 o’quv yili
Sana : 21.02.2012 yil
Sinf: 8-”B”
Fan: Informatika
Mavzu:
Matematika
formulalar bilan
ishlash
O’qituvchi:
O’qituvchi:
Salom degan so’zning salmog’i ulug’.
Salom so’zi sevgi, mehrga to’liq.
Salom bilan axir tanishar odam
Salom bilan go’zal ko’hna bu olam.
Qo’llarim ko’ksimda deyman assalom,
Aziz o’quvchilarim, sizga assalom.
Assalomualaykum
Insonning insonligi anglatar mehr bilan,
Darsimizning nomini kim ataydi she’r
bilan?
O’qituvchi:
O’quvchi
O’quvchi :
Axborotlar asrida rivojlanib yetilgan ,
Bobolarning merosidan bizga taqdim etilgan
Kompyuter saboqlari ilmimizni boyitar
Shu fan bizga hattoki keng dunyoni tanitar
O’quvchi :
Ta’limiy maqsad :
O`quvchilarda matematik
formulalar bilan ishlashda
yig`indini hisoblash, formatini
o`zgartirish, formulani nusxalash,
jadvalni qadam yordamida
to`ldirish, funksiyalarni qo`llash,
elektron jadval elementlari haqida
bilim, malaka, ko`nikma hosil qilish;
Yangi bilim
berish.
Tarbiyaviy : O`quvchilarni
kompyuter texnalogiyasidan
to`g`ri va samarali foydalanishga
o`rgatish. Shu bilan birga ekologik ,
estetik tarbiya berish. Milliy
mafkura tamoyillarini o`quvchilar
ongiga singdirib borish.
Rivojlantiruvchi: O`quvchidagi
mustaqil bilim olish, olgan
bilimlarini hayotda qo`llay
olish qobiliyatlarini, mustaqil
fikrlash, kompyuter orqali
yozuv texnikasini rivojlantirish.
Dars uslubi: Amaliy, savol-javob.
Dars usuli: Interfaol.
Dars jihozi: Elektron darslik, kompyuter, proyektor,
“Omad daraxti”, baholash kartochkalari, mavzuga
oid ko`rgazma.Foydalanilgan adabiyotlar:
I.A.Karimovning “O`zbekiston mustaqillikka
erishish ostonasida” kitobi, “Ziyonet” tarmog`i,
darslik, elektron darslik, uslubiy qo`llanma.
Tashkiliy qism
Aziz o’quvchilar bugungi darsimiz qiziqarli bo’lishi uchun sinf o’quvchilarini
2 ta guruhga bo’lib olaman va quyudagicha shunday nomlayman .
Ming yil avval ham mashhur
Bo’lgan bizning bobolar
Har bir ilimda tеngsiz
Nom qozongan daholar.
Xalqimizning faxridir
Nеcha buyuk siymolar
Al – Xorazmiy, Farobiy
Bеruniy, Ibn – Sinolar.
“ Navoiy “ guruhi
Dars
shiori :
Ilmdan yaxshiroq xazina bo’lmas,
Qo’lingdan kelgancha yig’a olsang bas!
“Al- Xorazmiy “ guruhi
Dars
maqsadi :
Informatika sir- asrorlarini chuqur va mukammal
egallash hamda hayotga tadbiq etish
Har bir chiqishimizning ma'nosi kеng bir jahon!
Sovg’a salomlar olgaysiz, masalani еchgan on!
Baholash mezoni
“ Navoiy “ guruhi
“Al- Xorazmiy “ guruhi
1.Hamidov O’ktam
1.Salomov Suhrob
2.Xudoyberdiyeva Nasiba
2. Majidova Nigora
3.Eshpo’latov Ozod
3.Toshmurodov Abdulqodir
4.Sayfiddinov Javohir
5.Zabibov Shavqiddin
6.Raxmatov Akobir
7.Nasriddinov Faxriddin
4.Muhammadiyev Abror
5.Isroilov Dilshod
6.Abdullayeva Maftuna
7.Shamsiddinova Go’zal
The golden rules of the lesson:
In which rules do we always achieve?
Darsda faol
bo’lish
Be active to
the lesson
Fikrni to’la
bayon qilish
To express
fully your own
ideas
Yangiliklar
sari intilish.
To reach the
all
information
Intizomli
bo’lish
To be quietly
during the
lesson.
“O’ng qo’l”
qoidasi
The rule of
“right hand”.
Vaqtdan
ununli
foydalanish
To spend the
time in right
way.
