Prezentacija - Gimnazija Požega

Report
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
DEBATA U NASTAVI I KAO
IZVANNASTAVNA AKTIVNOST
Seminar za nastavnike
Ciljevi radionice



što je debata i kako se radi s učenicima
debata u školskoj knjižnici
kritičko mišljenje kao kompetencija učenika
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Što je debata
Učenici ju vole 
Definicija
Strukturirana i
argumentirana
rasprava na zadanu
tezu u kojoj se sastaju
afirmacijska i
negacijska ekipa u
obrani svoje pozicije.
Formati: KP, KPP, WS
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Cilj debatnog programa u školi/knjižnici








Razvoj kritičkog mišljenja
Razvoj komunikacijskih i socijalnih vještina
Razvoj vještine govorništva
Razvoj samopoštovanja
Razvoj demokratskog ponašanja
Poticanje na proučavanje i evaluaciju izvora
informacija
Vrednovanje informacija
Poticanje organizacijskih vještina
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Dugoročni cilj


Pretvaranje učenika iz pasivnih slušatelja nastavnog
gradiva u aktivne sudionike stvaranja znanja kroz
samostalno istraživanje, raspravu, postavljanje
pitanja razgovor
Odgajanje u smjeru kritičkog promatranja svijeta i
kvalitetnije participacije u društvenom i građanskom
životu
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Faze rada










Uvođenje teze
Definiranje pojmova
Brainstorming
Istraživanje (izvori)
Formiranje argumenata afirmacije i negacije
Kriteriji afirmacije i negacije
Pobijanja
Unakrsno ispitivanje
Uloge govornika i pripreme govora
Debatiranje
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Uvođenje teze
Opravdano je da država ima uvid u
aktivnosti svojih građana na Internetu.
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Definicije


Najprije je potrebno definirati glavne pojmove iz
teze radi eliminacije višeznačnosti i neodređenosti.
Učenike treba poticati da sami osmisle dobru
definiciju uz obaveznu konzultaciju s literaturom i
drugim izvorima
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Brainstorming i istraživanje izvora

Raspravite u grupi i napišite sve što smatrate
relevantnim za ovu temu tako da potkepe odmah
dijelite na afirmacijske odnosno negacijske.
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Formiranje argumenata

Argument je tvrdnja koja je racionalno potkrepljenje teze. Osim izjavne
rečenice ima još i dokaze i objašnjenje.
Opća struktura argumenta

Primjer teze: Treba zabraniti pušenje

Argument: ŠTETNOST PUŠENJA

Tvrdnja: Pušenje je štetno



Obrazloženje: opisati na koje sve načine pušenje šteti te potkrijepiti
dokazima
Pretpostavka: dokazati da država uistinu treba zabraniti ono što je štetno i
potkrijepiti dokazima da država intervenira i u drugim slučajevima kad ne
nešto štetno.
https://www.youtube.com/watch?v=Rx3AXE1_nKA
Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Radni dio - argumentacija
Na primjeru rezultata brainstorminga jedne grupe
formirat ćemo argumente.
Nakon toga svaka grupa treba napraviti svoje
argumente.
Kriterij
Most koji povezuje tezu i argumente
 Kriterij je CILJ: govori što ćemo postići ako
prihvatimo ili odbacimo neku tezu
 Kriterij je MJERILO ili standard: predstavlja temeljnu
vrijednost na koju se u debati pozivamo
(Na primjeru teze Treba zabraniti pušenje afirmacijski
kriterij bi mogao biti zdravlje, a negacijski osobni
izbor. )

Aleksandra Pavlović, Gimnazija, Požega
Radni dio


Zajednički ćemo odrediti kriterij afirmacije i
negacije na pokaznom primjeru.
Potom odredite kriterije na primjeru argumenata
svoje grupe.
Pobijanja



U debati se sve može (i
treba) pobijati. Definicije,
kriterij, argumenti,
potkrepe, veze između tih
elemenata.
Kako znatan dio strukture
govora čini pobijanje
suprotne strane pobijanje
treba pripremati.
Radni dio: smislite
pobijanja vlastitih
argumenata.
Unakrsno ispitivanje
Ima za cilj:
 Razjasniti protivničke argumente
 Natjerati oponenta da ipak stane uz neku poziciju
 Ukazati na nedostatke na protivničkoj
argumentacijskoj liniji
 Primjer:
https://www.youtube.com/watch?v=pIp44LY7duM
Radni dio


Pripremite pitanja za unakrsno ispitivanje tako da
prvo odredite cilj koji želite postići.
Smislite set pitanja za afirmacijsku i set pitanja za
negacijsku stranu.
Uloge govornika u debati
Radni dio: pripremanje govora
6 dobrovoljaca
3 sudca
pauza
Debata
Hvala na pažnji!



www.hdd.hr
[email protected]
Aleksandra Pavlović, Gimnazija Požega

similar documents