Střední Morava

Report
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Seminář pro odborníky cestovního
ruchu
Praha, 26. února 2013
Ing. Sylvie Nakládalová, Bc. Nora Kaštylová
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Střední Morava – Sdružení cestovního ruchu
• organizace destinačního managementu v turistickém regionu Střední
Morava (okr. Olomouc, Prostějov, Přerov a turistická lokalita Mohelnicko)
• zájmové sdružení právnických osob
• k 31. 1. 2013 má Sdružení celkem 32 členů zastupujících 76 subjektů
cestovního ruchu:
• 23 členů a 9 přidružených členů
• 11 z veřejného sektoru, 21 ze soukromého sektoru
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
1. Historické centrum města Olomouce
– Sloup Nejsvětější Trojice (UNESCO)
– olomoucká radnice s orlojem
– soubor 6 barokních kašen
– Arcibiskupský palác
– významné církevní památky
- katedrála sv. Václava
- kostel sv. Mořice
- chrám Panny Marie Sněžné
- kostel sv. Michala
- kaple sv. Jana Sarkandra)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
3. Významné vojenské památky v regionu
– vodní kasárna (Olomouc)
– Terezská brána (Olomouc)
– Tereziánská zbrojnice (Olomouc)
– Locatelliho bastion (Olomouc)
– Soubor 6 fortů (Korunní pevnůstka Olomouc, Fort XIII –
Nová ulice, Olomouc, Fort XVII – Křelov, Fort č. 2 – Radíkov,
Fort XV – Neředín, Olomouc a Fort XXII – Černovír,
Olomouc)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
4. Množství muzeí v regionu
– Arcidiecézní muzeum (Olomouc)
– Muzeum umění (Olomouc)
– Vlastivědné muzeum (Olomouc)
– Veteran arena (Olomouc)
– Expozice času (Šternberk)
– Muzeum kočárů (Čechy pod Kosířem)
– Muzeum tvarůžků (Loštice)
– Muzeum Komenského v Přerově
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
5. Přírodní divy a flora regionu
– CHKO Litovelské Pomoraví
– Javoříčské jeskyně
– Zbrašovské aragonitové jeskyně
– Mladečské jeskyně
– Hranická propast
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
6. Gastronomie
– Olomoucké tvarůžky
(zrající sýr vyrobený z odstředěného mléka)
– Poštulkovy tvarůžkové moučníky
z Loštic (Tvarůžková cukrárna)
– plísňový sýr Niva Otinoves
– velké pivovary (Zubr, Litovel – uvařte si vlastní pivo pod
odborným vedením sládka podle vlastních, nebo
doporučených receptur )
– rodinné minipivovary (např. Moritz, Svatováclavský v nabídce i pivní lázně)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
7. Poutní místa a církevní památky v regionu
– poutní chrám (bazilika minor) Navštívení Panny Marie na
Sv. Kopečku u Olomouce
– poutní chrám Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou
– bývalý Augustiniánský klášter (Šternberk)
– klášter Hradisko (Olomouc)
– Jezuitský konvikt (Olomouc)
– řada chrámů, kostelů
a kaplí v regionu
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
8. Lázně v regionu
– Lázně Teplice nad Bečvou (indikace: oběhové a pohybové
ústrojí, široká nabídka samopláteckých pobytů zaměřených
na relaxaci a prevenci)
– Lázně Slatinice (indikace: pohybové ústrojí, nabídka
samopláteckých pobytů zaměřených na relaxaci a
prevenci)
– regionální lázně bez statutu
lázeňského místa (Lázně Skalka,
Lázně Bochoř)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
9. Židovské památky
– synagogy (Lipník nad Bečvou,
Přerov, Kojetín, Hranice, Úsov,
Loštice)
– židovské hřbitovy (Lipník nad Bečvou,
Hranice, Úsov, Loštice, Tovačov,
Kojetín, Přerov)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
10 důvodů, proč navštívit region Střední Morava
10. ZOO Olomouc
– nejnavštěvovanější cíl Olomouckého kraje, 14.