Hurmatli o’quvchilar , endi guruhlar bilan bajariladigan shartlarni
tanishtirib o’taman Ular quyidagi shartlar asosida bellashadilar . Bunda har bir
shartimiz bir zinaga joylashtirilgan . Qani qaysi guruh o’quvchilarimiz shu
zinalardan chiqib , g’oliblkik shoh – subasini egallar ekan
1.Pedagogik iqlim yaratish
2.Qisqa savol- qisqa javob
3.Sardorlar bellashuvi
(O’quvchilar bilan
“ Charxpalak “ o’yini
4. “Matematika dunyosiga ”
marhamat” o’yini
5.”Gar o’ylasang bilib olasan,
fikrlasang topib olasan” boshqotirmasi
6. “ Yangi mavzu o’yini
7. Amaliy ish
8. “ Kim bilimdon , kim chaqqon “ o’yini
9.“ Kungaboqar“ usuli
10.Darsning xulosasi
11.Uyga vazifa
4 daqiqa
4 daqiqa
5 daqiqa
3 daqiqa
4 daqiqa
8 daqiqa
4 daqiqa
5 daqiqa
3 daqiqa
3 daqiqa
2 daqiqa
1.Qisqa savol- qisqa javob
-E barakalla .
-Uy vazifasin so’zlang ,
Faqat ilmni ko’zlang ,
Qanday mavzu o’tgandik
Va nimani o’rgandik ?
“ Navoiy “ guruhi
1.Excel elektron jadvalidagi qanday turdagi
funksiyalarni bilasiz?
2.Funksiyalar argumentlari qanday
qiymatlarni qabul qilishi mumkin?
3.Excel elektron jadvalida matematik
funksiyalarni ishlashiga misol keltiring.
4.Excel elektron jadvalidagi statistik
funksiyalarni ishlashiga misol keltiring.
5.Excel elektron jadvalidagi matn
funksiyalarini ishlashiga misol keltiring.
“Al- Xorazmiy “ guruhi
1.Elektron jadvalning asosiy
vazifasi nimadan iborat?
2.Birinchi elektron jadvalning nomi
qanday va qachon ishlab chiqilgan?
3.Microsoft Office 2003 versiyasi uchun
Excel elektron jadvali qachon
ishlab chiqarilgan?
4.Excel elektron jadvalidagi Kitob
va varaq nimani bildiradi?
5Excel elektron jadvalida tayyorlangan
hujjat faylining kengaytmasi qanday?
2.Sardorlar bellashuvi
“Sirli sandiq “ o’yini
-Bu qurilma hozirgi kunda
kompyuterning asosiy qurilmalaridan
biri hisoblanadi . Undan kopmyuterni
boshqarishda foydalaniladi . Bugungi
kunda bu qurilmaning ham ko’plab
turlari mavjud. U ikkita tugma va bitta
g’ildirakdan iborat
Men bo’laman sirli sandiq
Savollarga to’la liq-liq
Tezkor javob kutaman men
Sizga baho beraman men
-- Bu qurilma kompyuterning
qo’shimcha qurilmasi
hisoblanadi . Unda ko’plab
ma’lumotlarni tashish mumkin .
Bu qurilma ko’p elektr energiya
talab qilmaydigan ixcham ,
qulay vositadir. Inglizcha nomi ni
ham ayting ?
“Matematika dunyosiga
marhamat” o’yini
O’tilgan mavzuni mustahkamlash
ABS(son)
“ Navoiy “ guruhi
Коренъ(169)-корень(16)=?
Остат(49;35)=?
ЗНАК(son)
ОСТАТ
(son; bo’luvchi)
КОРЕНЬ(son
СТЕПЕНЬ(son;
daraja ko‘rsatkichi
Orazin yopqach ko'zumdin sochilur har lahza yosh,
O'ylakim paydo bo'lur yulduz, nihon bo'lg'ach quyosh.
СУММ
(son1; son2; …)
ЦЕЛОЕ(son
“Al- Xorazmiy “ guruhi
Корен(144)-корень(9)=?
Степен(3;2)+КОРЕН(25)=?
Tolе' yo’qi jonimg’a balolig’ bo’ldi,
Har ishniki ayladim, xatolig’ bo’ldi.
O’z yеrni qo’yub, Hind sori yuzlandim,
Yorab, nеtayin, nе yuz qarolig’ bo’ldi
Gar o’ylasang bilib olasan ,
fikrlasang topib olasan
Vertikal so'zlar
1
2
0Axborot chiqarish qurilmasi
1
0
n
Axborot o'lchov birligi
3
2
0Birinchi dasturchi
t
3
4
0Dastlabki hisoblash uskunalaridan
birini yaratuvchi fransuz olimi
4
Gorizontal so'zlar
5
0Axborotlarni yig'ish, qayta ishlash
va uzatish qonunlarini o'rganuvchi
fan
0Axborotlarni kiritish qurilmasi
0Hisoblash texnikasini rivojiga hissa
qo'shgan ingliz olimi birinchi kompyuter
ixtirochisi
0"Aqlli " mobil telefon
0Zamonaviy Kompyuter qurilmasi
0Umumiy ball
Gar o’ylasang bilib olasan ,
fikrlasang topib olasan
Vertikal so'zlar
3
2 k l a
a
b
l
e
y
s
v
1
i
i
a
4
5
s
p
1
m
o
n
i
t
o
r
m
l
f
o
u
r
3
4
p
a
s
k
a
l
r
2
t
e
r m a t
r
a
b e b b
a
y
t f o n
monitor
i
k
i
j
a terrabayt
1Axborot chiqarish qurilmasi
1
Axborot o'lchov birligi
lableys
0Birinchi dasturchi
paskal
1Dastlabki hisoblash uskunalaridan
birini yaratuvchi fransuz olimi
Gorizontal so'zlar
n sh e t
informatika
1Axborotlarni yig'ish, qayta ishlash
va uzatish qonunlarini o'rganuvchi
fan
klaviatura
1Axborotlarni kiritish qurilmasi
bebbij
1Hisoblash texnikasini rivojiga hissa
qo'shgan ingliz olimi birinchi kompyuter
ixtirochisi
smartfon
1"Aqlli " mobil telefon
planshet
1Zamonaviy Kompyuter qurilmasi
8 Umumiy ball
Yangi mavzu bayoni
Excel jadvalida matematik formulalar bilan ishlash uchun
qulayliklar bo’lib, ularning ba’zilarini ko’rib chiqamiz.
1–misol. Reyting masalasini hal etamiz. Sinf jurnalini eslatuvchi
jadval tuzamiz. Jadvaldan ko‘rib turganingizdek, C7 katakchadan
K7 katakchagacha yoki C7:K7 blokda birinchi, C8:K8 blokda
ikkinchi, C9:K9 blokda uchinchi, C10:K10 blokda to‘rtinchi o‘quvchining fanlardan olgan reyting ballari joylashadi. O‘quvchilarning
fanlardan olishi mumkim bo‘lgan maksimal va olgan umumiy
ballari jamlanmasi L ustunga yig‘iladi, ya’ni mos ravishda, L6 = C6
+ D6 + E6 + F6 + G6 + H6 + I6 + J6 + K6 , L7 = C7 + D7 + E7 +
F7 + G7 + H7 + I7 + J7 + K7, … , L10 = C10+D10+… + J10 +
K10 ga teng bo‘ladi.
Bu yig‘indilarni turli usullarda hosil qilishimiz mumkin.
1–usul. a) L6 katakchaga C6 + D6 + E6 +
F6 + G6 + H6 + I6 + J6 +K6 ifodani tenglik
belgisidan keyin kiritamiz; b) L6 katakchani
L7, L8, L9, L10 katakchalarga nusxalaymiz.
2–usul. a) L6 katakchaga tenglik
belgisidan keyin СУММ(C6:K6) ni kiritamiz;
b) L6 katakchani L7, L8, L9, L10
katakchalarga nusxalaymiz.
3–usul. a) C6:L6 blokini belgilab
piktogrammasini tanlaymiz; b) L6
katakchani L7, L8, L9, L10 katakchalarga
nusxalaymiz.
Demak, L6 katakchaning nusxasi L7, L8,
L9 va L10 katakchalarga nisbiy murojaat
bilan joylashadi. Shu kabi, M6 =
L6*100/$L$6 katakchaning nusxasi M7,
M8, M9, M10 katakchalarga mos ravishda,
L7*100/$L$6, L8*100/$L$6, L9*100/$L$6,
L10*100/$L$6 kabi joylashtiriladi. Bu yerda
$L$6 – absolyut adres bo‘lib, umumiy ball
joylashgan katakchadir.
2–misol. y=2x+19 funksiyasi qiymatlarini x ning –5 dan 21
gacha bo’lgan toq qiymatlarida hisoblang
1) A1 katakchaga “x ning qiymati”, A2 katakchaga “y=2x+19 ning qiymati”
matnlarini, B1 katakchaga “–5” sonini yozib rasmdagidek formatlashni bajaramiz;
2) C1:O1 katakchalar blokini toq sonlar bilan to’ldiramiz. Bu vazifani ikki xil
usulda amalga oshirish mumkin.