nejnavštěvovanější cíl ČR, 5. nejnavštěvovanější ZOO ČR
(365 897 návštěvníků v roce 2012)
– 350 druhů zvířat
– velké množství pavilonů, akvárií,
terárií, ptačích voliér a výběhů
vč. unikátního společného výběhu
pro vlky arktické a medvědy baribaly
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Novinky v regionu pro rok 2013
– nová nabídka ZOO Olomouc:
• vybudování chovného centra pro levharty mandžuské
- nejohroženější druh chovaný v Zoo Olomouc
- zkušenosti s chovem v Zoo Olomouc
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Novinky v regionu pro rok 2013
• Safari v Zoo Olomouc
• Realizace v období: 2012 – 2016
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Novinky v regionu pro rok 2013
• Safari v Zoo Olomouc
- 4 etapy, 19 ha, realizace 2012 -2016
- koncepce 5 zoogeografických zón: Euroasie, Severní
Amerika, Afrika, Austrálie, Arktida
- zvětšení původních výběhů, zlepšení podmínek chovu
- nové druhy zvířat
- zpřístupnění dalších částí areálu zoo
- nová trasa pro vláček
- vytvoření přírodních bariér mezi návštěvníkem a zvířetem
- modernizace výběhů
• Realizace v období: 2012 – 2016
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Novinky v regionu pro rok 2013
– areál Equine Sport Center Olomouc:
• na zhruba 10 ti hektarovém pozemku je pro příznivce
jezdectví a koní vybudováno veškeré zázemí v podobě
upravených pískových ploch, stájí, jezdecké haly, restaurace a
penzionu (Jízdárna).
• v současné době skýtá trvalé ustájení
pro 50 koní a dalších 60 míst pro
krátkodobé ustájení např. při závodech,
individuálních trénincích, nebo
soustředěních
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Novinky v regionu pro rok 2013
– výstava pravěk Mohelnicka (od 24.1.2013 – 30.12.2013), Muzeum
Mohelnice:
• výstava představuje jednotlivá pravěká a raně středověká období
• významná naleziště regionu jsou prezentována na velkoplošném interaktivním
dotykovém monitoru, expozice je pak řazena chronologicky od paleolitu až po
období Velké Moravy
• kromě tradičních instalací se návštěvníci mohou těšit na aranžované scény
znázorňující např. lovce mamutů, Mladečské jeskyně či ženu držící obilí na
zrnotěrce
– otevření nové cyklotrasy „Na kole do minulosti Moravskou bránou“ –
mapuje osídlení oblasti od pravěku
– digitalizace Olomouc Region Card pro zjednodušení administrace
produktu a lepší kontrolu a monitoring (duben 2013)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Novinky v regionu pro rok 2013
– SM – SCR připravuje nový webový portál zaměřený na:
• nabídku aktuálních balíčků subjektů CR v regionu s možností on-line
rezervace
• slevové akce
• upoutávky na novinky CR
• plánované spuštění - letní sezóna 2013
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Dvoudenní poznávací program „Po stopách Cyrila a Metoděje“
1. den
10:00 - příjezd do Olomouce, pěší prohlídka historického centra Olomouce
12:30 - 13.30 - oběd (individuální)
14:00 - odpolední program zaměřený na působení sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci
•návštěva katedrály sv. Václava, která se svým dvouvěžovým průčelím patří
neodmyslitelně k panoramatu města, svatí Cyril a Metoděj jsou se sv. Václavem
spolupatrony olomoucké katedrály i diecéze
•návštěva výstavy Cyril a Metoděj v tradici a výtvarném umění, Arcidiecézní muzeum
Olomouc
17:00 - přesun do Arcibiskupského paláce, prohlídka
18:30 - ubytování, večeře a volný program
•individuálně možnost navštívit výstavu Ad Gloriam Dei - Čeští misionáři v 16.-18.
století (Galerie Biblio v budově VKOLna Bezručově 2)
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
Dvoudenní poznávací program „Po stopách Cyrila a Metoděje“
2. den
7:00 - 9:00 - snídaně
9:00 - přesun na Sv. Kopeček u Olomouce s podrobnou prohlídkou
• prohlídka schodiště se sochami Cyrila a Metoděj
• prohlídka Poutního chrámu navštívení Panny Marie, individuální volno k prohlídce
poutního místa
12:00 - oběd a následně přejezd na Velehrad
• Velehrad je známé poutní místo spojené se sv. Cyrilem a Metodějem, které bylo
navštíveno také Janem Pavlem II. v roce 1995
• prohlídka Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje
18:00 - odjezd
Střední Morava
Sdružení cestovního ruchu
DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
STŘEDNÍ MORAVA – SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
HORNÍ NÁMĚSTÍ 5
772 00 OLOMOUC
EMAIL: [email protected]
TEL.: 585 204 627

similar documents