1-usul. a) yurgichni B1 katakchaga joylashtiramiz;
b) Tahrir (Правка) menyusining To’ldirish (Заполнить)
bo’limidan Progressiya (Прогрессия) bo’limini
tanlaymiz; d) Progressiya tanlov oynasida to’ldirish
qadamini 2, chegaraviy qiymatni 21 kabi yozamiz;
e) OK tugmasini tanlaymiz.
2-usul. a) C1 katakchaga “–3” sonini yozib
rasmdagidek formatlab olamiz; b) B1:C1 katakchalar
blokini belgilaymiz; d) blokning o‘ng quyi burchagidagi
■ belgisidan sichqoncha yordamida 1-satr bo‘ylab
o’ngga tortib nusxalaymiz; e) nusxalashni + belgisi
ostidagi qiymati o’zgarishini ko’rsatib turgan
kvadratchada 21 hosil bo’lguncha davom ettiramiz.
3) B2 katakchaga “=2*B1+19” formulani kiritamiz va
O2 katakchagacha nusxalaymiz.
“ Sehrli kubik “ o’yini
Yangi mavzuni mustahkamlash
“Al- Xorazmiy “
guruhi
“ Navoiy “ guruhi
14. Katakcha formatini o’zgartirishni
qanday usullarini bilasiz?
18.O’qituvchi tomonian bir she’r
aytiladi va shu she’r muallifini
topish
16. Formulani nusxalashning
qanday usullarini bilasiz?
O’zingizni tug’ilgan
kuningizdan joriy
kungacha necha
kun
yashaganingizni
hisoblang.
20. Jadvalni qadam yordamida sonlar bilan
to’ldirishning qanday usullarini bilasiz?
24. O’qituvchi tomonian bir she’r aytiladi va
shu she’r muallifini topish
22. Jadvalni qadam yordamida sonlar bilan
to’ldirish usullarida format saqlanadimi?
O’zingizni
tug’ilgan
kuningizdan
joriy kungacha
necha kun
yashaganingizni
hisoblang.
O’zingizni tug’ilgan
kuningizdan joriy
kungacha necha
kun
yashaganingizni
hisoblang.
“Kim bilimdon , kim chaqqon “o’yini
Amaliy ish
“ Navoiy “ guruhi
1. S=1+2+…+61+24
yig‘indini hisoblang.
Qorong‘u tunlarda olovli so‘zni,
Kimki mash’al qilsa tole unga yor.
Baxtli ayolman deb atabsiz o‘zni,
Sizday shoiri bor xalq ham baxtiyor.
(Abdullo Oripov) Zulfiya ga atab yozgan she’ri
“Al- Xorazmiy “
guruhi
1. S=1+2+…+60+40+24
yig‘indini hisoblang.
Biringiz Otabek, biringiz Kumush,
Doim yashnab tursin sevgingiz bog‘i.
Haqiqiy muhabbat bilmasin so‘lish,
Ustoz Qodiriyning bu ilk sabog‘i.
(Abdullo. Qodiriy)
Kim chelakda ko’p suv yig’adi
=
Сcharxpalakning charxida
Charx urib turar savollarim
Savollrim javobin
Qani toping o’quvchilarim
Amaliy ish
“ Navoiy “ guruhi
“Al- Xorazmiy “
guruhi
A1 katakchadagi sonni toq yoki juftligi javobini
B1 katakchada aniqlang.
1
A
B
25
=если(остат(a1;2)=0;”Juft”
;”Toq”)
C
A2 katakchadagi son 7 ga karrali yoki karrali
emasligi javobini B1 katakchada aniqlang.
D
2
A
1
2
B
=если(остат(a2;7)=0;”Karrali”;
”Karrali emas”)
25
C
D
“ Kungaboqar “ usuli
АВS
ЗНАК
ЦЕЛОЙ
Matematik
funksiyalar
СУММ
СТЕПЕНЬ
“Al- Xorazmiy “ guruhi
КОРЕНЬ
ОСТАТ
И
СЧЁТЕСЛИ
ИЛИ
Mantiqiystatistik
funksiyalar
СРЗНАЧ
“ Navoiy “ guruhi
МИН
ЕСЛИ
МАКС
Uyga vazifa:
1 dan 100 gacha bo‘lgan
sonlardan 9 ga karralilarini
topishni tashkil eting.
O’qituvchi:Darsda faol qatnashga o’quvchilar
rag’batlantirildi.
Vatanim
Men dunyoni nima qildim,
O`zing yorug` jahonim,
O`zim xoqon, O`zim sulton,
Sen taxti Sulaymonim,
Yolg`izim, Yagonam deymi,
Topingan koshonam deymi,
O`zing mening ulug`lardan
Ulug`imsan, Vatanim…

similar documents